Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Så minskade Orust kommun sjukfrånvaron

På idylliska Orust i västkustens skärgård är kommunen den största arbetsgivaren. Men den höga arbetsbelastningen som präglar vård, skola och omsorg leder till upprepad korttidssjukfrånvaro. Med ekonomiskt bidrag från Försäkringskassan kan kommunen jobba mot en friskare arbetsplats.

Många kommuner kämpar med en hög arbetsbelastning fördelat på för få resurser. I Orust har obalansen framför allt drabbat sektorn för vård, skola och omsorg. Korttidssjukskrivningar avlöser varandra vilket varken gynnar arbetstagare eller kommun. Därför arbetar kommunen proaktivt med att minska medarbetarnas ohälsa sedan en tid tillbaka.

—Vi vill vara en hälsofrämjande arbetsplats. Nyckeln är att ingripa direkt när en anställd visar tecken på ohälsa. Tidiga insatser kan vara skillnaden mellan ett snabbt tillfrisknande och en längre sjukskrivning, säger HR‑specialist Jennie Johansson.

Proaktivt arbetssätt

Kommunen arbetar enligt en modell som innebär direkta åtgärder vid upprepade sjukanmälningar bland medarbetare. Företagshälsovården kopplas in och medarbetaren får träffa en företagssköterska för ett hälsosamtal där hälsostatus och orsaker till sjukfrånvaron kartläggs. På ett efterföljande trepartssamtal mellan företagshälsovården, medarbetaren och arbetsgivaren upprättas en handlingsplan som ska sättas i praktik så snart som möjligt.

Bidrag från Försäkringskassan ger nya möjligheter

Arbetsmodellen har bidragit till att den upprepade korttidssjukfrånvaron minskat. Men att rutinmässigt anlita företagshälsovård för undersökningar, kartläggningssamtal och upprättande av relevanta handlingsplaner kräver pengar. Här har Försäkringskassans bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd spelat en viktig roll och hjälpt Orusts kommun att satsa på välmåendet bland sina anställda. Det proaktiva arbetet mot korttidssjukskrivningar har lönat sig.

—Att arbeta förebyggande är alltid bättre än att arbeta reaktivt, men oftast är det en resursfråga. När vi fick höra att Försäkringskassan ger bidrag för förebyggande av ohälsa tog vi chansen och sjösatte vår modell på bred front, säger Jennie Johansson.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Senast uppdaterad