Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Förälder och barn

Intyg och utlåtande för vård av barn (vab)

Information för dig som har en patient vars föräldrar ska ansöka om tillfällig föräldrapenning, när du skriver intyg eller utlåtande och om vem som gör vad.

Utlåtande för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Information för dig som har en patient vars föräldrar ska ansöka om vårdbidrag, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

När ett barn dör

Information för dig inom hälso- och sjukvården om vad som gäller inom sjukförsäkringen när ett barn dör.

Intyg om graviditet

Information för dig som har en patient som ska ansöka om föräldrapenning innan barnet fötts, om hur du fyller i intyget och om vem som gör vad.

Underlag för graviditetspenning

Information för dig som har en patient som är gravid och ska ansöka om graviditetspenning, om hur du fyller i underlaget och om vem som gör vad.

Utlåtande för bilstöd

Information för dig som har en patient med funktionsnedsättning vars föräldrar ska ansöka om bilstöd, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Utlåtande för assistansersättning

Information för dig som har en patient med funktionsnedsättning vars föräldrar ska ansöka om assistansersättning, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.