Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukpenning för arbetssökande

 
Sjukpenning 25 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om sjukpenning för arbetssökande.

 

Om du inte kan ta ett arbete eller arbeta för att du är sjuk kan du få sjukpenning.

Vem kan få sjukpenning?

Du kan få sjukpenning om du

 • inte kan ta ett arbete eller arbeta för att du är sjuk
 • är inskriven och aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen
 • har arbetat tidigare så att du har en sjukpenninggrundande inkomst
 • är försäkrad i Sverige.

Du är i regel försäkrad i Sverige om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

På SGI-Guiden kan du läsa mer om vad som krävs för att ha en sjukpenninggrundande inkomst.

SGI-Guiden

Försäkrad i Sverige

Du kan få sjukpenning på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent.

Hur mycket pengar kan jag få?

Du får knappt 80 procent av din tidigare lön, men högst 543 kronor per dag.

Hur ansöker jag om sjukpenning?

1. Sjukanmäl dig

Om du inte deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen ska du göra en sjukanmälan till försäkringskassan den första dagen du är sjuk. Sjukanmäl dig också till din arbetsgivare om du arbetar deltid.

2. Ansök

När du har sjukanmält dig kan du ansöka om sjukpenning.

3. Skicka in läkarintyg

Om du är sjuk längre än 7 dagar ska du skicka in ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. Läkare på de flesta vårdmottagningar kan utfärda elektroniska intyg. Du kan då skicka in ditt intyg på 1177.

Intyg (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har fått ditt läkarintyg på papper och det av någon anledning inte har skickats elektroniskt till oss skickar du originalet till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

4. Utbetalning

Från att din ansökan kommer in tar det vanligtvis 30 dagar för Försäkringskassan att handlägga ditt ärende. Om vi behöver utreda något i ärendet blir handläggningstiden ett par veckor längre. Vi hör av oss till dig om vi behöver mer information.

Vi handlägger ärenden i tur och ordning.

Den första utbetalningen av sjukpenningen har inte ett fast datum, utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

Efter den första utbetalningen betalas sjukpenningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född.

Om du är född

 • dag 1–10, så får du utbetalning den 25:e varje månad
 • dag 11–20, så får du utbetalning den 26:e varje månad
 • dag 21–31, så får du utbetalning den 27:e varje månad.

Du kan se alla dina utbetalningar i appen eller på Mina sidor.

Avvikande utbetalningsdagar

Utbetalningsdatum och handläggningstider

Vad händer om jag får avslag?

Vid avslag behöver du återgå till att vara aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

När du vill ändra något i din sjukskrivning

När du vill förlänga sjukskrivningen

Skicka in ett nytt läkarintyg på 1177:

Intyg (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har skrivit i ansökan att ett nytt läkarintyg ska kunna förlänga din sjukskrivning så behöver du inte göra något mer.

Om du inte har angett det så kommer vi att skicka hem en ansökningsblankett för förlängd sjukpenning. Du kan inte ansöka om förlängd sjukpenning på Mina sidor.

Ändra omfattning vid deltidssjukskrivning

När du börjar jobba igen eller på annat sätt ändrar omfattning på din sjukskrivning behöver du informera oss om det. Om du ska jobba deltid kan du jobba lite varje dag, men det går också att fördela arbetstiden på annat sätt. Det är du och din arbetsgivare som gemensamt kommer fram till hur ni gör.

Om ditt tillstånd försämras under deltidssjukskrivningen, behöver du meddela oss det inom sju dagar för att kunna få högre ersättning. På samma sätt kan du ändra omfattning när du börjar jobba igen.

När du börjar söka jobb igen

När du inte längre är sjukskriven behöver du avsluta din sjukpenning.

Vad händer om jag är sjuk en lång tid?

Om du är sjuk en längre tid får du en egen handläggare. Hen hjälper dig med allt som rör din sjukpenning, som till exempel att planera för hur du ska kunna söka arbete igen.

 

Du kan få stöd från både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att kunna söka arbete igen. Stödet kan vara till exempel yrkesvägledning eller arbetsträning. Under tiden kan du få rehabiliteringspenning. Beloppet är samma som sjukpenningen.

 

När du har haft sjukpenning i 364 dagar sänks din sjukpenning från normalnivån på 80 procent till fortsättningsnivån på 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Om du har en allvarlig sjukdom kan du ha rätt att fortsätta få samma ersättning som under de första 364 dagarna. Socialstyrelsen har tagit fram kriterier för vad som menas med allvarlig sjukdom i det här sammanhanget. Om du har en sådan allvarlig sjukdom och vill ha fler dagar med sjukpenning på normalnivå behöver du ansöka om det.

Prata gärna med din handläggare om du har frågor om nivåerna eller hur du ansöker.

Kriterier för allvarlig sjukdom (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om jag inte längre kan få sjukpenning?

Om Försäkringskassan bedömer att du kan arbeta, så ordnar vi ett möte med Arbetsförmedlingen. På mötet träffar du handläggare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Mötet är en möjlighet för dig att få stöd från Arbetsförmedlingen på din väg tillbaka till arbetslivet.

Från sjukförsäkring till arbetsliv


Från sjukförsäkring till arbetsliv

1 minut

Film om mötet med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Du kan få sjukpenning ändå men för högst 7 dagar innan du gjorde din anmälan. Den tiden kan förlängas om du inte har kunnat göra anmälan tidigare eller om det finns särskilda skäl till att du inte kunde anmäla dig, till exempel att du är allvarligt sjuk.

 • Logga in på Mina sidor. Där kan du se din ansökan. Där kan du också se om vi fått in ditt läkarintyg och i så fall när vi tog emot det.

 • Du får svar på de flesta frågor om ditt ärende på Mina sidor. Annars kan du ringa kundcenter på 0771-524 524. Om du fortfarande är sjuk efter att du har fått den första utbetalningen av sjukpenning kommer vi att ta kontakt med dig.

 • Om du är helt eller delvis arbetslös och blev sjuk, tillfrisknade, men blev sjuk på nytt inom fem kalenderdagar så får du inget nytt karensavdrag.

  Om det har gått fem kalenderdagar eller mer sedan du var sjuk förra gången så får du ett nytt karensavdrag.

 • Du kan få sjukpenning så länge du inte kan arbeta minst en fjärdedel på den vanliga arbetsmarknaden.

 • Ja. Det kallas förebyggande sjukpenning och betalas ut för att du ska kunna gå på en medicinsk behandling eller rehabilitering som gör att du blir frisk fortare eller slipper bli sjuk.

  Förebyggande sjukpenning för arbetssökande

 • Ja, om inte resan påverkar din rehabilitering eller ditt tillfrisknande negativt.

  Om du ska resa inom EU/EES‑land eller Schweiz behöver du inte ansöka om att få behålla din sjukpenning under din resa.

  Om du reser till ett land som inte tillhör EU/EES eller Schweiz ska du ansöka innan du reser för att få behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Du ansöker på Mina sidor.

 • Ja, läkaren kan skriva ett läkarintyg per telefon. Försäkringskassan gör sedan en bedömning om du har rätt till ersättning utifrån innehållet i läkarintyget.

 • Läkaren kan skriva ett läkarintyg utan att ha träffat dig fysiskt. Försäkringskassan gör sedan en bedömning om du har rätt till ersättning utifrån innehåller i läkarintyget.

 • Det s.k. SGI-skydd som vanligtvis gäller när man är inskriven och aktivt arbetssökande gäller endast fram till månaden då du fyller 66 år. Om du avbryter ett arbete har du normalt också ett SGI-skydd i tre månader, men det gäller också endast om du inte fyllt 66 år.

Relaterade länkar

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad