Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Pressmeddelande

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

23 aug. 2017

Samordnad IT-drift hos Försäkringskassan

Försäkringskassan får i uppdrag av regeringen att samordna IT-driften hos vissa myndigheter. Det innebär att Försäkringskassan ska identifiera och erbjuda lämpliga funktioner för samordnad och säker IT-drift samt ge stöd till de myndigheter som ingår i samarbetet. Uppdraget pågår fram till 2020.

31 juli 2017

Ny prognos från Försäkringskassan

Försäkringskassan ska under 2017 lämna fem utgiftsprognoser till regeringen. Denna är den fjärde i ordningen. Prognoserna i denna rapport är sammantaget lägre än de som lämnades i maj 2017.

25 juli 2017

Sjukpenningtalet i juni 2017

Sjukpenningtalet minskar för femte månaden i rad. Sjukpenningtalet för juni har jämfört med ett år bakåt minskat med 1,4 procent.

6 juli 2017

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten utökar sin samverkan inom IT-drift

När Pensionsmyndighetens nuvarande avtal om IT-drift löper ut utökas samarbetet med Försäkringskassans IT-drift i Sundsvall. Myndigheterna räknar med bättre kvalitet och ett effektivare nyttjande av skattebetalarnas pengar.

3 juli 2017

Resa bort i sommar? – glöm inte EU-kortet

Många tar chansen att resa bort under sommaren. Kanske är det värmen vid Medelhavet eller en vandring i Alperna som hägrar. För att vara säker på att få ta del av den sjukvård man har rätt till på resan är det bra att ha med sig det europeiska sjukförsäkringskortet, EU-kortet.

29 juni 2017

Regeländringar i socialförsäkringen

Under sommaren träder nya regler i kraft inom socialförsäkringen. Reglerna berör unga arbetssökande, nyanlända, personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning och äldre i behov av tandvård.

26 juni 2017

Sjukpenningtalet i maj 2017

Sjukpenningtalet minskar svagt för fjärde månaden i rad. Sjukpenningtalet för maj har jämfört med ett år bakåt minskat med 0,5 procent.

26 juni 2017

Helena Östman ny kommunikations­direktör på Försäkringskassan

Helena Östman kommer närmast från Polisen region Stockholm där hon är kommunikationschef. Hon har tidigare bland annat varit kommunikationschef för Nordea Sverige och Finansinspektionen samt varit journalist i många år.

20 juni 2017

Svårt att komma tillbaka i arbete vid långa sjukskrivningar

De långa sjukskrivningarna har ökat betydligt sedan 2013. Sannolikheten att komma tillbaka till arbetslivet minskar ju längre tid en person är borta från arbetsmarknaden. En ny analys från Försäkringskassan visar att fler individer befinner sig i långa sjukskrivningar än vad statistiken vid en första anblick visar.

20 juni 2017

Socialförsäkringen i siffror 2017

227 miljarder betalades ut av Försäkringskassan i olika ersättningar och bidrag under 2016. I förhållande till BNP har utgifterna för socialförsäkringen minskat över tid. År 2016 motsvarade utgifterna för socialförsäkringen 5,2 procent av BNP, en nivå som är lägre än den varit under de senaste 30 åren.

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>