Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Anslutning till elektronisk tidredovisning (ELT)

Assistansanordnare som vill skicka tidsredovisningar digitalt behöver en systemleverantör som har avtal med oss. Den här sidan beskriver vad som krävs för dig som systemleverantör för att ansluta ditt system till vårt webbgränssnitt för elektronisk tidsredovisning för assistansersättning, ELT.

Vad krävs för att ansluta sig till ELT?

Det är bara systemleverantörer som kan teckna avtal med oss om anslutning till ELT. Om du vill ansluta dig till tjänsten behöver du installera den utrustning som krävs för anslutning och åtkomst till ELT. Först måste du säkerställa att allt fungerar i testmiljön innan vi kan ansluta till produktionsmiljön.

Användarstöd elektronisk tidsredovisning

Så här ansluter du dig till ELT

Så här ser anslutningsprocessen ut när du som systemleverantör ansluter dig till ELT.

 1. Systemleverantören tar del av allmänna villkor för tjänsten samt annan relevant information som presenteras på vår webbplats.
 2. Systemleverantören beställer ett certifikat hos Expisoft AB. Certifikatet behöver förnyas vartannat år.
 3. Systemleverantören fyller i ”anslutningsavtal till ELT” och skickar in till oss. Avtalet ska undertecknas av behörig firmatecknare för systemleverantören.
 4. Beställningen kvalitetssäkras genom olika kontroller av oss.
 5. Vi lägger in systemleverantören som användare.
 6. Vi skickar anslutningsuppgifter till systemleverantören för anslutning till testmiljön för att verifiera den tekniska lösningen.
 7. När vi ser en godkänd anslutning till testmiljön skickar vi anslutningsadress så att systemleverantören driftsätts i produktionsmiljön.
 8. Systemleverantören är klar för att skicka in skarpa elektroniska tidsredovisningar.

Om underlaget är komplett, samt om du som systemleverantör har utfört dina installationer och de uppkopplingar som krävs, handläggs anslutningsavtalet normalt inom tio arbetsdagar från att avtalet kommit in till oss. När anslutningen är klar och det är möjligt att använda tjänsten är avtalet bekräftat från oss.

Du som systemleverantör ansvarar för att kontinuerligt ta del av information som publiceras här på vår webbsida samt löpande underrätta oss om eventuella förseningar eller driftstörningar i tjänsten hos er.

Den här beskrivningen har som syfte att ge en översiktlig bild av hur kommunikationen mellan anslutande systemleverantör och Försäkringskassan ska upprättas, samt övrig information som behövs för att använda tjänsten.

Först behöver systemleverantören genomgå anslutning i test och därefter kommer Försäkringskassan att aktivera möjligheten till anslutning till produktion.

Anslutande systemleverantör kommer då att få ett mejl från Försäkringskassan Externa Tjänster om att tjänsten är aktiverad i produktion och kan börja användas.

Det är nödvändigt att beställa ett certifikat tidigt i anslutningsprocessen.

Anslutningsprocess

Försäkringskassan driftar tjänsten Elektronisk tidsredovisning (ELT), genom vilken behörig assistansanordnare kan skicka in elektroniska tidsredovisningar. För att ansluta sig till tjänsten krävs ett anslutningsavtal mellan systemleverantören för system för elektronisk tidsredovisning.

Vilka möjligheter finns det att kommunicera med ELT?

Följande anslutningsförfarande krävs av Försäkringskassan vid anslutning mot ELT:

 • Innan några tester mot Försäkringskassan kan göras måste lämpliga certifikat som krävs installeras.
 • En checklista som innehåller frågor om planerat utnyttjande av IT-tjänsten samt tekniska frågor ska besvaras.

När detta är gjort och inskickat kan tester starta.

Anslutning påbörjas först efter det att avtal slutits med Försäkringskassan

 1. Kontroll av kommunikation via det protokoll systemleverantören kan ansluta mot Försäkringskassan.
 2. Systemleverantören får en bekräftelse från Försäkringskassan på att anslutningen har fungerat med godkänt resultat.
 3. Inlämningsadressen till produktion skickas ut i bekräftelsen om godkänt testresultat.
 4. Om alla tester har utfallit med OK resultat och avtalen är underskrivna kan användandet av IT-tjänsten starta.

Protokoll

Till Försäkringskassan inkommer en fil/fråga i XML-format. Frågan och Försäkringskassans svar kan förmedlas via någon av följande protokoll:

 • SHS2
 • WebService

Anslutningen till tjänsten är synkron.

Certifikat

Extern systemleverantör behöver certifikat för server och signering. Systemleverantören som kommunicerar med Försäkringskassan ska alltså använda certifikat, som utfärdas av externa företag. Detta certifikat behöver beställas tidigt i anslutningsprocessen.

Testmiljöer

Testmiljön för ELT vänder sig till systemutvecklare för att testa och utveckla integrationer mot tjänsten.

Varför en testmiljö ELT?

Syftet med testmiljön är att skapa ett bättre stöd för anslutning till tjänsten ELT samt stöd vid förändringar av anslutningsgränssnittet ELT.

Genom testmiljön ges möjlighet

 • att bygga anslutningen mot Försäkringskassan säkert innan produktionssättning och
 • till tester (anslutningstest).

Vad innehåller testmiljön ELT och hur fungerar den?

Testmiljön innehåller de versioner som produktionsmiljön av tjänsten ELT stödjer, det vill säga senaste version samt föregående version.

Kommande version kommer finnas i testmiljön en tid innan den nya versionen driftsätts i produktionsmiljön. Då syftet med testmiljön är att underlätta och ge ett stöd vid anslutning av ELT fungerar testmiljön på samma sätt som den skarpa versionen. Anropet och svaret görs enligt gällande schema för ELT.

Testmiljön får användas för att utföra anslutningstester. Den är inte skapad för att utföra prestanda, lasttester eller funktionstester.

WSDL-fil

I denna finns både rotelement och inlämningsadress. Aktuell WSDL-fil är publicerad på informationsportalen för tjänsten:

Teknisk beskrivning

Inlämningsadress för TEST

Ny adress, tillgänglig från och med 2020-09-21

https://shsext.forsakringskassan.se:8020/shs2/FK.ASE.Tidredovisning.ext

IP-nummer: 194.71.80.30
DNS: shsext.forsakringskassan.se

CN i certifikatet stämmer med inlämningsadressen
shsext.forsakringskassan.se

Inlämningsadress i produktion

https://shs.forsakringskassan.se:7020/shs2/FK.ASE.Tidredovisning

IP-nummer: 194.71.65.32
DNS: shs.forsakringskassan.se

CN i certifikatet stämmer med inlämningsadressen
shs.forsakringskassan.se

 

Allmänna villkor ELT

Allmänna villkor ELT

Anslutningsavtal ELT

Anslutningsavtal till tjänsten ELT 

Kontakt

Om du som systemleverantör har tekniska frågor om tjänsten eller om du upplever att tjänsten inte fungerar som den är tänkt.

Mejla dina frågor:

Ämnet på mailet ska vara: Systemleverantör Assistansersättning

Kontakta supporten via e-post: svarsulev@forsakringskassan.se

Öppettiderna är:

Måndag–fredag: 8–16 
Lördag–söndag: stängt
Helgdag: stängt

Om du är anordnare och har frågor om tjänsten ska du vända dig till din systemleverantör.

Vanliga frågor

Ja, det är den filen som ni kommer att behöva skicka, men med riktiga data.

Nej, vi har inte något sådant.

Det finns verktyg för att generera xml från xsd-filer. Här är ett exempel på en
xml som är genererad från tidredovisning_extern_v1.xsd.

<ns:Tidredovisning
xmlns:ns="http://schema.forsakringskassan.se/integration/isassistansersattning/tidr
edovisning/1">
<ns:id>string</ns:id>
<ns:redovisningsmanad>YYYY-MM</ns:redovisningsmanad>
<ns:personSomHarAssistans>
<ns:personnummer>YYYYMMDDNNNN</ns:personnummer>
<ns:fornamn>string</ns:fornamn>
<ns:efternamn>string</ns:efternamn>
</ns:personSomHarAssistans>
<ns:assistent>
<ns:personnummer>YYYYMMDDNNNN</ns:personnummer>
<ns:fornamn>string</ns:fornamn>
<ns:efternamn>string</ns:efternamn>
<ns:kollektivavtal>true/false</ns:kollektivavtal>
</ns:assistent>
<!--Zero or more repetitions:-->
<ns:berakningsperiod>
<ns:fromDag>2015-01-01</ns:fromDag>
<ns:tomDag>2015-01-31</ns:tomDag>
</ns:berakningsperiod>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
<ns:anstalldAvPersonSomHarAssistans>true/false</ns:anstalldAvPersonSomHarAssis
tans>


Det går inte att lägga flera assistenter i samma fil. Det måste vara en fil per assistent och brukare.

Servernamn är på er sida och Försäkringskassan har inga synpunkter på vad ni väljer där.

Det räcker med ett certifikat för er som systemleverantör.

Nej. Texten är till för att koppla ihop det man ser när man signerar med det totala innehållet i det data som krypteras och skickas över till oss. Det här för att det ska bli uppenbart vad som signerats i någon juridisk mening. Texten har tagits fram i samarbete med experter på signering, bland annat från bankID, som har erfarenhet av juridiken kring detta. Man kan inte ändra eller lägga till text.

Ja, det går. Men det kommer att vålla förvirring i handläggningen och en handläggare måste manuellt gå in och hantera tidredovisningen vilket kan fördröja handläggningen.

Ny räkning och tidsredovisning kan skickas in, det spelar ingen roll om tidsredovisningen skickas in elektroniskt eller inte.

Utredning gällande utbetalningen görs på samma sätt som om handlingarna hade kommit med post, både de felaktiga och de rättade handlingarna.

Spara ner responsen när en tidredovisning är inlämnad i en logg eller liknande för eventuell felsökning i produktion. Vi returnerar ett ”tx-id” som kan användas för att enkelt spåra anropet i våra system.

Exempel:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soapenv:Body>
      <SkickaTidredovisningResponse xmlns="urn:shs:emottagning:SkickaTidredovisning:1">
         <tx–id>14e81789-715d-497b-b63c-eada732800eb</tx–id>
      </SkickaTidredovisningResponse>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


Man kan använda transaktions ID i felsökningssammanhang. Så det kan vara bra att logga. I övrigt så används det inte.

Du behöver ha en systemleverantör som har ett system som kan användas för elektronisk tidsredovisning till Försäkringskassan. Här kan du se vilka systemleverantör som har avtal med Försäkringskassan.

Elektronisk tidsredovisning

Nej, det är systemleverantören som tecknar avtal med Försäkringskassan.

Ja, både anordnare och alla assistenter måste signera tidredovisningarna med bank-ID.