Resa, arbeta, studera eller få vård utomlands Actions
Loading...

Resa, arbeta, studera eller få vård utomlands

Resa utomlands

Här kan du beställa EU-kort och läsa vad som gäller om du tillfälligt vistas utomlands och behöver söka sjukvård.

Nav Arbeta utomlands Actions
Loading...

Arbeta utomlands

Information för dig som jobbar eller ska börja jobba i ett annat land.

Nav Studera utomlands Actions
Loading...

Studera utomlands

Information om vad som gäller om du blir sjuk eller behöver tandvård när du studerar utomlands en längre eller en kortare tid.

Nav Planerad vård utomlands Actions
Loading...

Planerad vård utomlands

Information om hur du ansöker om planerad vård utomlands.

Nav Planerad tandvård utomlands Actions
Loading...

Planerad tandvård utomlands

Information om hur du ansöker om planerad tandvård utomlands.

Nav Bosatt utomlands Actions
Loading...

Bosatt utomlands

Information för dig som bor utomlands och har sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Nav Flytta utomlands Actions
Loading...

Flytta utomlands

Information för dig som ska flytta utomlands och inte arbetar eller studerar, om du till exempel är pensionär.