Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Nyheter ELT

Den här sidan riktar sig till dig som är systemleverantör för tidsredovisningssystem. Här publiceras löpande allmänna nyheter och driftinformation, såväl akut som planerad, för tjänsten ELT (elektroniska tidsredovisningar för assistansersättning).

Nya certifikat

(2020-01-23)

Den 6 februari kl.18:00 byter vi till nya certifikat. Du som använder certifikat från Steria/Expisoft påverkas inte av förändringen.

Som systemleverantör ansvarar du för att ha uppdaterade certifikat för server och signering i kommunikation med oss. Om du sedan tidigare använder våra nedladdade publika nycklar (servercertifikat eller stämpelcertifikat) behöver du ladda ner och installera våra nya nycklar senast den 6 februari.

Här hittar du våra nya nycklar
Nya nycklar för att kommunicera till testmiljön
 

Efter den 6 februari hittar du samtliga publika nycklar, såväl aktuella som inaktuella, på vår vanliga sida.
Våra publika nycklar
 

Om du använder, och systemen litar på, Sterias utfärdarcertifikat (Steria AB EID CA v2.cer) påverkas du inte av vår ändring.

Har du frågor om certifikatbytet kontaktar du vårt kundcenter för partner på telefon 0771-17 90 00. Uppge ”assistansanordnare” när du kommer till talsvaret så kopplas du till rätt handläggare.


Bank-id gör förändringar

(2020-01-14)

Den 29 februari 2020 upphör BankID med support för meddelandeformatet SOAP/XML till förmån för HTTP/JSON. Förändringen påverkar inte hur signerade tidrapporter skickas till oss men vi vill uppmärksamma er på förändringen så att ni kan vidta åtgärder för att säkerställa signering av tidrapporter efter februari 2020.

För mer information och tekniska beskrivningar se BankID Relying Party Guidelines. Har du frågor kring förändringen hänvisar vi till BankID support.


Text och loggor får inte läggas in i blanketterna

(2020-01-14)

En påminnelse till systemleverantörer som har inbyggda blanketter, till exempel blanketten för tidsredovisning (FK 3059): Blanketter som byggs in i era system och som kan skrivas ut och skickas in till vår inläsningscentral, får inte innehålla tillagd text, loggor eller liknande.

Blanketter som skrivs ut ska signeras för hand och skickas till vår inläsningscentral. Om det finns förtryckta namn i blanketten så leder det till att vi behöver komplettering av underskrift och det innebär att utbetalningen försenas.

Blanketter som har signerats digitalt med bank-id ska skickas in elektroniskt.


Ändring av de allmänna villkoren

(2018-05-21)

Den 13 april 2018 gjordes ett tillägg i Allmänna villkor för Systemleverantör till Assistansanordnare avseende elektroniska tidredovisningar för assistansersättning. Tillägget innebär att antalet omförsök av samma anrop begränsas till max fem stycken.

De allmänna villkoren:

Kontakt

Ring vårt kundcenter för partner på 0771-17 90 00. Säg assistansanordnare när du kommer till talsvaret så kopplas du till rätt handläggare.

Öppettider

måndag–fredag: 9–15, lördag, söndag och helgdag: stängt.

Relaterade länkar

Bra att veta