Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ersättning för kostnader vid personskada

Om en personskada gör att du har kostnader för tandvård, hjälpmedel eller för vård utomlands kan du få ersättning från Försäkringskassan. Är du rekryt kan du även få ersättning för vård i Sverige.

 

Kan jag få ersättning för tandvårdskostnader?

Ja, om

 • du skadade dig när du tjänstgjorde enligt lagen om totalförsvarsplikt, deltog i en frivillig försvarsutbildning, medverkade i räddningstjänst eller deltog i verksamhet inom hemvärnet eller inom en frivillig försvarsorganisation
 • skadan har godkänts som personskada av Försäkringskassan
 • behandlingen är nödvändig på grund av skadan
 • tandläkaren är ansluten till Försäkringskassan
 • du har ett kvitto eller ett behandlingsförslag från din tandläkare.
Illustration på pengar

Hur mycket pengar kan jag få?

Försäkringskassan utgår från referenspriser för att räkna ut hur mycket ersättning du kan få för tandvård. Om din tandläkare tar ut ett högre pris än referenspriset så får du oftast bara ersättning som motsvarar referenspriset.

Alla referenspriser finns i referensprislistan på Tandvårds‑ och läkemedelsförmånsverkets webbplats.

Tandvårds‑ och läkemedelsförmånsverket (tlv.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur ansöker jag?

1. Anmäl skadan

Tala om för din närmaste chef, föreståndare eller motsvarande att du har skadat dig eller blivit sjuk på grund av verksamheten eller skadat dig på väg till eller från verksamheten. Hen ska sedan anmäla skadan till Försäkringskassan.

Om skadan visar sig efter att du lämnat försvaret eller verksamheten inom det civila försvaret anmäler du själv skadan till Försäkringskassan. Använd blankett 9210 Anmälan om personskada eller personskada för att göra anmälan själv.

9210 Anmäl arbetsskada eller personskada Pdf, 853 kB.

2. Försäkringskassan utreder din personskada

Försäkringskassan utreder om din skada eller sjukdom kan godkännas som en personskada. Du kommer bli kontaktad om det behövs.

3. Du får beslut om din personskada är godkänd eller inte

Efter utredningen får du ett beslut om din personskada är godkänd eller inte.

4. Ansök om ersättning

Du ansöker på blankett:

5087 Ansök om ersättning från statligt personskadeskydd Pdf, 781 kB.

5. Redovisa kvitton, räkningar, offert eller behandlingsförslag

För att kunna handlägga din ansökan behöver vi underlag för dina kostnader. Du kan antingen

 • skicka in kvitton eller räkningar som visar hur mycket du har betalat, eller
 • skicka in förslag från läkare alternativt tandläkare på vilken behandling du behöver få eller vilket hjälpmedel du behöver. Skicka det till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

6. En handläggare kontaktar dig

En handläggare kontaktar dig när utredningen påbörjas.

7. Du får ett beslut

Vår målsättning är att du ska få ett beslut inom tre månader från att utredningen påbörjats. Just nu har vi långa handläggningstider, vilket innebär att det kan ta längre tid.

8. Sök ersättning från andra försäkringar

Även om du inte kan få ersättning från Försäkringskassan kan det finnas andra ersättningar du kan ansöka om.

Du kan få ersättning från Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet (kammarkollegiet.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också få ersättning från Kungafonden.

Kungafonden (kungafonden.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har en privat olycksfallsförsäkring kan du ha rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag

 

Kan jag få ersättning för hjälpmedel?

Ja, om

 • du skadade dig när du tjänstgjorde enligt lagen om totalförsvarsplikt, deltog i en frivillig försvarsutbildning, medverkade i räddningstjänst eller deltog i verksamhet inom hemvärnet eller inom en frivillig försvarsorganisation
 • skadan har godkänts som personskada av Försäkringskassan
 • det finns ett läkarintyg eller ett medicinskt underlag som visar att du behöver hjälpmedlet på grund av din personskada
 • du inte kan få hjälpmedlet gratis från till exempel regionen
 • du har ett kvitto eller en offert på din kostnad.
Illustration på pengar.

Hur mycket får jag?

Du kan få ersättning för hela den kostnad du har för hjälpmedel.

Ersättningen kan betalas ut vid många tillfällen, till exempel om du behöver byta ut batterier eller liknande.

Tänk på att du bara kan få ersättning från Försäkringskassan om du inte får det från något annat håll. Ofta betalar regionen för hjälpmedel.

Hur ansöker jag?

1. Anmäl skadan

 • Tala om för din närmaste chef, föreståndare eller motsvarande att du har skadat dig eller blivit sjuk på grund av verksamheten eller skadat dig på väg till eller från verksamheten. Hen ska sedan anmäla skadan till Försäkringskassan.
 • Om skadan visar sig efter att du lämnat försvaret eller verksamheten inom det civila försvaret anmäler du själv skadan till Försäkringskassan. Använd blankett 9210 Anmälan om personskada eller personskada för att göra anmälan själv.

9210 Anmäl arbetsskada eller personskada Pdf, 853 kB.

2. Försäkringskassan utreder din personskada

Försäkringskassan utreder om din skada eller sjukdom kan godkännas som en personskada. Du kommer bli kontaktad om det behövs.

3. Du får beslut om din personskada är godkänd eller inte

Efter utredningen får du ett beslut om din personskada är godkänd eller inte.

4. Ansök om ersättning

Du ansöker på blankett:

5087 Ansök om ersättning från statligt personskadeskydd Pdf, 781 kB.

5. Redovisa kvitton, räkningar, offert eller behandlingsförslag

För att kunna handlägga din ansökan behöver vi underlag för dina kostnader. Du kan antingen

 • skicka in kvitton eller räkningar som visar hur mycket du har betalat, eller
 • skicka in förslag från läkare alternativt tandläkare på vilken behandling du behöver få eller vilket hjälpmedel du behöver. Skicka det till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

6. En handläggare kontaktar dig

En handläggare kontaktar dig när utredningen påbörjas.

7. Du får ett beslut

Vår målsättning är att du ska få ett beslut inom tre månader från att utredningen påbörjats. Just nu har vi långa handläggningstider, vilket innebär att det kan ta längre tid.

Sök ersättning från andra försäkringar

Även om du inte kan få ersättning från Försäkringskassan kan det finnas andra ersättningar du kan ansöka om.

Du kan få ersättning från Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet (kammarkollegiet.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också få ersättning från Kungafonden.

Kungafonden (kungafonden.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har en privat olycksfallsförsäkring kan du ha rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag.

 

Med sjukvård menas till exempel läkarvård, sjukhusvård, sjukgymnastik samt resor till och från läkare och sjukhus.

Du kan få ersättning för nödvändiga kostnader för sjukvård och läkemedel om du

 • skadat dig eller blivit sjuk under militär utbildning som du har avslutat
 • skadan har godkänts som personskada av Försäkringskassan
 • har ett kvitto eller ett behandlingsförslag
 • haft kostnader inom tre år från det att du avslutade din tjänstgöring.
Illustration på pengar.

Hur mycket får jag?

Du kan få ersättning för hela den kostnad du haft.

Ersättningen kan betalas ut vid många tillfällen.

Tänk på att du bara kan få ersättning från Försäkringskassan om du inte får det från något annat håll.

Hur ansöker jag?

1. Anmäl skadan

Tala om för din närmaste chef, föreståndare eller motsvarande att du har skadat dig eller blivit sjuk på grund av verksamheten eller skadat dig på väg till eller från verksamheten. Hen ska sedan anmäla skadan till Försäkringskassan.

Om skadan visar sig efter att du lämnat försvaret eller verksamheten inom det civila försvaret anmäler du själv skadan till Försäkringskassan. Använd blankett 9210 Anmälan om personskada eller personskada för att göra anmälan själv.

9210 Anmäl arbetsskada eller personskada Pdf, 853 kB.

2. Försäkringskassan utreder din personskada

Försäkringskassan utreder om din skada eller sjukdom kan godkännas som en personskada. Du kommer bli kontaktad om det behövs.

3. Du får besut om din personskada är godkänd eller inte

Efter utredningen får du ett beslut om din personskada är godkänd eller inte.

4. Ansök om ersättning

Du ansöker på blankett:

5087 Ansök om ersättning från statligt personskadeskydd Pdf, 781 kB.

5. Redovisa kvitton, räkningar, offert eller behandlingsförslag

För att kunna handlägga din ansökan behöver vi underlag för dina kostnader. Du kan antingen

 • skicka in kvitton eller räkningar som visar hur mycket du har betalat, eller
 • skicka in förslag från läkare alternativt tandläkare på vilken behandling du behöver få eller vilket hjälpmedel du behöver. Skicka det till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

6. En handläggare kontaktar dig

En handläggare kontaktar dig när utredningen påbörjas.

7. Du får ett beslut

Vår målsättning är att du ska få ett beslut inom tre månader från att utredningen påbörjats. Just nu har vi långa handläggningstider, vilket innebär att det kan ta längre tid.

Sök ersättning från andra försäkringar

Även om du inte kan få ersättning från Försäkringskassan kan det finnas andra ersättningar du kan ansöka om. Du kan få ersättning från Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet (kammarkollegiet.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också få ersättning från Kungafonden.

Kungafonden (kungafonden.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har en privat olycksfallsförsäkring kan du ha rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag.

 

Även om du inte kan få ersättning från Försäkringskassan kan det finnas andra ersättningar du kan ansöka om.

Du kan få ersättning från Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet (kammarkollegiet.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också få ersättning från Kungafonden.

Kungafonden (kungafonden.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har en privat olycksfallsförsäkring kan du ha rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Nej, men du kan ansöka om ersättning för till exempel sveda och värk eller lyte och men hos Kammarkollegiet om din skada godkänts av Försäkringskassan som personskada enligt statligt personskadeskydd.

 • Du anmäler din personskada helst tillsammans med den som är ansvarig för verksamheten. Om det inte är möjligt kan du själv göra en anmälan. Försäkringskassan prövar alla anmälningar om personskada som kommer in till oss. Vi kontaktar dig vid behov. När utredningen är klar skickas ett beslut till dig.

 • Personskador kan vara skador på grund av olyckor under tid när du tjänstgjorde enligt lagen om totalförsvarsplikt, deltog i en frivillig försvarsutbildning, medverkade i räddningstjänst eller deltog i verksamhet inom hemvärnet eller inom en frivillig försvarsorganisation. Personskador kan också inträffa på väg till eller från verksamheten eller vara sjukdomar som orsakats av den.

 • Ja. Du kan få sjukpenning från personskadeskyddet om du inte kan få vanlig sjukpenning därför att du inte har någon sjukpenninggrundande inkomst. Men du kan inte få sjukpenning samtidigt som du tjänstgör.

 • Ja. I behandlingsförslaget måste det stå vad tandläkaren planerar att göra för att åtgärda din tandskada.

 • Tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd. Det finns till för att ge ekonomiskt stöd till alla som behöver tandvård och som ett skydd mot höga kostnader. Du får bara ersättning för den kostnad som är kvar när tandvårdsstödet har dragits av. Kom ihåg att säga till din tandläkare att du vill använda ditt tandvårdsstöd för att betala en del av kostnaden.

 • Hjälpmedel är sådant som du på grund av personskadan måste använda för att klara av din vardag. Det kan till exempel vara hjälpmedel för att kunna gå, en hörapparat eller specialglasögon.

  Även sådant som kan lindra effekterna av personskadan eller leda till att du kan behålla din förmåga att klara av din vardag räknas som hjälpmedel. Det kan till exempel vara gummiband som du ordineras använda av din sjukgymnast för att träna upp styrka. För att få ersättning för den här typen av hjälpmedel måste det finnas medicinska kunskaper som visar att det ger en positiv effekt på skadan.

  Om du istället främst behöver hjälpmedlet i ditt arbete räknas det som ett arbetshjälpmedel och då ska du istället ansöka om ersättning för ett sådant.

 • Nej. Du får bara ersättning från Försäkringskassan om du inte kan få hjälpmedlet från någon annan. Ofta kan du få hjälpmedel av regionen. Därför är det viktigt att du kollar upp vad regionen kan ge dig för hjälpmedel innan du själv köper ett. Du kan inte få ersättning från Försäkringskassan om du hade kunnat få ett tillräckligt bra hjälpmedel av regionen utan kostnad. Om regionen tar ut en avgift av dig så kan du ansöka om ersättning för den avgiften från Försäkringskassan.

  Finns det billigare hjälpmedel som fungerar lika bra är det bara den billigare kostnaden som Försäkringskassan kan ersätta.

Senast uppdaterad