Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik inom området barn och familj

Graviditetspenning

Graviditetspenning är ett ekonomiskt stöd för gravida som inte får arbeta på grund av att arbetsmiljön medför risker för barnet eller för att de har ett fysiskt ansträngande arbete och en nedsatt arbetsförmåga på grund av graviditeten. Uppgifterna för 2020 och 2021 är preliminära och kan komma att korrigeras vid en senare publicering.

Antal mottagare, 1999-

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext. Sveriges officiella statistik

Antal gravida kvinnor som fått graviditetspenning har ökat något sedan år 1999, och har legat mellan strax över 20 000 och strax under 30 000 mottagare till och med 2020. Den 1 februari 2021 bedömde Socialstyrelsen att gravida under den senare delen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt om de insjuknar i covid-19. Coronaviruset klassades som ett smittämne i riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och under 2021 ökade därför antal mottagare av graviditetspenning.

Alla publikationer

Publikationer

Relaterade länkar

Graviditetspenning

Kontakt

När publiceras statistiken?