Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Har du fått brev om vad du ska betala i underhåll?

När Försäkringskassan betalar underhållsstöd till ditt barn ska du betala hela eller delar av det till oss. Hur mycket du ska betala beror på antalet barn du har och den årsinkomst som du hade 2020. Varje år räknar vi om beloppet utifrån de uppgifter Försäkringskassan får från Skatteverket.

Därför skickar Försäkringskassan brev till dig om underhåll 

I slutet av varje år skickar vi ett brev till dig där det står vilket belopp du ska betala under nästa år. I brevet står det hur vi har räknat och vilka uppgifter som ligger till grund för beräkningen. Du har då möjlighet att lämna synpunkter på uppgifterna innan vi fattar ett beslut. På så sätt kan du eventuellt påverka vilket belopp du ska betala från och med nästa år.

Så räknar Försäkringskassan ut vad du ska betala

När Försäkringskassan räknar ut vad du ska betala drar vi först av 120 000 kronor från din årsinkomst. Det beloppet får du behålla för din egen försörjning.

Det belopp som är kvar multipliceras med ett procenttal som varierar beroende på hur många barn du har. Sedan delar vi beloppet på tolv för att få fram vad du ska betala per månad.

Beloppet som du ska betala blir aldrig högre än vad Försäkringskassan betalar ut i underhållsstöd:

  • 1 673 kronor till och med den månad barnet fyller 11 år
  • 1 823 kronor till och med den månad barnet fyller 15 år
  • 2 223 kronor efter att barnet har fyllt 15 år.

Om ditt barn har haft en inkomst över 60 000 så blir barnets underhållsstöd lägre. I så fall minskar beloppet som du ska betala tillbaka.

Försäkringskassan drar av 120 000 kronor från din årsinkomst. Det beloppet får du behålla för din egen försörjning.

 

Försäkringskassan räknar ut vad du ska betala utifrån Skatteverkets och Centrala studiestödsnämndens (CSN) uppgifter om din inkomst för 2020.

Om du saknar inkomst, eller om den är väldigt liten, så kontaktar vi dig. Om det inte finns någon rimlig förklaring till inkomstens storlek så bedömer vi vad din inkomst skulle kunna ha varit.

Om du har arbetat i ett annat land kan det vara så att Skatteverket inte har alla uppgifter om din inkomst. Då behöver vi kontakta andra som kan ha uppgifter om din inkomst. Det kan vara din arbetsgivare och skattemyndigheten i det andra landet.

 

Försäkringskassan får uppgifter om hur många barn du har från Skatteverket. Om du har fler barn än de som Skatteverket känner till är det viktigt att du berättar det för oss. Om Försäkringskassan inte får rätt information om hur många barn du har kan det innebära att du får betala för mycket i underhåll.

Du ska försörja dina barn tills de fyller 18 år, eller tills barnet fyller 21 år om det fortfarande studerar på gymnasiet eller grundskolan.

Antal barn / Procenttal som inkomsten ska multipliceras med

1 barn – 14%
2 barn – 11,5%
3 barn – 10%
4 barn – 7,75%
5 barn – 6,40%
6 barn – 5,50%
7 barn – 4,86%
8 barn – 4,38%

 

Exempel på hur vi räknar

Din årsinkomst är 250 000‬ kronor.

Vi drar av 120 000 kronor som du ska ha till din egen försörjning:
250 000 - 120 000=130 000 kronor

Du har 2 barn. Försäkringskassan multiplicerar 130 000 med 11,5 procent.
130 000 x 0,115 = 14 950

Det beloppet divideras med 12 för att få fram hur mycket du ska betala per månad och barn.
14 950 / 12 = 1 245 kronor per månad
1 245 x 2 = 2 490 kronor

Du ska betala 2 490 kronor varje månad.

Då ska du betala det nya beloppet

Du börjar betala det nya beloppet senast den sista januari 2022.

Om du inte kan betala, och har låg inkomst, så kan du ansöka om att få skjuta upp dina betalningar helt eller delvis i upp till ett år. Att skjuta upp betalningen innebär inte att du blir befriad från din skuld. Skulden ska betalas vid ett senare tillfälle.

Du ansöker på Mina sidor.

Ansök om att skjuta upp betalning av underhållsstöd (inloggning)


Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du använda den här blanketten:

2572 Ansök om att skjuta upp betalning av underhållsstödpdf öppnas i nytt fönster

Om du inte kan skriva ut blanketten kan du beställa hem den. Det gör du genom den här tjänsten:

Beställ blankett

När du ansöker om att skjuta upp betalningen utreder Försäkringskassan dina aktuella inkomster och utgifter och räknar ut hur mycket du kan betala varje månad. Under tiden som Försäkringskassan handlägger din ansökan lämnar vi inte över skulden till Kronofogden.

Beslutet om att skjuta upp betalningen är tidsbegränsat och gäller i högst ett år och oftast för perioden februari till januari.

 

Om du inte betalar din skuld eller ansöker om att får skjuta upp dina betalningar så läggs ränta på skulden varje månad.

Försäkringskassan lämnar över skulden till Kronofogden när den äldsta fordran är fem månader. Det kan innebära extra kostnader för dig.

Det är därför viktigt att du ansöker om att få skjuta upp dina betalningar om du inte kan betala.