Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Användarstöd för E-RÄK

Tjänsten E-RÄK ska användas av assistansanordnare för att få in uppgifter från den som har rätt till assistansersättning, dennes vårdnadshavare eller ställföreträdare om utförd assistans, för att sedan skicka in uppgifterna till Försäkringskassan.

Du som är systemleverantör för elektroniska system kan ansluta dig till tjänsten för att erbjuda tjänsten till assistansanordnare.

Här publicerar vi teknisk beskrivning och information om support. Informationen riktar sig främst till dig som är teknisk kontaktperson hos en systemleverantör.

Teknisk beskrivning av att skicka in elektronisk räkning

Nedan beskrivs den tekniska lösningen för Försäkringskassans e-tjänst E-RÄK. Tjänsten innebär att räkningar för assistansersättning kan ges in elektroniskt till myndigheten.

Dokumentet beskriver hur en systemleverantör kan låta en användare av deras system integrera mot Försäkringskassan för att lämna in räkningen. Räkningen skrivs under elektroniskt av användaren. Själva underskriften görs i Försäkringskassans e-tjänst.

Med användare avses den försäkrade, dennes vårdnadshavare eller ställföreträdare.

Systemleverantörens system är inte en del av E-RÄK.

Sammanfattning av flödet

Nedan beskrivs en övergripande lösning av flödet för e-tjänsten E-RÄK.

Del 1 - Presentation av räkning

 1. Systemleverantören ger användaren möjlighet att via en knapp eller länk öppna e-tjänsten E-RÄK i en webbläsare.
 2. Systemleverantören POST:ar in uppgifterna, eller rättare sagt räkningen med dess uppgifter, till e-tjänsten hos Försäkringskassan.
 3. Försäkringskassan validerar uppgifterna och svarar med resultatet av valideringen.
 4. Om uppgifterna validerades som korrekta:
  1. Försäkringskassan svarar med HTTP 200 och en verifieringskod som identifierar flödet.
  2. Systemleverantören hänvisar användaren (via t.ex. en hyperlänk) till Försäkringskassan tillsammans med verifieringskoden.
 5. Om uppgifterna valideras felaktigt:
  1. Försäkringskassan svarar med HTTP 400 och en JSON-struktur med valideringsfelen.
  2. Systemleverantören väljer själva hur de visar felen.

Del 2 – Underskrift

Användaren väljer att gå vidare i e-tjänsten och skriver då under räkningen.

 1. De underskrivna uppgifterna skickas vidare internt på Försäkringskassan för handläggning.
 2. Användaren får en kvittens.

Del 3 - Bekräftelse och verifiering

Den underskrivna räkningen skickas vidare till andra delsystem inom Försäkringskassan för vidare handläggning och användaren får en mottagningskvittens.

Det finns tre metoder för systemleverantören för att avgöra statusen på den inlämnade räkningen.

 1. Användaren följer en länk för att komma tillbaka till systemleverantören. I länken finns verifieringskoden med som skapades då systemleverantören skickade in räkningen.
 2. Systemleverantören har angett en url (signalUrl), då räkningen skickades in, dit Försäkringskassan skickar en signal om status för inlämnandet av räkningen.
 3. Försäkringskassan tillhandahåller en tjänst i API:et som systemleverantören kan anropa och med verifieringskoden få status för inlämnad räkning.

Detaljerad beskrivning av lösningen

Del 1 – Presentation av räkningen

En användare har angett sina uppgifter i systemleverantörens system. Dessa uppgifter (räkningen) ska nu skickas in till Försäkringskassan och skrivas under elektroniskt.

Användaren klickar på "Skicka in räkning om… till Försäkringskassan" i systemleverantörens system, vilket innebär att systemleverantören skickar in räkningen genom ett API till Försäkringskassan.

I detta moment skickas även uppgift om företagsnamn/identifierare in. Dessa uppgifter använder Försäkringskassan för att verifiera systemleverantören. Systemleverantören skickar samtidigt in en adress (url) till sin webbserver dit användaren kan styras efter att räkningen är underskriven, samt en adress (url) till sin webbserver som Försäkringskassan kan skicka status om inlämnad räkning till.

Försäkringskassan gör sedan en validering av uppgifterna i den inskickade räkningen. Dessutom skapas en verifieringskod (fingerprint) som är unik och ska användas som identifiering för räkningsuppgifterna i samband med e-tjänsten.

Om inga valideringsfel uppstår kan systemleverantören låta användaren skriva under räkningen.

Del 2 – Underskrift

Användaren styrs till e-tjänsten från systemleverantören och med hjälp av verifieringskoden presenterar e-tjänsten, användarens räkningsuppgifter. Väljer användaren att skriva under räkningen styrs användaren till Försäkringskassans vanliga flöde för underskrift, nu anpassat för underskrift utan att vara inloggad på www.forsakringskassan.se.

Del 3 – Bekräftelse och verifiering

Försäkringskassan skickar den underskrivna räkningen vidare för handläggning i Försäkringskassans interna handläggningssystem.

I e-tjänsten visas en mottagningskvittens för användaren. Om systemleverantören har angett en ”signalUrl” skickar samtidigt Försäkringskassan en status om inlämnandet av räkningsuppgifterna till den angivna adressen. Anropet inkluderar status och verifieringskod. Systemleverantören måste ha konfigurerat sin webbserver att tillåta ”Cross-Origin Resource Sharing” för att undvika CORS-problematik.

I e-tjänstens API tillhandahålls också en specifik tjänst som systemleverantörerna kan använda för att kontrollera status för inlämnade räkningsuppgifter. Med status menas resultatet av inlämnandet av räkningsuppgifterna i e-tjänstens flöde. Det vill säga om Försäkringskassan har mottagit räkningsuppgifterna eller inte.

Nyckelhantering

Systemleverantören får en unik nyckel av Försäkringskassan. Denna unika nyckel används av Försäkringskassan för att identifiera systemleverantören i samband med användandet av e-tjänsten.

Tekniska filer

Nedanstående referensimplementation inkluderar också en mer teknisk dokumentation kring hur e-tjänstens API fungerar.

Referensimplementation för E-RÄK Zip, 51 kB.

 


Uppgifter som ska fyllas i för respektive scenario:

Personen köper assistans, skickar in uppgifterna själv

 • År och månad.
 • Namn och personnummer för den som har personlig assistans.
 • Redovisning av all utförd assistans under månaden.
 • Har assistans utförts i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet enligt LSS? Ska besvaras med Nej eller Ja. Om Ja, ska även typ av verksamhet fyllas i.
 • Har du vårdats på sjukhus den här månaden? Ska besvaras med Nej eller Ja. Om Ja, ska datum och klockslag fyllas i.
 • Har du vistats i ett land utanför EES-området och anlitat en assistent på plats? Om det stämmer ska Ja fyllas i.
 • Har du använt föregående månads utbetalning till köp av personlig assistans? Ska besvaras med Ja eller Nej. Om Nej, ska kvarvarande belopp fyllas i.
 • Telefonnummer
 • Personen signerar och skickar in uppgifterna.

Vårdnadshavare köper assistans

 • År och månad.
 • Namn och personnummer för den som har personlig assistans.
 • Redovisning av all utförd assistans under månaden.
 • Har assistans utförts i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet enligt LSS? Ska besvaras med Nej eller Ja. Om Ja, ska även typ av verksamhet fyllas i.
 • Har du vårdats på sjukhus den här månaden? Ska besvaras med Nej eller Ja. Om Ja, ska datum och klockslag fyllas i.
 • Har du vistats i ett land utanför EES-området och anlitat en assistent på plats? Om det stämmer ska Ja fyllas i.
 • Har du använt föregående månads utbetalning till köp av personlig assistans? Ska besvaras med Ja eller Nej. Om Nej, ska kvarvarande belopp fyllas i.
 • Telefonnummer
 • Fylla i uppgift om vårdnadshavare, namnförtydligande och personnummer.
 • Vårdnadshavaren signerar och skickar in uppgifterna.

Ställföreträdare köper assistans

 • År och månad.
 • Namn och personnummer för den som har personlig assistans.
 • Redovisning av all utförd assistans under månaden.
 • Har assistans utförts i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet enligt LSS? Ska besvaras med Nej eller Ja. Om Ja, ska även typ av verksamhet fyllas i.
 • Har du vårdats på sjukhus den här månaden? Ska besvaras med Nej eller Ja. Om Ja, ska datum och klockslag fyllas i.
 • Har du vistats i ett land utanför EES-området och anlitat en assistent på plats? Om det stämmer ska Ja fyllas i.
 • Har du använt föregående månads utbetalning till köp av personlig assistans? Ska besvaras med Ja eller Nej. Om Nej, ska kvarvarande belopp fyllas i.
 • Telefonnummer
 • Fylla i uppgift om ställföreträdare (god man eller förvaltare), namnförtydligande och personnummer.
 • Ställföreträdare signerar och skickar in uppgifterna.

Personen anställer själv, och får utbetalning i förskott

 • År och månad.
 • Namn och personnummer för den som har personlig assistans.
 • Redovisning av all utförd assistans under månaden.
 • Har assistans utförts i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet enligt LSS? Ska besvaras med Nej eller Ja. Om Ja, ska även typ av verksamhet fyllas i.
 • Har du vårdats på sjukhus den här månaden? Ska besvaras med Nej eller Ja. Om Ja, ska datum och klockslag fyllas i.
 • Har du vistats i ett land utanför EES-området och anlitat en assistent på plats? Om det stämmer ska Ja fyllas i.
 • Telefonnummer
 • Sista månaden i beviljandeperioden ska även detta fyllas i:
  • Redovisa dina kostnader.
  • Uppgift om perioden.
  • Finns det pengar kvar som du inte har använt för att köpa personlig assistans? Ska besvara med Nej eller Ja. Om Ja, ska kvarvarande belopp fyllas i.
  • Hur vill du betala tillbaka förmycket utbetald ersättning? Ett av de två alternativen ska fyllas i.
 • Personen signerar och skickar in uppgifterna.

Personen anställer själv, har vårdnadshavare och får utbetalning i förskott

 • År och månad.
 • Namn och personnummer för den som har personlig assistans.
 • Redovisning av all utförd assistans under månaden.
 • Har assistans utförts i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet enligt LSS? Ska besvaras med Nej eller Ja. Om Ja, ska även typ av verksamhet fyllas i.
 • Har du vårdats på sjukhus den här månaden? Ska besvaras med Nej eller Ja. Om Ja, ska datum och klockslag fyllas i.
 • Har du vistats i ett land utanför EES-området och anlitat en assistent på plats? Om det stämmer ska Ja fyllas i.
 • Telefonnummer
 • Sista månaden i beviljandeperioden ska även detta fyllas i:
  • Redovisa dina kostnader.
  • Uppgift om perioden.
  • Finns det pengar kvar som du inte har använt för att köpa personlig assistans? Ska besvara med Nej eller Ja. Om Ja, ska kvarvarande belopp fyllas i.
  • Hur vill du betala tillbaka förmycket utbetald ersättning? Ett av de två alternativen ska fyllas i.
 • Fylla i uppgift om vårdnadshavare, namnförtydligande och personnummer.
 • Vårdnadshavare signerar och skickar in uppgifterna.

Personen anställer själv, har ställföreträdare och får utbetalning i förskott

 • År och månad.
 • Namn och personnummer för den som har personlig assistans.
 • Redovisning av all utförd assistans under månaden.
 • Har assistans utförts i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet enligt LSS? Ska besvaras med Nej eller Ja. Om Ja, ska även typ av verksamhet fyllas i.
 • Har du vårdats på sjukhus den här månaden? Ska besvaras med Nej eller Ja. Om Ja, ska datum och klockslag fyllas i.
 • Har du vistats i ett land utanför EES-området och anlitat en assistent på plats? Om det stämmer ska Ja fyllas i.
 • Telefonnummer
 • Sista månaden i beviljandeperioden ska även detta fyllas i:
  • Redovisa dina kostnader.
  • Uppgift om perioden.
  • Finns det pengar kvar som du inte har använt för att köpa personlig assistans? Ska besvara med Nej eller Ja. Om Ja, ska kvarvarande belopp fyllas i.
  • Hur vill du betala tillbaka förmycket utbetald ersättning? Ett av de två alternativen ska fyllas i.
 • Fylla i uppgift om ställföreträdare (god man eller förvaltare), namnförtydligande och personnummer.
 • Ställföreträdare signerar och skickar in uppgifterna.

Teknisk support

Om du som systemleverantör har tekniska frågor om tjänsten kan du mejla dem till vår support. Ange ”Systemleverantör assistansersättning” i ämnesraden. Beskriv ärendet så tydligt du kan.

Om det är en felrapport vill vi att du anger följande information:

 • Token
 • Fingerprint
 • Tidpunkter - När gjordes anrop mot public/v1/create till exempel?
 • Fullständig request, med eventuell body (dock utan personuppgifter).

Glöm inte att skicka med ditt namn, mejladress och mobilnummer så vi kan kontakta dig om det skulle behövas. Inga andra personuppgifter får anges.

svarsulev@forsakringskassan.se

Om du är anordnare och har frågor om tjänsten ska du vända dig till din systemleverantör.

Senast uppdaterad