Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ersättning för kostnader vid personskada när du är frihetsberövad

Om en personskada gör att du har kostnader för tandvård eller hjälpmedel kan du få ersättning från Försäkringskassan.

Vem kan få ersättning för kostnader vid personskada när man är frihetsberövad?

Du kan få ersättning från det statliga personskadeskyddet om du har skadat dig under tiden som du

 • varit intagen på kriminalvårdsanstalt eller i häkte
 • gjort samhällstjänst eller ungdomstjänst
 • varit omhändertagen enligt lagen om vård av unga (LVU) eller lagen om vård av missbrukare (LVM).

 

Vem kan få ersättning för tandvårdskostnader?

Du kan få ersättning för tandvårdsskador om

 • behandlingen är nödvändig på grund av skadan
 • tandläkaren är ansluten till Försäkringskassan
 • du har blivit skadad eller sjuk under skyddstiden (skyddstiden är tiden från det att du börjar resan till tjänstgöringen, häktningen, intagningen eller behandlingen, tills du avslutar hemresan).

Om du uppfyller alla villkor går Försäkringskassan vidare och utreder om din skada eller sjukdom kan godkännas som en personskada. Om den godkänns som en personskada kan du få ersättning för tandvårdskostnader.

Illustration på pengar

Hur mycket pengar kan jag få?

Försäkringskassan utgår från referenspriser för att räkna ut hur mycket ersättning du kan få för tandvård. Om din tandläkare tar ut ett högre pris än referenspriset så får du oftast bara ersättning som motsvarar referenspriset.
Alla referenspriser finns i referensprislistan hos Tandvårds‑ och läkemedelsförmånsverkets.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (tlv.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så ansöker du om ersättning för kostnader vid personskada

1. Anmäl skadan

Tala om för föreståndaren eller motsvarande att du har skadat dig eller blivit sjuk under skyddstiden. Hen ska sedan anmäla skadan till Försäkringskassan.

Om skadan visar sig efter skyddstiden anmäler du den själv till Försäkringskassan.

Ansök på blankett:

9210 Anmälan om arbetsskada eller personskada Pdf, 853 kB.

2. Försäkringskassan utreder din personskada

Försäkringskassan utreder om din skada eller sjukdom kan godkännas som en personskada. Du kommer att bli kontaktad om det behövs.

3. Du får beslut om din personskada är godkänd eller inte

Efter utredningen får du ett beslut om din personskada är godkänd eller inte.

4. Ansök

Ansök på blankett:

5087 Ansök om ersättning från statligt personskadeskydd Pdf, 781 kB.

Redovisa kvitton, räkningar, offerter eller behandlingsförslag. För att kunna handlägga din ansökan behöver vi underlag för dina kostnader. Du kan antingen

 • skicka in kvitton eller räkningar som visar hur mycket du har betalat, eller
 • skicka in förslag från läkare eller tandläkare på vilken behandling du behöver få eller vilket hjälpmedel du behöver. Skicka det till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

5. En handläggare kontaktar dig

En handläggare kontaktar dig när utredningen påbörjas.

6. Du får ett beslut

Vår målsättning är att du ska få ett beslut inom tre månader från att utredningen påbörjats. Just nu har vi långa handläggningstider, vilket innebär att det kan ta längre tid.

Sök ersättning från andra försäkringar

Även om du inte kan få ersättning från Försäkringskassan kan det finnas andra ersättningar du kan ansöka om.

 

Vem kan få ersättning för hjälpmedel?

Du kan få ersättning för hjälpmedel, om

 • det finns ett läkarintyg eller ett medicinskt underlag som visar att du behöver hjälpmedlet på grund av din personskada
 • du inte kan få hjälpmedlet gratis från till exempel landstinget
 • du har ett kvitto eller en offert på din kostnad
 • du har blivit skadad eller sjuk under skyddstiden.

Skyddstiden är tiden från det att du börjar resan till tjänstgöringen, häktningen, intagningen eller behandlingen, tills du avslutar hemresan.

Illustration på pengar

Hur mycket pengar kan jag få?

Du kan få ersättning för hela den kostnad du har för hjälpmedel. Ersättningen kan betalas ut vid många tillfällen, till exempel om du behöver byta ut batterier eller liknande.

Tänk på att du bara kan få ersättning från Försäkringskassan om du inte får det från något annat håll. Ofta betalar landstinget för hjälpmedel.

Så ansöker du om ersättning för kostnader för hjälpmedel

1. Anmäl skadan

 • Tala om för föreståndaren eller motsvarande att du har skadat dig eller blivit sjuk under skyddstiden. Hen ska sedan anmäla skadan till Försäkringskassan.
 • Om skadan visar sig efter skyddstiden anmäler du själv skadan till Försäkringskassan på blankett:

9210 Anmälan om arbetsskada eller personskada Pdf, 853 kB.

2. Försäkringskassan utreder din personskada

Försäkringskassan utreder om din skada eller sjukdom kan godkännas som en personskada. En handläggare kontaktar dig om det behövs.

3. Du får beslut om din personskada är godkänd eller inte

Efter utredningen får du ett beslut om din personskada är godkänd eller inte.

4. Ansök

Ansök på blankett:

5087 Ansök om ersättning från statligt personskadeskydd Pdf, 781 kB.

Redovisa kvitton, räkningar, offert eller behandlingsförslag.
För att kunna handlägga din ansökan behöver vi underlag för dina kostnader. Du kan skicka in något av följande:

 • Kvitton eller räkningar som visar hur mycket du har betalat.
 • Förslag från läkare eller tandläkare på vilken behandling du behöver få eller vilket hjälpmedel du behöver. Adressen är:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

5. En handläggare kontaktar dig

En handläggare kontaktar dig när utredningen påbörjas.

6. Du får ett beslut

Vårt mål är att du ska få ett beslut inom tre månader från att utredningen påbörjats. Just nu har vi långa handläggningstider, vilket innebär att det kan ta längre tid.

Sök ersättning från andra försäkringar

Även om du inte kan få ersättning från Försäkringskassan kan det finnas andra ersättningar du kan ansöka om.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Nej, men om din skada godkänts av Försäkringskassan som personskada enligt det statliga personskadeskyddet kan du ansöka om ersättning för sveda och värk eller lyte och men. Det gör du hos Kammarkollegiet.

Senast uppdaterad