Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Pressmeddelande

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

14 maj 2019

Reserverade månader ökar pappors uttag av föräldrapenning

En ny kort analys från Försäkringskassan visar att de tre reserverade månaderna i föräldraförsäkringen har bidragit till ett mer jämställt uttag av föräldrapenning. Efter införandet av den tredje reserverade månaden har 40 procent av papporna tagit ut minst tre månader med föräldrapenning när barnet fyllt två år.

2 maj 2019

Stabil sjukfrånvaro enligt Försäkringskassans nya prognos

Utgifterna för socialförsäkringen beräknas uppgå till 220 miljarder kronor under 2019 och förväntas därefter att öka till 224 miljarder kronor 2022. Det visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos för åren 2019–2022 som lämnas till regeringen torsdag 2 maj 2019.

2 maj 2019

Nils Öberg blir ny generaldirektör på Försäkringskassan

Nils Öberg blir ny generaldirektör för Försäkringskassan. Det meddelade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll på en pressträff idag.

17 apr. 2019

Sten Eriksson ny kommunikationsdirektör på Försäkringskassan

Sten Eriksson kommer närmast från Pensionsmyndigheten där han varit kommunikationschef sedan 2009. Han har även varit presschef och kommunikationsdirektör på Skatteverket.

21 feb. 2019

Försäkringskassan fokuserar på rättssäkerhet och enhetliga bedömningar

I en nyligen publicerad rapport kritiserar LO rehabiliteringskedjan och bedömningen av arbetsförmåga som görs i olika steg vid långvarig sjukskrivning. I rapporten redovisas också regionala skillnader i antal avslutade sjukfall efter dag 180.

15 feb. 2019

Stabil utveckling i Försäkringskassans senaste utgiftsprognos

Utgifterna för socialförsäkringen uppgick till 219 miljarder kronor 2018. Under 2019 beräknas utgifterna öka till 220 miljarder kronor för att sedan stiga till 226 miljarder kronor 2022. Det visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos för åren 2019–2022 som lämnas till regeringen på fredagen.

22 jan. 2019

Inera och Försäkringskassan säger upp samarbetsavtal om gemensam tjänstelegitimation

Inera och Försäkringskassan har sagt upp sitt samarbetsavtal kring en gemensam lösning för tjänstelegitimation inom offentlig sektor.

20 dec. 2018

Regeländringar som berör socialförsäkringen den 1 januari 2019

I samband med årsskiftet genomförs ett antal regeländringar som berör socialförsäkringen. Bland förändringarna märks ett slopat anmälningskrav för VAB, höjd åldersgräns för kostnadsfri tandvård och så ersätts karensdagen med ett karensavdrag.

18 dec. 2018

Nya förmåner 2019 för personer som lever med funktionsnedsättning

Vid årsskiftet införs de nya socialförsäkringsförmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, som successivt kommer att ersätta dagens vårdbidrag och handikappersättning. Syftet är att de nya förmånerna ska vara mer flexibla och precisa i sin utformning.

26 nov. 2018

Kostnaderna för socialförsäkringen beräknas öka till 2022

Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen beräknas bli 220 miljarder kronor 2018. Utgifterna förväntas sedan öka till 228 miljarder kronor år 2022. Det visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos för åren 2018–2022 som har lämnats till regeringen.

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>