Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Du kan få aktivitetsersättning vid förlängd skolgång om du behöver längre tid på dig att bli klar med skolan på grund av en funktionsnedsättning.

Vem kan få aktivitetsersättning vid förlängd skolgång?

Du kan få aktivitetsersättning vid förlängd skolgång om du

 • har en funktionsnedsättning eller en sjukdom som gör att du behöver längre tid på dig att bli klar med grundskolan eller gymnasiet
 • inte är klar med grundskolan eller gymnasiet 1 juli det år du fyller 19 år
 • inte har fyllt 30 år
 • är försäkrad i Sverige och var det när du blev sjuk eller fick din funktionsnedsättning.

Du är i regel försäkrad i Sverige om du bor och arbetar här. Du kan också vara försäkrad i Sverige om du bor i ett annat land, men tidigare har bott eller arbetat i Sverige. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat till Sverige.

Försäkrad i Sverige

Hur mycket pengar får jag?

Om du inte har hunnit börja arbeta eller bara arbetat lite får du garantiersättning. Hur mycket du kan få i garantiersättning beror på din ålder och hur länge du har bott i Sverige.

Om du har fyllt:

 • 19 år men inte 21 år får du 11 842 kronor före skatt i månaden
 • 21 år men inte 23 år får du 12 081 kronor före skatt i månaden
 • 23 år men inte 25 år får du 12 320 kronor före skatt i månaden
 • 25 år men inte 27 år får du 12 558 kronor före skatt i månaden
 • 27 år men inte 29 år får du 12 797 kronor före skatt i månaden
 • 29 år men inte 30 år får du 13 036 kronor före skatt i månaden.

Beloppen är före skatt och gäller om du har bott i Sverige hela ditt liv. Det räknas om vid varje årsskifte för att följa prisutvecklingen i samhället. I början av januari får du ett brev från oss där du får veta vilket belopp du kommer att få varje månad och vilka datum det kommer att betalas ut.

Aktuella belopp

 

Om du har arbetat kan du få inkomstrelaterad ersättning. Den är 64,7 procent av din genomsnittliga inkomst under de senaste åren. Som mest kan du få 23 171 kronor per månad före skatt.

Så ansöker du om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

1. Ansök på Mina sidor

Du kan tidigast få aktivitetsersättning i juli det år som du fyller 19.

2. Skicka in intyg

 

Du behöver skicka med följande handlingar tillsammans med din ansökan:

 • Ett medicinskt underlag som visar att du har eller har haft en funktionsnedsättning.
 • Uppgifter från skolan som visar hur långt du har kommit i dina studier och vad som återstår av dem. Uppgifterna kan till exempel framgå av dina betyg och din individuella studieplan.

Du skickar allting till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

 

Du ska skicka in ett intyg från skolan där det står hur länge du ska studera där.

Du skickar ditt intyg till:

Försäkringskassans Inläsningscentral
839 88 Östersund

3. Vi kontaktar dig

En handläggare ringer dig när ansökan kommit in. Då får du veta hur lång tid det kan ta innan du får ditt beslut. Du får också veta om det behövs några ytterligare handlingar eller uppgifter.

4. Utbetalning

Första utbetalningen kommer som regel samma månad som skolan börjar. Om du till exempel börjar i augusti kommer första utbetalningen vanligtvis den 18:e eller 19:e augusti.

Kommande utbetalningsdatum

Efter första utbetalningen kommer pengarna:

 • den 18:e i varje månad om du är född dag 1‑15.
 • den 19:e varje månad om du är född dag 16‑31.

Om du bor utomlands skickas din aktivitetsersättning från Sverige på utbetalningsdagen.

För avvikande utbetalningsdagar, se.

Utbetalningsdatum och handläggningstider

5. Vad händer när jag har aktivitetsersättning?

Om du får ersättning kommer en handläggare kontakta skolan vid terminsstart för att fråga om studierna pågår. En handläggare kommer kontakta dig i god tid innan ersättningen upphör för fråga hur det går att studera och ge dig informationen du kan behöva.

6. Ring oss om något ändras

Om du får aktivitetsersättning så måste du ringa till oss och berätta om du:

 • börjar arbeta
 • slutar skolan eller byter skola
 • får en ny, eller ändrad utländsk pension, livränta eller liknande
 • flyttar utomlands.

Du kan ha rätt till andra ersättningar

Om du får aktivitetsersättning kan du ha rätt till bostadstillägg. 

Bostadstillägg

Du får ett förmånsintyg

När du har fått aktivitetsersättning får du ett förmånsintyg från oss tillsammans med beslutet. Med förmånsintyget kan du få rabatter från vissa företag. Det är företagen själva som bestämmer om de ger rabatt och vi kan därför inte veta vilka företag som ger rabatter.

Intyg för förmånstagare finns digitalt på Mina sidor och du kan även se intyget i Försäkringskassans app.

Visa förmånsintyg

57 sekunder

Filmen visar hur du laddar ner och visar ditt förmånsintyg digitalt.

Om du inte kan använda intyget digitalt

Du kan beställa ett pappersintyg som du får hem via posten.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Försäkringskassan behöver ett medicinskt underlag som visar att det är din funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver studera längre.

 • Kontakta din läkare eller din vårdgivare.

 • Ett beslut om aktivitetsersättning gäller som längst i 3 år. Men skulle du inte vara klar med din utbildning efter det kan du ansöka igen till dess att du har fått grundläggande kunskaper på gymnasienivå.

 • Du kan studera på grund‑ och gymnasieskola, på komvux eller folkhögskola. Du kan också studera i anpassad skola, anpassad kommunal vuxenutbildning, på riksgymnasierna för döva och hörselskadade eller på en utbildning som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade.

 • Du kan ha rätt till aktivitetsersättning även om du bor i ett annat land, om du har bott eller arbetat i Sverige. Kontakta kundcenter på 0771‑524 524 om du bor i ett annat land och vill veta vad som gäller för dig.

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad