Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver längre tid för att bli klar med skolan, kan du få aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.

Vem kan få aktivitetsersättning vid förlängd skolgång?

Du kan få aktivitetsersättning vid förlängd skolgång om du

 • har en funktionsnedsättning eller en sjukdom som gör att du behöver längre tid på dig att bli klar med grundskolan eller gymnasiet
 • inte är klar med grundskolan eller gymnasiet 1 juli det år du fyller 19 år
 • inte har fyllt 30 år
 • är försäkrad i Sverige.

Du är i regel försäkrad i Sverige om du bor och arbetar här. Du kan också vara försäkrad i Sverige om du bor i ett annat land, men tidigare har bott eller arbetat i Sverige. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat till Sverige.

Försäkrad i Sverige

Hur mycket pengar får jag?

Om du inte har hunnit börja arbeta eller bara arbetat lite får du garantiersättning. Hur mycket du kan få i garantiersättning beror på din ålder och hur länge du har bott i Sverige.

Om du har fyllt:

 • 19 år men inte 21 år får du 11 842 kronor före skatt i månaden
 • 21 år men inte 23 år får du 12 081 kronor före skatt i månaden
 • 23 år men inte 25 år får du 12 320 kronor före skatt i månaden
 • 25 år men inte 27 år får du 12 558 kronor före skatt i månaden
 • 27 år men inte 29 år får du 12 797 kronor före skatt i månaden
 • 29 år men inte 30 år får du 13 036 kronor före skatt i månaden.

Beloppen är före skatt och gäller om du har bott i Sverige hela ditt liv. Det räknas om vid varje årsskifte för att följa prisutvecklingen i samhället. I början av januari får du ett brev från oss där du får veta vilket belopp du kommer att få varje månad och vilka datum det kommer att betalas ut.

Aktuella belopp

 

Om du har arbetat kan du få inkomstrelaterad ersättning. Den är 64,7 procent av din genomsnittliga inkomst under de senaste åren. Som mest kan du få 23 171 kronor per månad före skatt.

Så ansöker du om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

1. Ansök

Du kan tidigast få aktivitetsersättning i juli det år du fyller 19 år.

2. Skicka in intyg

 

Det här gäller dig som ska gå till exempel

 • anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola (före detta "särskola")
 • Rh-anpassad utbildning
 • specialskola
 • riksgymnasium för elever som är döva och hörselskadade
 • komvux på anpassad nivå (före detta "särvux").

Försäkringskassan behöver få ett intyg från skolan, som visar hur länge du ska studera där.

Du kan antingen lägga till intyget i e-tjänsten när du ansöker, eller så kan du eller skolan skicka det med post till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

 

Det här gäller dig som ska gå

 • grundskola
 • nationellt program på gymnasiet
 • introduktionsprogram på gymnasiet
 • komvux
 • folkhögskola.

Försäkringskassan behöver de här handlingarna tillsammans med din ansökan:

 • Ett medicinskt underlag som visar att du har eller har haft en funktionsnedsättning.
 • Uppgifter från skolan som visar hur långt du har kommit i dina studier och vad som återstår av dem. Uppgifterna kan till exempel framgå av dina betyg och din individuella studieplan.

Du kan antingen lägga till handlingarna i e-tjänsten när du ansöker, eller skicka dem med post till:

Försäkringskassans Inläsningscentral
839 88 Östersund

3. Du får en handläggare

När vi har fått din ansökan får du en handläggare som utreder ditt ärende. Hen kontaktar dig via brev eller telefon. Då får du veta om det behövs några ytterligare handlingar eller uppgifter.

Om du har lämnat fullmakt till någon annan att sköta ditt ärende kan det ändå hända att handläggaren behöver prata med dig.

4. Du får ett beslut

Det tar vanligtvis 4 månader innan du får ett beslut om aktivitetsersättning. Det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag, till exempel uppgifter från skolan eller ett läkarutlåtande.

5. Utbetalning

Första utbetalningen kommer vanligtvis samma månad som skolan börjar. Om du till exempel börjar i augusti kommer första utbetalningen vanligtvis den 18 eller 19 augusti.

Kommande utbetalningsdatum

Efter första utbetalningen kommer pengarna

 • den 18:e i varje månad om du är född dag 1–15
 • den 19:e varje månad om du är född dag 16–31.

Om du bor utomlands skickas din aktivitetsersättning från Sverige på utbetalningsdagen.

För avvikande utbetalningsdagar, se.

Utbetalningsdatum och handläggningstider

Du kan ha rätt till bostadstillägg

Om du får aktivitetsersättning kan du ha rätt till bostadstillägg.

Bostadstillägg

Du får ett förmånsintyg

När du har fått aktivitetsersättning får du ett förmånsintyg från oss tillsammans med beslutet. Med förmånsintyget kan du få rabatter från vissa företag. Det är företagen själva som bestämmer om de ger rabatt och vi kan därför inte veta vilka företag som ger rabatter.

Visa förmånsintyg

57 sekunder

Filmen visar hur du laddar ner och visar ditt förmånsintyg digitalt.

Om du inte kan använda intyget digitalt

Du kan beställa ett pappersintyg som du får hem via posten.

Vad händer när jag har aktivitetsersättning?

En handläggare kommer att kontakta dig innan ersättningen upphör för att fråga hur det går att studera. Du kommer också att få all information du kan behöva.

Ring oss om något ändras

Om du får aktivitetsersättning så måste du ringa oss på 0771-524 524 och berätta om du

 • börjar arbeta
 • slutar skolan eller byter skola
 • får en ny, eller ändrad utländsk pension, livränta eller liknande
 • flyttar utomlands.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Försäkringskassan behöver ett medicinskt underlag som visar att det är din funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver studera längre.

 • Kontakta din läkare eller din vårdgivare.

 • Ett beslut om aktivitetsersättning gäller som längst i 3 år. Men skulle du inte vara klar med din utbildning efter det kan du ansöka igen till dess att du har fått grundläggande kunskaper på gymnasienivå.

 • Du kan studera på grund‑ och gymnasieskola, på komvux eller folkhögskola. Du kan också studera i anpassad skola, anpassad kommunal vuxenutbildning, på riksgymnasierna för döva och hörselskadade eller på en utbildning som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade.

 • Du kan ha rätt till aktivitetsersättning även om du bor i ett annat land, om du har bott eller arbetat i Sverige. Kontakta kundcenter på 0771‑524 524 om du bor i ett annat land och vill veta vad som gäller för dig.

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad