Pressmeddelanden

26 maj 2017
Mors dag: Mest jämställt i norr

På söndag gratulerar vi alla mammor på Mors dag och samtidigt passar vi på att redovisa hur jämställt Sverige tar ut föräldraledighet och VAB. Dorotea och Umeå i Västerbottens län hade Sveriges mest jämställda uttag av föräldraledigheten under 2016. Där tog kvinnorna ut 66 procent av föräldrapenningen och männen 34 procent. I andra änden av listan hamnade kommunerna Ljusnarsberg och Dals-Ed.


24 maj 2017
Nu vänder det

Efter att ha legat på ungefär samma nivå sedan juli 2016 vänder sjukpenningtalet nu nedåt.


3 maj 2017
Ny prognos från Försäkringskassan 2017

Försäkringskassan ska under 2017 lämna fem utgiftsprognoser till regeringen. Denna är den tredje i ordningen. Prognoserna i denna rapport är sammantaget lägre än de som lämnades i februari 2017.


28 apr. 2017
Ny rapport visar handläggarnas bild av assistansersättningen

I en ny rapport från Försäkringskassan efterfrågar medarbetare inom assistansersättningen mer stöd när de ska utreda och bedöma rätten till ersättningen. De uttrycker även oro för att utbetald assistans inte alltid utförs i praktiken. Resultatet av enkätundersökningen kommer användas i myndighetens fortsatta arbete med att utveckla assistansersättningen.


25 apr. 2017
Sjukpenningtalet i mars 2017

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Redovisningen utgår från regeringens mål om att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020.


25 apr. 2017
Alexandra Wallin ny försäkringsdirektör på Försäkringskassan

Alexandra Wallin blir ny försäkringsdirektör på Försäkringskassan och chef för avdelningen Barn och familj.


24 apr. 2017
Lång väg tillbaka till jobbet

För personer sjukskrivna i psykiatriska diagnoser tar det betydligt längre tid att komma tillbaka i arbete jämfört med genomsnittet för alla diagnoser. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.


4 apr. 2017
Unga med aktivitetsersättning kommer ut i arbete med rätt stöd

Antalet unga med aktivitetsersättning fortsätter att öka, idag är det drygt 37 000 personer som beviljats ersättning. Endast fem procent av ungdomarna lämnar försäkringen för någon form av arbete. En effektutvärdering gjord av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen på uppdrag av regeringen visar att insatser för gruppen ger effekt och behövs.


30 mars 2017
Webbsändning från Föräldraförsäkringens dag

Den 21 mars genomförde Försäkringskassan en kunskapsdag om attityder och perspektiv kring föräldraförsäkringen.


27 mars 2017
Sjukpenningtalet för februari 2017

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen. Redovisningen utgår från regeringens mål om att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020.


Föregående      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     Nästa