Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukdom och skada

Intyg för ersättning för riskgrupper i covid-19

Här hittar du information och ifyllnadsstöd gällande läkarintyg till personer i riskgrupper för covid-19.

Intyg för sjukpenning

Information för dig som har en patient som ska ansöka om sjukpenning, om hur du fyller i läkarintyget och om vem som gör vad.

Utlåtande för förebyggande sjukpenning

Information för dig som har en patient som ska ansöka om förebyggande sjukpenning, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Intyg för smittbärarpenning

Information för dig som har en patient som har eller antas ha en smittsam sjukdom och som ska ansöka om smittbärarpenning, om hur du fyller i läkarintyget och om vem som gör vad.

Utlåtande för sjukersättning

Information för dig som har en patient som ska ansöka om sjukersättning, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Utlåtande för aktivitetsersättning

Information för dig som har en patient som ska ansöka om aktivitetsersättning, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Underlag för arbetsskada

Information för dig som har en patient som ska ansöka om ersättning från arbetsskadeförsäkringen, om hur du fyller i medicinska underlag och om vem som gör vad.

Underlag för statligt personskadeskydd

Information för dig som har en patient som ska ansöka om ersättning från det statliga personskadeskyddet, om hur du fyller i medicinska underlag och om vem som gör vad.

Utlåtande för särskilt högriskskydd

Information för dig som har en patient som ska ansöka om högriskskydd, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Utlåtande för närståendepenning

Information för dig som har en patient som vårdar en närstående och ska ansöka om närståendepenning, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Underlag för särskilt tandvårdsbidrag

Information för dig som har en patient som ska ansöka om särskilt tandvårdsbidrag, om hur du fyller i det medicinska underlaget och om vem som gör vad.

Intyg för en patient som har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning

Information för dig som har en patient som ska ansöka om att behålla sitt aktivitetsstöd sin utvecklingsersättning eller sin etableringsersättning när hen blir sjuk.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Information om arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder och vem som gör vad i processen.