Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Pressmeddelande

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

24 maj 2018

Stor risk för sjukskrivning hos flygpersonal

De stora yrkesgrupperna inom vård, skola och omsorg bidrar genom sin storlek till stor del av utgifterna för sjukförsäkringen. Men det är inom andra branscher och yrken som risken för sjukskrivning är högst. Det visar Försäkringskassan stora sammanställning av sjukskrivningar inom branscher och yrken som presenteras idag.

24 maj 2018

Mammor tar ut största andelen av föräldrapenningen

Statistik från Försäkringskassan visar att det fortfarande är kvinnor som tar ut den största andelen av föräldrapenning, vab och barnbidrag för sina barn, trots att föräldrarna ska kunna dela jämställt.

18 maj 2018

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen presenterar nu en gemensam avsiktsförklaring för ett förstärkt samarbete, för att underlätta övergången för den enskilde från sjukskrivning till arbete.

4 maj 2018

Försäkringskassan bjuder in Arbetsförmedlingen till ett möte om ökad samverkan

Försäkringskassans t.f. generaldirektör Maria Hemström-Hemmingsson bjuder in Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg till ett möte om förstärkt samarbete mellan myndigheterna.

2 maj 2018

Prognos för socialförsäkringens utgifter

Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen beräknas bli 209 miljarder kronor 2018. Utgifterna förväntas sedan öka till 214 miljarder kronor år 2021. Det visar myndighetens senaste utgiftsprognos för åren 2018–2021, vilken är i linje med den tidigare prognosen som publicerades i februari.

27 apr. 2018

Generaldirektör Ann-Marie Begler lämnar Försäkringskassan

Regeringen har idag meddelat att generaldirektör Ann-Marie Begler får lämna Försäkringskassan i förtid.

26 apr. 2018

Mikael Westberg ny rättschef på Försäkringskassan

Mikael Westberg har utsetts till ny chef för rättsavdelningen på Försäkringskassan. Han kommer närmast från motsvarande befattning på Pensionsmyndigheten.

19 apr. 2018

Lägst sjukfrånvaro i små välfärdsföretag

Skillnaderna i sjukfrånvaro mellan privat och offentligt drivna välfärdsföretag är små, om hänsyn tas till personalsammansättningen. En högre sjukfrånvaro finns istället hos de stora offentliga och privata välfärdsproducenterna jämfört med de mindre privata. Det visar en ny analys från Försäkringskassan.

13 apr. 2018

Dom om sondmatning efter Försäkringskassans begäran

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har, efter att Försäkringskassan (FK) begärt ett förtydligande, fastslagit att sondmatning kan räknas som ett av de behov som avgör om en person har rätt till statlig assistansersättning. Detta förtydligande kommer att tillämpas i myndighetens bedömningar.

11 apr. 2018

En fjärdedel av all personlig assistans utförs av nära anhöriga

En ny analys från Försäkringskassan visar att nära anhöriga står för över en fjärdedel av all utförd personlig assistans – men det ser olika ut beroende på faktorer som exempelvis den assistansberättigades ålder.

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>