Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Åtgärder för att förhindra bidragsbrott

I Försäkringskassans uppdrag ingår det att förhindra felaktiga utbetalningar och brottsligt nyttjande av socialförsäkringen. Det gör vi med hjälp av kontroller.

Det är viktigt att den ersättning som vi betalar ut kommer till rätt person eller rätt företag. Detta dels för att allmänheten ska ha fortsatt förtroende för välfärdssystemet, dels för att det inte ska skapas onödiga förluster för vår gemensamma välfärd. Vi utreder alla ärenden som gäller brottsligt nyttjande av socialförsäkringen.

Skyldigheter för den som ansöker om och får ersättning

Den som ansöker om ersättning ska alltid skicka in de uppgifter som behövs för att Försäkringskassan ska kunna fatta beslut, och det är brottsligt att medvetet lämna uppgifter som är fel. Det är också brottsligt att inte anmäla om uppgifterna ändras under den period som man får ersättning.

Vi polisanmäler när vi misstänker bidragsbrott

När vi får reda på att vi har betalat ut för mycket ersättning startar vi en utredning för att ta reda på varför. Oavsett varför vi har betalat ut för mycket, ska den som fått ersättningen betala tillbaka. Om vi misstänker att det är ett misstänkt bidragsbrott gör vi alltid en polisanmälan.

Vi gör kontroller

Innan vi betalar ut ersättning tar vi reda på att den som har ansökt om ersättningen har rätt till den. Vi följer även upp vissa beslut för att kontrollera att den som ansökt fortfarande har rätt till ersättning. Vi kontrollerar även ärenden slumpmässigt eller utifrån att vi vet att det finns risk för fel. Kontrollerna kan utföras automatiskt av våra system, eller av en handläggare.

Samarbete med andra myndigheter och arbetet mot organiserad brottslighet

Försäkringskassan samarbetar med elva andra myndigheter och vi hjälps åt att identifiera och förhindra misstänkta bidragsbrott. Samarbetet sker lokalt, regionalt och nationellt. Vårt fokus är att bekämpa allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, samt organiserad brottslighet i framförallt utsatta områden.

Anmäl till Försäkringskassan om du misstänker bidragsbrott

Anmäl till Försäkringskassan om du misstänker att en person eller ett företag får ersättning som hen eller de inte har rätt till. Att du anmäler hjälper oss att förhindra bidragsbrott.

När en person får ersättning som hen inte har rätt till beror det oftast på något av följande:

  • Att vi har fått in felaktiga uppgifter tillsammans med ansökan om ersättning.
  • Att vi inte har fått veta att förhållandena ändrats under perioden som personen fått ersättning.

Anmälan via vår e-tjänst

Du som vill göra en anmälan kan vara anonym.

Senast uppdaterad