Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Information till skolan om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Här kan du som arbetar inom skolan få information om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Ersättningen är till för de elever som behöver lite längre tid för att bli klara med skolan. Här får du också information om vilka uppgifter Försäkringskassan behöver för att bedöma rätten till ersättning.

Så fungerar aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

3 minuter

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång kan betalas ut till en elev om hen behöver längre tid på sig att bli klar med skolan på grund av en funktionsnedsättning. Det kan till exempel bero på att:

 • utbildningen är förlagd över fyra år i stället för tre
 • hen behöver omfattande vård
 • hen börjar utbildningen senare.

Det finns inget krav på att en elev måste ha gått ett visst antal år i skolan för att kunna beviljas aktivitetsersättning.

På sidan aktivitetsersättning vid förlängd skolgång kan du läsa om vem som kan få ersättningen och hur man ansöker om den.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

 

Utbildning som inte kräver att eleven har en funktionsnedsättning

Skolans personal ska informera oss om

 • studietakt och vilket program eller vilka kurser som eleven läser
 • vad eleven tidigare studerat
 • vilka kursen som återstår för att hen ska bli klar med utbildningen
 • utbildningens start‑ och slutdatum.

För att göra det kan skolans personal till exempel utfärda ett intyg, skicka in en individuell studieplan och betyg. Kom ihåg att skriva elevens namn, personnummer och skolans namn på de underlag som ni skickar in.

Eleven

 • begär ett medicinskt underlag (intyg eller läkarutlåtande) från sin läkare
 • ansöker om aktivitetsersättning hos Försäkringskassan
 • skickar det medicinska underlaget och uppgifter från skolan till Försäkringskassan.

Utbildning som kräver att eleven har en funktionsnedsättning, till exempel anpassad gymnasieskola

Skolans personal skriver ett intyg som visar att eleven studerar eller ska studera på utbildningen. Kom ihåg att skriva elevens namn och personnummer, skolans namn, program och studiernas start- och slutdatum på intyget.

Eleven

 • ansöker om aktivitetsersättning hos Försäkringskassan
 • ber skolan om intyget och skickar det till Försäkringskassan.

 

Om en elev med aktivitetsersättning byter utbildning är det bra om du hör av dig till Försäkringskassan. Kontakta elevens handläggare eller Kundcenter för partner och informera om:

 • när eleven byter utbildning
 • varför eleven ska byta utbildning
 • hur lång studietid som är kvar för de ämnen som eleven behöver för att få grundläggande kunskaper till och med gymnasienivå.

 

Du som arbetar i skolan kan hjälpa till att informera eleven om vad hen kan göra när utbildningen är klar. Eleven kan fortsätta att studera eller börja arbeta, men det finns också olika former av rehabilitering för att eleven ska komma ut i arbetslivet. Arbetsförmedlingen och kommunen har särskilda insatser för unga. Du kan läsa mer om det på deras respektive webbplatser.

Försäkringskassan kan stötta i övergången till Arbetsförmedlingen.

Många unga kan gå vidare till högre studier eller arbete med eller utan stöd från Arbetsförmedlingen. Andra kan på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte börja arbeta eller studera direkt, utan behöver någon form av rehabilitering. För dem finns möjlighet att ansöka om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga. Det är en ersättning för den som inte har fyllt 30 år och som inte kan arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning under minst ett år.

När en elev ansöker om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga kan Försäkringskassan behöva information från skolan, till exempel om skolan ordnat praktik och hur det i så fall fungerat för eleven. Det ta några månader för Försäkringskassan att utreda och besluta om aktivitetsersättning, så det är viktigt att ansökan görs i god tid.

Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga – för dig under 30 år

Om eleven troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan hen ansöka om hel sjukersättning från och med juli det år hen fyller 19 år.

Sjukersättning

Frågor och svar

 • Eleven kan få aktivitetsersättning för studier på grund‑ och gymnasieskola, på komvux eller folkhögskola. Eleven kan också studera i anpassad skola, anpassad kommunal vuxenutbildning, på riksgymnasierna för döva och hörselskadade eller på en utbildning som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade.

 • För längre frånvaro menas 1 månad och skall bero på andra orsaker än funktionsnedsättning, sjukdom eller beviljad ledighet. Det är därför viktigt att Försäkringskassan får veta om en elev varit frånvarande under en längre tid för att inte riskera eventuella återkrav av aktivitetsersättningen.

 • Ja. Under den tid som eleven har aktivitetsersättning vid förlängd skolgång bör huvudfokus vara att eleven fullföljer sina studier. Det finns dock möjlighet för eleven att få vissa aktiviteter bekostade från Försäkringskassan som inte skolan ansvarar för.

Senast uppdaterad