Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Anslutning (ELT)

Assistansanordnare som vill skicka tidsredovisningar digitalt behöver en systemleverantör som har avtal med oss. Den här sidan beskriver vad som krävs för dig som systemleverantör att ansluta ditt system till vårt webbgränssnitt för elektronisk tidsredovisning för assistansersättning, ELT.

Vad krävs för att ansluta sig till ELT?

Det är enbart systemleverantörer som kan teckna avtal med oss om anslutning till ELT, vårt webbgränssnitt för elektronisk tidsredovisning för assistansersättning. Om du som systemleverantör vill ansluta dig till tjänsten behöver du installera den utrustning som krävs för anslutning och åtkomst till ELT samt först säkerställa att allt fungerar i testmiljö innan anslutning kan ske till produktionsmiljön.

Tekniska specifikationer

Så här ansluter du dig till ELT

Så här ser anslutningsprocessen ut när du som systemleverantör ansluter dig till ELT.

  1. Systemleverantören tar del av allmänna villkor för tjänsten samt annan relevant information som presenteras på vår webbplats.
  2. Systemleverantören beställer ett certifikat hos Expisoft AB. Certifikatet behöver förnyas vartannat år.
  3. Systemleverantören fyller i ”anslutningsavtal till ELT” och skickar in till oss. Avtalet ska undertecknas av behörig firmatecknare för systemleverantören.
  4. Beställningen kvalitetssäkras genom olika kontroller av oss.
  5. Vi lägger in systemleverantören som användare.
  6. Vi skickar anslutningsuppgifter till systemleverantören för anslutning till testmiljön för att verifiera den tekniska lösningen.
  7. När vi ser en godkänd anslutning till testmiljön skickar vi anslutningsadress så att systemleverantören driftsätts i produktionsmiljön.
  8. Systemleverantören är klar för att skicka in skarpa elektroniska tidsredovisningar.


Om underlaget är komplett, samt om du som systemleverantör har utfört dina installationer och de uppkopplingar som krävs, handläggs anslutningsavtalet normalt inom tio arbetsdagar från att avtalet kommit in till oss. När anslutningen är klar och det är möjligt att använda tjänsten är avtalet bekräftat från oss.

Du som systemleverantör ansvarar för att kontinuerligt ta del av information som publiceras här på vår webbsida samt löpande underrätta oss om eventuella förseningar eller driftstörningar i tjänsten hos er.

Allmänna villkor om tjänsten ELT

Allmänna villkor ELT

Anslutningsavtal

Anslutningsavtal till tjänsten ELT

Anslutningsrutin

Rutin anslutningsrutin

Frågor och svar

Frågor och svar ELT

Kontakt

Om du som systemleverantör har frågor om ELT eller vill göra en felanmälan kontaktar du vårt kundcenter för partner på 0771-17 90 00. Säg assistansanordnare när du kommer till talsvaret så kopplas du till rätt handläggare.

Öppettider

måndag–fredag: 8–15, lördag, söndag och helgdag: stängt.