Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Beställning av statistik

Vid statistikbeställningar ber vi dig att i korthet beskriva vilken statistik du är intresserad av, för vilken tidsperiod och eventuellt vilka jämförelser du vill göra (t.ex. mellan åldersgrupper, län, kön). Naturligtvis kan du också rådfråga oss om du är osäker.

I de fall den efterfrågade statistiken redan finns sammanställd av Försäkringskassan eller den kan tas fram med rutinbetonade åtgärder levererar vi statistik kostnadsfritt.

I mån av resurser kan Försäkringskassans statistikverksamhet även utföra mindre uppdrag att ta fram ny statistik.

Statistik som innebär att särskilda bearbetningar måste göras debiteras enligt Avgiftsförordningen, AF 4 § punkt 4. I dessa fall skickar Försäkringskassan alltid offert innan uttaget påbörjas.

Timpriset för statistik och data som tas fram och levereras av Försäkringskassan är 850 kronor per arbetstimme exkl. moms. Leverans sker i regel per e-post och faktura skickas ca en månad efter leverans.

Statistiska sammanställningar kan i allmänhet lämnas ut. För att skydda enskilda individer (och företag) så att risk för röjande inte föreligger lämnar Försäkringskassan inte ut statistik med för få antal inom en grupp.

Kontakt

statistikenheten@forsakringskassan.se

Relaterade länkar

Senast uppdaterad