Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Intyg för smittbärarpenning

Här får du som har en patient som ska ansöka om smittbärarpenning information om intyget och om vem som gör vad.

Vad är smittbärarpenning?

Smittbärarpenning kan betalas ut till den som inte kan arbeta på grund av att hen har eller antas ha en smittsam sjukdom som omfattas av smittskyddslagen.

Hur skriver jag ett intyg som ger Försäkringskassan rätt information?

I läkarintyget, fält 1, fyller du som läkare i om patienten är avstängd enligt smittskyddslagen på grund av smitta. Gå sedan vidare till fält 4 (Diagnos) och 8 (Nedsättning av arbetsförmåga).

Vem ska göra vad?

Patienten ska:

  • Ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.
  • Skicka in läkarintyg till Försäkringskassan.

Läkaren ska:

  • Skriva ett läkarintyg om att den smittade inte får arbeta på grund av misstänkt eller konstaterad smitta.
  • Ge läkarintyget till patienten.

Läkarintyget finns elektroniskt i de flesta journalsystem.

Försäkringskassan ska:

  • Bedöma om patienten har rätt till smittbärarpenning och betala ut ersättning om alla villkor är uppfyllda.

Vanliga frågor

Villkoren för att få smittbärarpenning finns beskrivna på Försäkringskassans sidor för privatpersoner.

Information för patienten om smittbärarpenning

Ja, om patienten har uppehållstillstånd kan hen ha rätt till ersättning från Försäkringskassan. Villkoren finns beskrivna på Försäkringskassans sidor för privatpersoner.

Information för patient som har fått uppehållstillstånd i Sverige

Om patienten är asylsökande och inte har fått uppehållstillstånd ännu har hen inte rätt till ersättning från Försäkringskassan.

Information för patient som är asylsökande i Sverige

Nej. Försäkringskassan betalar inte ersättning för utfärdande av detta intyg.

Ja. Ring till oss på 0771-17 90 00 så hjälper vi dig. Vi kan tyvärr inte publicera kontaktuppgifter till våra handläggare på webbplatsen.

Relaterade länkar

Information för patienten