Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukpenning enligt det statliga personskadeskyddet efter skyddstiden

Om du har låg eller ingen SGI kan du ansöka om sjukpenning enligt statligt personskadeskydd efter skyddstiden.

Vem kan få sjukpenning från det statliga personskadeskyddet?

Du kan få sjukpenning om

  • du har en godkänd skada
  • din förmåga att arbeta är nedsatt med minst en fjärdedel efter skyddstidens slut.

Skyddstiden är tiden från det att du börjar resan till tjänstgöringen, häktningen, intagningen eller behandlingen, tills du avslutar hemresan.

Hur mycket pengar kan jag få?

Om du har låg eller 0 kronor i sjukpenninggrundande inkomst (SGI) kan din SGI grundas på ett garantibelopp istället. De beloppen är som lägst 95 200 kronor och som högst 142 800 kronor.

Så ansöker du om sjukpenning enligt det statliga personskadeskyddet efter skyddstiden

Sjukanmäl dig till Försäkringskassan första dagen du är sjuk.

Sedan får du hem en blankett för att ansöka om sjukpenning som du skickar in till Försäkringskassan.

 

Om du har en personskada och har haft karensdagar kan du få arbetsskadesjukpenning för de karensdagarna. Alla som beviljas livränta eller sjukpenning från det statliga personskadeskyddet får ersättning för två karensdagar.

I vissa fall kan du också ansöka om fler dagar med arbetsskadesjukpenning för karensdagar. Det är om

  • du kan visa att du förlorat inkomst för minst tre karensdagar, till exempel med ett lönebesked med specifikation för löneavdraget.
  • du har ett medicinskt underlag som visar att karensdagarna beror på din redan godkända personskada.
  • du har beviljats livränta eller sjukpenning enligt statligt personskadeskydd.

Hur mycket får jag?

Du får ungefär 80 procent av den inkomst du faktiskt förlorar.

Hur ansöker jag?

Ersättningen för de första två karensdagarna betalas ut automatiskt när du får den första utbetalningen av sjukpenning eller livränta.

Ansök om ersättning för fler karensdagar med e-tjänsten:

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

  • Nej, men om din skada godkänts av Försäkringskassan som personskada enligt det statliga personskadeskyddet kan du ansöka om ersättning för sveda och värk eller lyte och men. Det gör du hos Kammarkollegiet.

Senast uppdaterad