Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Underlag för statligt personskadeskydd

Här får du som har en patient som ska ansöka om ersättning från det statliga personskadeskyddet information om vilket medicinskt underlag du kan behöva lämna och om vem som gör vad.

Vad är statligt personskadeskydd?

Om din patient har skadat sig under militär utbildning eller vid verksamhet inom det civila försvaret om fattas hen av det statliga personskadeskyddet. Det gäller också den som skadat sig under vistelse på anstalt eller på annat sätt har varit frihetsberövad. Den som skadas kan få sjukpenning, livränta och ersättning för hjälpmedel eller andra vårdförmåner. Även efterlevande kan få ersättning.

Vilket medicinskt underlag behöver jag lämna som ger Försäkringskassan rätt information?

Medicinska underlag för statligt personskadeskydd kan bestå av till exempel läkarintyg, svar på medicinska förfrågningar, journalkopior och liknande. 

En person kan få livränta om hens inkomst har minskat med minst 1/15 jämfört med vad hen tjänade innan skadan. Det ska också finnas ett läkarintyg eller ett medicinskt underlag som visar att skadan påverkar förmågan att arbeta under minst ett år framåt från det datum när intyget eller underlaget skrevs.

Du kan behöva besvara en förfrågan från Försäkringskassan om diagnos, funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar och prognos.

 

Om patienten ska ansöka om ersättning för kostnader vid personskada kan hen behöva ett medicinskt underlag som visar att hen behöver vård eller ett hjälpmedel på grund av sin skada.

 

Om patienten ska ansöka om sjukpenning från personskadeskyddet eller ersättning för karensdagar, behöver hen ett läkarintyg för sjukpenning precis som vid en vanlig sjukskrivning.

Intyg för sjukpenning

 

Vem ska göra vad?

Patienten ska:

  • Anmäla sin skada till närmaste chef, föreståndare eller motsvarande som sedan ska anmäla skadan till Försäkringskassan.
  • Ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.
  • Skicka in medicinskt underlag om Försäkringskassan ber om det.

Läkaren ska:

  • Skriva ett läkarintyg vid anspråk på arbetsskadesjukpenning om Försäkringskassan ber patienten om det.
  • Ge det medicinska underlaget till patienten.
  • Besvara medicinska förfrågningar från Försäkringskassan.

Försäkringskassan ska:

  • Bedöma om patienten har rätt till ersättning och betala ut ersättning om alla villkor är uppfyllda.

Vanliga frågor

Villkoren för att få ersättning från det statliga personskadeskyddet finns beskrivna på Försäkringskassans sidor för privatpersoner.

Information för patienten om statligt personskadeskydd

Nej. Försäkringskassan betalar inte ersättning för svar på medicinska förfrågningar.

Relaterade länkar

Information för patienten

Relaterad information