Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukpenning vid personskada under militär utbildning eller vid verksamhet inom det civila försvaret

Om du har fått en personskada under militärutbildning eller vid verksamhet inom det civila försvaret, men inte kan få sjukpenning eller om din sjukpenning är låg, kan du ansöka om sjukpenning enligt statligt personskadeskydd eller särskild sjukpenning.

 

Särskild sjukpenning är en ersättning till rekryter som skadat sig eller blivit sjuka. Sjukdomen eller skadan behöver inte ha ett samband med tjänstgöringen.

Vem kan få särskild sjukpenning?

Ja, om skyddstiden har gått ut kan du få särskild sjukpenning om

  • du har gått eller har planerat att gå en militär utbildning inom Försvarsmakten som är längre än 60 dagar
  • du har fått skadan under utryckningsmånaden eller månaden efter utryckningsmånaden
  • skadan eller sjukdomen sätter ned din förmåga att skaffa dig inkomst genom arbete med minst en fjärdedel.

Skyddstiden är tiden från det att du börjar resan till tjänstgöringen tills du avslutar hemresan.

Illustration på pengar.

Hur mycket pengar kan jag få?

Om du har låg eller 0 kronor i sjukpenninggrundande inkomst (SGI) kan din SGI grundas på ett garantibelopp istället. De beloppen är som lägst 190 400 kronor och som högst 238 000 kronor, beroende på ålder.

Så ansöker du om särskild sjukpenning?

Sjukanmäl dig till Försäkringskassan första dagen du är sjuk.

Sedan får du hem en blankett för att ansöka om sjukpenning som du skickar in till Försäkringskassan.

 

Om du har låg eller ingen SGI kan du ansöka om sjukpenning enligt det statliga personskadeskyddet.

Vem kan få sjukpenning enligt det statliga personskadeskyddet?

Ja, om

  • du har avslutat en militär utbildning
  • du har en godkänd personskada
  • din godkända skada sätter ned din förmåga att skaffa dig inkomst genom arbete med minst en fjärdedel.
Illustration på pengar

Hur mycket pengar kan jag få?

Om du har låg eller 0 kronor i sjukpenninggrundande inkomst (SGI) kan din SGI grundas på ett garantibelopp. De beloppen är som lägst 190 400 kronor och som högst 238 000 kronor, beroende på ålder.

Så ansöker du om sjukpenning enligt det statliga personskadeskyddet?

Sjukanmäl dig till Försäkringskassan första dagen du är sjuk.

Sedan får du hem en blankett för att ansöka om sjukpenning som du skickar in till Försäkringskassan.

 

Om du har en personskada och har haft karensdagar kan du få arbetsskadesjukpenning för de karensdagarna. Alla som beviljas livränta eller sjukpenning från det statliga personskadeskyddet får ersättning för två karensdagar.

I vissa fall kan du också ansöka om fler dagar med arbetsskadesjukpenning för karensdagar. Det är om

  • du kan visa att du förlorat inkomst för minst tre karensdagar, till exempel med ett lönebesked med specifikation för löneavdraget
  • du har ett medicinskt underlag som visar att karensdagarna beror på din redan godkända personskada
  • du har beviljats livränta eller sjukpenning enligt statligt personskadeskydd.
Illustration på pengar.

Hur mycket pengar kan jag få?

Du får ungefär 80 procent av den inkomst du faktiskt förlorar.

Så ansöker du om ersättning för karensavdrag och vårdkostnader vid arbetsskada

Ersättningen för de första två karensdagarna betalas ut automatiskt när du får den första utbetalningen av sjukpenning eller livränta.

Ansök om ersättning för fler karensdagar med e-tjänsten:

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad