Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbeta utomlands

Arbeta inom EU/EES eller i Schweiz

Information om din rätt till ersättning och vård om du flyttar till ett EU/EES-land eller Schweiz för att arbeta.

Arbeta utanför EU/EES och Schweiz

Information om din rätt till ersättning och vård om du flyttar till ett land utanför EU/EES och Schweiz för att arbeta.

Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz

Information om din rätt till ersättning och vård om du bor i Sverige och arbetar i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz.