Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Bostadstillägg

Bostadstillägg är pengar du kan få om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning och har kostnader för ditt boende. Du behöver inte betala skatt på tillägget.

Kan jag få bostadstillägg?

Du kan få bostadstillägg om du bor i Sverige, har aktivitetsersättning eller sjukersättning och betalar tillräckligt mycket för ditt boende i förhållande till din inkomst. Du kan också få bostadstillägg om du bor i Sverige och får någon invaliditetsförmån från ett annat EES-land eller Schweiz.

Om du har fyllt 65 år och har hel ålderspension ansöker du om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Om du vill veta om du kan få bostadstillägg kan du ringa oss på 0771-524 524. Förbered dig gärna genom att ta fram uppgifter om din bostadskostnad, dina inkomster och ditt sparande. Är du gift eller sambo behöver vi uppgifter om er båda.

Hur mycket pengar får jag?

Hur mycket du kan få beror på hur mycket du betalar för din bostad och hur stora inkomster du har. Om du är gift eller sambo påverkar även din makes eller sambos inkomster hur mycket du kan få.

Om dina inkomster är så låga att de inte räcker till både bostadskostnaden och övriga levnadsomkostnader, kan du få särskilt bostadstillägg. Du behöver inte göra något speciellt för att få särskilt bostadstillägg eftersom vi alltid tar reda på om du har rätt till det när du ansöker om bostadstillägg.

I Beräkna bostadstillägg kan du se om du har rätt till bostadstillägg och få en uppskattning av hur mycket pengar du skulle kunna få.

Beräkna bostadstillägg

En del av boendekostnaden betalas alltid av dig. Du kan få som mest 5 220 kronor per månad, vilket är 96 procent av bostadskostnaden upp till 5 000 kronor och 70 procent av bostadskostnaden mellan 5 000 och 5 600 kronor. Ersättning betalas inte ut för den del av din boendekostnad som överstiger 5 600 kronor.

 

En del av boendekostnaden betalas alltid av dig. Du kan få som mest 2 610 kronor per månad, vilket är 96 procent av bostadskostnaden upp till 2 500 kronor och 70 procent av bostadskostnaden mellan 2 500 och 2 800 kronor. Ersättning betalas inte ut för den del av din boendekostnad som överstiger 2 800 kronor.

 

Hur ansöker jag om bostadstillägg?

1. Förbered digitala dokument om din bostad

När du ansöker om bostadstillägg ska du bifoga kopior på dokument som gäller din bostad.

Du som hyr din bostad ska skicka in kopior av

 • ditt hyreskontrakt
 • din hyresspecifikation
 • NE-bilaga till deklarationen för dig som är egen företagare
 • utbetalningsbesked eller lönebesked som visar alla dina aktuella inkomster
 • årsbesked från banken som visar saldot för dina konton, fonder, aktier och kapitalförsäkringar den 31 december föregående år.

Du behöver inte skicka in dina utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator, kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem. Om du inte kan lägga till bilagorna när du ansöker, går det bra att bifoga dem i efterhand. Gör det så snart som möjligt så att vi kan börja handlägga ditt ärende.

   
 

Du som bor i en bostadsrätt eller fastighet ska skicka in kopior av

 • köpeavtal
 • lånehandlingar där det står räntesats i procent, aktuellt skuldbelopp och där det framgår att bostaden är lämnad som säkerhet för lånet
 • den senaste avgiftsavin (för bostadsrätt)
 • en eventuell arrendefaktura (för fastighet)
 • NE-bilaga till deklaration för dig som är egen företagare
 • utbetalningsbesked eller lönebesked som visar alla dina aktuella inkomster
 • årsbesked från banken som visar saldot för dina konton, fonder, aktier och kapitalförsäkringar den 31 december föregående år.

Du behöver inte skicka in dina utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator, kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem. Om du inte kan lägga till bilagorna när du ansöker, går det bra att bifoga dem i efterhand. Gör det så snart som möjligt så att vi kan börja handlägga ditt ärende.

 

Skicka in bilagorna med vanlig post till

Försäkringskassans inläsningscentral,

839 88 Östersund

Skriv ditt personnummer på alla bilagor som du skickar in.

 

2. Ansök

Du kan alltid ansöka om bostadstillägg upp till tre månader tillbaka i tiden. Om du vill ansöka om bostadstillägg längre bak i tiden än tre månader, ska din ansökan ha kommit in till oss senast månaden efter att Försäkringskassan fattat beslut om din aktivitetsersättning eller sjukersättning. Då kan du ansöka från samma månad som du beviljades aktivitetsersättning eller sjukersättning.

Ansök på blankett.

5199 Ansök om bostadstillägg

Om du är sambo eller gift och en av er har fyllt 65 år och har hel ålderspension ska ni båda ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten (pensionsmyndigheten.se)

 

3. Beslut

Om din ansökan är komplett tar det normalt 2 månader innan du får ett beslut om bostadstillägg.
För att vi ska kunna fatta beslut om bostadstillägg måste du ha fått ett beslut om aktivitetsersättning eller sjukersättning. Men redan innan du fått det kan vi börja handlägga din ansökan om bostadstillägg.

Oftast kan du få bostadstillägg lika länge som du får aktivitetsersättning eller sjukersättning. Men du får inte automatiskt förlängt bostadstillägg när du får ett nytt beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning. Skicka därför in en ny ansökan om bostadstillägg om du vill fortsätta att få det.

4. Utbetalning

Bostadstillägget kommer ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född:

 • Om du är född dag 1–15: den 18:e varje månad.
 • Om du är född dag 16–31: den 19:e varje månad.

Du kan se din utbetalning 14 dagar innan pengarna kommer under Utbetalning på Mina Sidor.

För avvikande utbetalningsdagar se

Utbetalningsdatum och handläggningstider

Meddela oss om något förändras

Det är viktigt att du meddelar oss om din inkomst eller din boendesituation förändras. Meddela oss så fort som möjligt, men senast inom 14 dagar. Då kan vi se till att du får rätt bidrag. Om du får för mycket kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Anmäl på Mina sidor om

 • du får en ny hyra
 • du får nya bolånekostnader eller ny arrendeavgift
 • du får ändrad inkomst eller förmögenhet
 • du flyttar
 • någon flyttar in eller ut hos dig, till exempel ditt barn

 

Anmäl på blankett 5141 om

 • ni får en ny hyra
 • ni får nya bolånekostnader eller ny arrendeavgift
 • du eller din sambo får ändrad inkomst eller förmögenhet
 • ni flyttar
 • någon flyttar in eller ut hos er, till exempel ett barn

5141 Anmäl ändrade uppgifter – för dig med bostadstillägg

Anmäl på blankett 5199 om

 • du gift dig eller blivit sambo

5199 Ansök om bostadstillägg

 

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Bor du hos dina föräldrar bestäms kostnaden för hela bostaden som du bor i och fördelas mellan de som bor i bostaden. Din del av bostadskostnaden ligger till grund för beräkning av bostadstillägget.

Om du är inneboende hos någon annan räknas bostadskostnaden på samma sätt som för hyrd bostad, utifrån din avtalade hyra. Om du inte har ett avtal om hyra, fördelas bostadskostnaden på alla som bor i bostaden.

Beräkna bostadstillägg

Ja, om ditt barn är

 • över 20 år gammal och inte får förlängt barnbidrag eller studiebidrag.
 • självförsörjande

Nej, om ditt barn är

 • under 20 år gammal och inte är självförsörjande
 • över 20 år men får förlängt barnbidrag eller studiebidrag.

Beräkna bostadstillägg

Om du och din inneboende har ett avtal om hyra, dras den hyran av från din bostadskostnad.

Om du och din inneboende inte har ett avtal om hyra, fördelas boendekostnaden på alla som bor i bostaden. Det gäller även när du delar bostad med en närstående.

Som närstående räknas inte din make, maka eller sambo. Om du är gift eller sambo ska ni ansöka om bostadstillägg tillsammans.

Ja, du kan få både bostadsbidrag till barnfamiljer och bostadstillägg. När bostadstillägget beräknas tar Försäkringskassan hänsyn till hur mycket du får i bostadsbidrag.

Du får räkna med kostnader för

 • kommunal fastighetsavgift
 • uppvärmning och övriga driftskostnader enligt schablonbelopp som bestäms av Pensionsmyndigheten
 • 70 procent av räntekostnader för lån som har bostaden som säkerhet
 • 70 procent av tomträttsavgäld
 • avgift för arrenderad tomt.

Du behöver därför inte skicka in dina egna räkningar för exempelvis uppvärmning med olja eller el. 

Du kan få bostadstillägg om du har pengar på banken eller andra tillgångar men din förmögenhet påverkar hur din årsinkomst beräknas.

 • Om du är ensamstående räknas 15 % av förmögenheten över 100 000 kronor med som en del av din årsinkomst.
 • Om du har en make eller sambo räknas 15 % av er gemensamma förmögenhet över 200 000 kronor med som en del av er årsinkomst.

Tillgångar kan till exempel vara pengar på bankkonton, fonder och andra värdepapper. En fastighet eller bostadsrätt som inte är din permanentbostad räknas också som en tillgång.

Hur stor del av värdet som räknas in beror på typen av tillgång. Har du bank- eller studielån dras de av från dina sammanlagda tillgångar. Ett undantag är skulder kopplade till din permanenta bostad, de är en del av din bostadskostnad och dras inte av. Förmögenheten beräknas per den 31 december året innan du ansöker om bostadstillägg.

Följande inkomster räknas med i bostadstillägget:

 • Inkomst av tjänst, till exempel lön, tjänstepension/avtalspension, privat pensionsförsäkring, arbetslöshetsersättning och skattepliktiga förmåner som föräldrapenning, sjukpenning och aktivitetsstöd.
 • Inkomst av näringsverksamhet.
 • Inkomst av kapital.

Även följande skattefria inkomster räknas med:

 • Studiemedel i form av studiebidrag och studiestartstöd.
 • Stipendier över 3 000 kronor per månad.
 • Etableringsersättning.
 • Utländsk pension eller livränta som inte är skattepliktig i Sverige.
 • Avtalsgruppförsäkring för sjukdomsfall som inträffat före år 1991.

Om din aktivitetsersättning eller sjukersättning är vilande, eller om du har steglös avräkning, så har du kvar din rätt till bostadstillägg. Men din nya inkomst kan påverka bostadstillägget.

Ja du kan få bostadstillägg om du bor i husvagn eller husbåt. Bostadskostnaden är då lika med uppställningsavgiften, eventuell hyra för husvagnen eller husbåten, kostnad för uppvärmning och eventuella lån med husvagnen/husbåten som säkerhet.

Ja, bostadskostnaden räknas då på samma sätt som för hyrd bostad utifrån ditt andrahandskontrakt. 

Nej, du kan inte få bostadstillägg för hushållsel. Ingår hushållsel i din bostadskostnad görs avdrag för den kostnaden med ett schablonbelopp.

Olika inkomster påverkar bostadstillägget olika mycket. Till exempel påverkar 50 procent av arbetsinkomst och 80 procent av sjukpenning eller a-kassa beräkningen av ditt bostadstillägg.

Därför kan ditt bostadstillägg bli lägre när du får sjukpenning eller a-kassa istället för lön.

Nej, du behöver inte anmäla inkomst av kapital. Det beror på att Försäkringskassan får de här uppgifterna automatiskt från Skatteverket.

Om du har tekniska problem

Om ditt e-leg inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support

Om du måste ansöka på en pappersblankett

Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg

Det är din senast fastställda inkomst av kapital som räknas med i beslutet av ditt bostadstillägg. Det innebär att du kan söka bostadstillägg på nytt när deklarationen för nytt inkomstår är fastställd. Den är fastställd när du får ditt beslut om slutlig skatt från Skatteverket.

Om något annat i din ekonomiska situation och/eller boendesituation har ändrats kan du ha rätt till bostadstillägg igen innan inkomsten av kapital är fastställd för nytt inkomstår. Kontakta Försäkringskassan i så fall så kan vi göra en preliminärberäkning.