Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Anslutning till elektronisk information om assistenten (E-IOA)

Assistansanordnare som vill skicka information om assistenten digitalt behöver en systemleverantör som har avtal med oss. Den här sidan beskriver vad som krävs för dig som systemleverantör att ansluta ditt system till vårt webbgränssnitt för elektronisk information om assistenten för assistansersättning, E-IOA.

Vad krävs för att ansluta sig till E-IOA?

Det är bara systemleverantörer som kan teckna avtal med oss om anslutning till E-IOA. Om du vill ansluta dig till tjänsten behöver du installera den utrustning som krävs för anslutning och åtkomst till E-IOA. Först måste du säkerställa att allt fungerar i testmiljön innan vi kan ansluta till produktionsmiljön.

Så här ansluter du dig till E-IOA

Så här ser anslutningsprocessen ut för anslutning till E-IOA:

 1. Systemleverantören tar del av allmänna villkor för tjänsten, samt annan relevant information som presenteras på vår webbplats.
 2. Systemleverantören beställer ett certifikat hos Expisoft AB. Certifikatet behöver förnyas vartannat år.
 3. Systemleverantören fyller i ”anslutningsavtal till E-IOA” och skickar in till oss. Avtalet ska undertecknas av behörig firmatecknare för systemleverantören.
 4. Beställningen kvalitetssäkras genom olika kontroller av oss.
 5. Vi lägger in systemleverantören som användare.
 6. Vi skickar anslutningsuppgifter till systemleverantören för anslutning till testmiljön för att verifiera den tekniska lösningen.
 7. När vi ser en godkänd anslutning till testmiljön skickar vi anslutningsadress så att systemleverantören driftsätts i produktionsmiljön.
 8. Systemleverantören är klar för att skicka in skarpa uppgifter om assistenten.

Om underlaget är komplett och om du som systemleverantör har utfört dina installationer och de uppkopplingar som krävs, handlägger vi normalt anslutningsavtalet inom tio arbetsdagar från att avtalet kommit in till oss. När anslutningen är klar och det är möjligt att använda tjänsten är avtalet bekräftat från oss.

Du som systemleverantör ansvarar för att kontinuerligt ta del av information som publiceras här på vår webbplats och du ska löpande underrätta oss om eventuella förseningar eller driftstörningar i tjänsten hos er.

Den här beskrivningen har som syfte att ge en översiktlig bild av hur kommunikationen mellan anslutande systemleverantör och Försäkringskassan ska upprättas, samt övrig information som behövs för att använda tjänsten.

Först behöver systemleverantören genomgå anslutning i test och därefter kommer Försäkringskassan att aktivera möjligheten till anslutning till produktion.

Anslutande systemleverantör kommer då att få ett mejl från Försäkringskassan Externa Tjänster om att tjänsten är aktiverad i produktion och kan börja användas.

Det är nödvändigt att beställa ett certifikat tidigt i anslutningsprocessen.

Anslutningsprocess

Försäkringskassan driftar tjänsten Elektronisk Information Om Assistent (E-IOA), genom vilken behörig assistansanordnare kan skicka in information om en assistent. För att ansluta sig till tjänsten krävs ett anslutningsavtal mellan systemleverantören för system för uppgifter om assistent och Försäkringskassan.

Vilka möjligheter finns det att kommunicera med E-IOA?

Följande anslutningsförfarande krävs av Försäkringskassan vid anslutning mot E-IOA:

 • Innan några tester mot Försäkringskassan kan göras måste lämpliga certifikat som krävs installeras.
 • En checklista som innehåller frågor om planerat utnyttjande av IT-tjänsten samt tekniska frågor ska besvaras.

När detta är gjort och inskickat kan tester starta.

Anslutning påbörjas först efter det att avtal slutits med Försäkringskassan

 1. Kontroll av kommunikation via det protokoll systemleverantören kan ansluta mot Försäkringskassan.
 2. Systemleverantören får en bekräftelse från Försäkringskassan på att anslutningen har fungerat med godkänt resultat.
 3. Inlämningsadressen till produktion skickas ut i bekräftelsen om godkänt testresultat.
 4. Om alla tester har utfallit med OK resultat och avtalen är underskrivna kan användandet av IT-tjänsten starta.

Protokoll

Till Försäkringskassan inkommer en fil/fråga i XML-format. Frågan och Försäkringskassans svar kan förmedlas via någon av följande protokoll: 

 • SHS2
 • WebService

Anslutningen till tjänsten är synkron.

Certifikat

Extern systemleverantör behöver certifikat för server och signering. Systemleverantören som kommunicerar med Försäkringskassan ska alltså använda certifikat, som utfärdas av externa företag. Detta certifikat behöver beställas tidigt i anslutningsprocessen.

Testmiljöer

Testmiljön för E-IOA vänder sig till systemutvecklare för att testa och utveckla integrationer mot tjänsten.

Varför en testmiljö E-IOA?

Syftet med testmiljön är att skapa ett bättre stöd för anslutning till tjänsten E-IOA samt stöd vid förändringar av anslutningsgränssnittet E-IOA anslutningsgränssnittet.

Genom testmiljön ges möjlighet

 • att bygga anslutningen mot Försäkringskassan säkert innan produktionssättning och
 • till tester (anslutningstest).

Vad innehåller testmiljön E-IOA och hur fungerar den?

Testmiljön innehåller de versioner som produktionsmiljön av tjänsten E-IOA stödjer, det vill säga senaste version samt föregående version.

Kommande version kommer finnas i testmiljön en tid innan den nya versionen driftsätts i produktionsmiljön. Då syftet med testmiljön är att underlätta och ge ett stöd vid anslutning av E-IOA fungerar testmiljön på samma sätt som den skarpa versionen. Anropet och svaret görs enligt gällande schema för E-IOA.

Testmiljön får användas för att utföra anslutningstester. Den är inte skapad för att utföra prestanda, lasttester eller funktionstester.

WSDL-fil

I denna finns både rotelement och inlämningsadress. Aktuell WSDL-fil är publicerad på informationsportalen för tjänsten:

Teknisk beskrivning EIOA

Inlämningsadress för TEST

https://shsext.forsakringskassan.se:8020/shs2/FK.EIOA.AnmalanArbetsgivare.ext

IP-nummer: 194.71.80.30
DNS: shsext.forsakringskassan.se

CN i certifikatet stämmer med inlämningsadressen
shsext.forsakringskassan.se

Inlämningsadress för produktion

https://shs.forsakringskassan.se:7020/shs2/FK.EIOA.AnmalanArbetsgivare  

IP-nummer: 194.71.65.32
DNS: shs.forsakringskassan.se

CN i certifikatet stämmer med inlämningsadressen
shs.forsakringskassan.se

 

Allmänna villkor E-IOA

Allmänna villkor för E-IOA

Anslutningsavtal E-IOA

Anslutningsavtal E-IOA

Kontakt

Om du som systemleverantör har tekniska frågor om tjänsten eller om du upplever att tjänsten inte fungerar som den är tänkt.

Mejla dina frågor:

Ämnet på mailet ska vara: Systemleverantör Assistansersättning

Kontakta supporten via e-post: svarsulev@forsakringskassan.se

Öppettiderna är:

Måndag–fredag: 8–16  
Lördag–söndag: stängt
Helgdag: stängt

Om du är anordnare och har frågor om tjänsten ska du vända dig till din systemleverantör.

Vanliga frågor

I normalfallet kommer det att ta under 2 sekunder. Troligen kommer det att gå betydligt fortare. Vi kommer att ha bättre svar när hela kedjan testats.

Ja, det är den filen som ni kommer att behöva skicka, men med riktiga data.

Nej, vi har inte något sådant.

Det finns verktyg för att generera xml från xsd-filer. Här är ett exempel på en xml som är genererad från anmalan_fran_arbetsgivare_extern_v1.xsd.

Exempel

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Exempel: Personen anlitar en assistansanordnare och anordnaren är arbetsgivare åt assistenten. Assistent är bosatt inom EES. Assistent är inte närstående. -->
<ase:AnmalanFranArbetsgivare xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ase="http://schema.forsakringskassan.se/integration/isassistansersattning/ioa/anmalanfranarbetsgivare/1" xsi:schemaLocation="http://schema.forsakringskassan.se/integration/isassistansersattning/ioa/anmalanfranarbetsgivare/1anmalan_fran_arbetsgivare_extern_v1.xsd" >
 <!-- Observera! Id nedan är fiktivt -->
 <ase:id>0e0cbf54-ca82-48f0-a478-0be00bf8b2be</ase:id>

 <!-- Modul 1 i blankett 3066. Personen som har ansökt om eller har personlig assistans. -->
 <ase:personSomHarAssistans>
  <ase:personnummer>YYYYMMDDXXXX</ase:personnummer>
  <ase:fornamn>Kalle</ase:fornamn>
  <ase:efternamn>Karlsson</ase:efternamn>
 </ase:personSomHarAssistans>

 <!-- Modul 2 i blankett 3066. Den personliga assistenten. -->
 <ase:assistent>
  <ase:personnummer>YYYYMMDDXXXX</ase:personnummer>
  <ase:fornamn>Sven</ase:fornamn>
  <ase:efternamn>Svensson</ase:efternamn>
  <ase:anstallningsdatum>2020-01-01</ase:anstallningsdatum>
  <ase:narstaende>false</ase:narstaende>
  <ase:bosattInnanforEES>true</ase:bosattInnanforEES>
  <ase:andringGallerFrom>2020-01-01</ase:andringGallerFrom>
 </ase:assistent>
 
 <!-- Modul 3 i blankett 3066. Anordnaren av personlig assistans. -->
 <!-- Personen anlitar en assistansanordnare och anordnaren är arbetsgivare åt assistenten. -->
 <ase:assistansanordnare>
  <ase:anordnareNamn>Bolagsnamn</ase:anordnareNamn>
  <ase:organisationsnummer>1234567890</ase:organisationsnummer>
  <ase:kontaktperson>Ole Olsson</ase:kontaktperson>
  <ase:telefonnummer>0123456789</ase:telefonnummer>
  <ase:assistentAnstalldAvAnordnare>true</ase:assistentAnstalldAvAnordnare>
 </ase:assistansanordnare>

 <ase:telefonnummerAnordnare>123412345</ase:telefonnummerAnordnare>
</ase:AnmalanFranArbetsgivare>

Det går inte att lägga flera assistenter i samma fil. Det måste vara en fil per assistent och brukare.

Servernamn är på er sida och Försäkringskassan har inga synpunkter på vad ni väljer där.

Det räcker med ett certifikat för er som systemleverantör.

Nej. Texten är till för att koppla ihop det man ser när man signerar med det totala innehållet i det data som krypteras och skickas över till oss. Det här för att det ska bli uppenbart vad som signerats i någon juridisk mening. Texten har tagits fram i samarbete med experter på signering, bland annat från bankID, som har erfarenhet av juridiken kring detta. Man kan inte ändra eller lägga till text.

Ja, det går, senast inskickad gäller.

Men det kan innebära att en handläggare behöver gå in och hantera anmälan manuellt och det kan fördröja handläggningen.


Nej. Då får man skicka in en ny, med nytt uuid. Det kan generera  manuell hantering. Det blir samma sak om man skickar flera via post.

Spara ner responsen när en anmälan är inlämnad  i en logg eller liknande för eventuell felsökning i produktion. Vi returnerar ett ”tx-id” som kan användas för att enkelt spåra anropet i våra system.

Exempel:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
     <SkickaAnmalanFranArbetsgivareResponse xmlns="urn:shs:emottagning: SkickaAnmalanFranArbetsgivare:1">
        <tx-id>ae4e8de6-aa1b-4dcf-abd6-b320896f37ba</tx-id>
     </SkickaAnmalanFranArbetsgivareResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


Man kan använda transaktions ID i felsökningssammanhang. Så det kan vara bra att logga. I övrigt så används det inte.

Du behöver ha en systemleverantör som har ett system som kan användas för elektronisk information om assistenten till Försäkringskassan. Vi  rekommenderar inte någon systemleverantör och lämnar inte heller ut någon lista på de leverantörer vi har avtal med.

Nej, det är systemleverantören som tecknar avtal med Försäkringskassan.

Ja, anordnaren måste signera anmälan med bank-ID.

Nej, i dagsläget så går det bara att skicka in en anmälan per signatur.

Relaterade länkar

Aktuellt

Bra att veta om E-IOA