Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Nyheter ELT

Den här sidan riktar sig till dig som är systemleverantör för tidsredovisningssystem. Här publiceras löpande allmänna nyheter och driftinformation, såväl akut som planerad, för tjänsten ELT (elektroniska tidsredovisningar för assistansersättning).

Ny inlämningsadress för test

(2020-09-24)

Från och med 21 september 2020 finns en ny inlämningsadress för test för ELT. Den ersätter den gamla adressen som upphör att gälla den 15 november 2020.

Anslutning till elektronisk tidredovisning (ELT)


En påminnelse om att text och loggor inte får läggas in i blanketterna

(2020-09-24)

En påminnelse till systemleverantörer som har inbyggda blanketter. Blanketter som ni bygger in i era system och som kan skrivas ut och skickas in till vår inläsningscentral får inte ändras på något sätt för att Försäkringskassan ska kunna tolka blanketten. Kantlinjer, rutor och inmatningsfält måste exakt överensstämma med den upplåsbara blanketten vad gäller både format och placering. Vidare får inte text, loggor eller liknande läggas till. Ett exempel är blanketten för tidsredovisning (FK 3059).

Blanketter som skrivs ut ska signeras för hand och skickas till vår inläsningscentral. Förtryckt namn i blanketten leder till att vi behöver komplettering av underskrift och det innebär att utbetalningen försenas.

Blanketter som har signerats digitalt med bank-id ska skickas in elektroniskt.


Nya certifikat

(2020-01-23)

Den 6 februari kl.18:00 byter vi till nya certifikat. Du som använder certifikat från Steria/Expisoft påverkas inte av förändringen.

Som systemleverantör ansvarar du för att ha uppdaterade certifikat för server och signering i kommunikation med oss. Om du sedan tidigare använder våra nedladdade publika nycklar (servercertifikat eller stämpelcertifikat) behöver du ladda ner och installera våra nya nycklar senast den 6 februari.

Här hittar du våra nya nycklar
Nya nycklar för att kommunicera till testmiljön
 

Efter den 6 februari hittar du samtliga publika nycklar, såväl aktuella som inaktuella, på vår vanliga sida.
Våra publika nycklar
 

Om du använder, och systemen litar på, Sterias utfärdarcertifikat (Steria AB EID CA v2.cer) påverkas du inte av vår ändring.

Har du frågor om certifikatbytet kontaktar du vårt kundcenter för partner på telefon 0771–17 90 00. Uppge ”assistansanordnare” när du kommer till talsvaret så kopplas du till rätt handläggare.


Bank-id gör förändringar

(2020-01-14)

Den 29 februari 2020 upphör BankID med support för meddelandeformatet SOAP/XML till förmån för HTTP/JSON. Förändringen påverkar inte hur signerade tidrapporter skickas till oss men vi vill uppmärksamma er på förändringen så att ni kan vidta åtgärder för att säkerställa signering av tidrapporter efter februari 2020.

För mer information och tekniska beskrivningar se BankID Relying Party Guidelines. Har du frågor kring förändringen hänvisar vi till BankID support.


Ändring av de allmänna villkoren

(2018-05-21)

Den 13 april 2018 gjordes ett tillägg i Allmänna villkor för Systemleverantör till Assistansanordnare avseende elektroniska tidredovisningar för assistansersättning. Tillägget innebär att antalet omförsök av samma anrop begränsas till max fem stycken.

De allmänna villkoren:

Kontakt

Om du som systemleverantör har tekniska frågor om tjänsten eller upplever att tjänsten inte fungerar som den är tänkt.

Mejla dina frågor:

Ämnet på mailet ska vara: Systemleverantör Assistansersättning
Kontakta supporten via e-post: svarsulev@forsakringskassan.se

Öppettiderna:

Måndag–fredag: 8–16 
Lördag–söndag: stängt
Helgdag: stängt

Om du är anordnare och har frågor om tjänsten ska du vända dig till din systemleverantör.

Relaterade länkar

Bra att veta