Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbetshjälp­medel

Om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver speciella hjälpmedel för att kunna arbeta så kan Försäkringskassan ge bidrag till dig eller till din arbetsgivare. Det bidraget kallas för bidrag till arbetshjälpmedel. Du kan också få bidrag till att göra en expertundersökning för att ta reda på vilket hjälpmedel du behöver.

Kan jag eller min arbetsgivare få arbetshjälpmedel?

Du eller din arbetsgivare kan få bidrag till arbetshjälpmedel om du:

 • Har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du behöver arbetshjälpmedel.
 • Har arbetat hos arbetsgivaren i mer än 12 månader. Om du är anställd med lönebidrag eller arbetat kortare tid än 12 månader ska du kontakta Arbetsförmedlingen.
 • Om du har ett eget företag kan du få arbetshjälpmedel om företaget har funnits och varit etablerat minst 12 månader. Har du arbetat kortare tid än 12 månader i företaget kan du fortfarande få arbetshjälpmedel men då ska du kontakta Arbetsförmedlingen.
 • Inte har fyllt 68 år.
 • Är försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du arbetar eller är bosatt här.

Hur mycket bidrag kan jag få till arbetshjälpmedel?

Du kan normalt få högst 50 000 kronor i bidrag. Om det finns synnerliga skäl kan du få mer, t ex för att kunna behålla ditt arbete. För datorbaserade hjälpmedel kan du få högre belopp.

Om det är din arbetsgivare som ansöker kan han eller hon få bidrag för halva kostnaden, men högst 50 000 kronor. Om det finns synnerliga skäl kan arbetsgivaren få mer. Oavsett kostnaden så ska arbetsgivaren alltid betala 10 000 kronor själv för hjälpmedlet.

Bidrag till arbetshjälpmedel för arbetsgivare

Vilken typ av hjälpmedel kan jag få bidrag till?

Hjälpmedel som är anpassade efter din specifika sjukdom eller funktionsnedsättning och som du behöver för att kunna utföra dina arbetsuppgifter. Det kan till exempel vara hörseltekniska hjälpmedel som behövs för att komplettera din hörapparat eller syntekniska hjälpmedel som punktskriftsdisplay eller förstoringskamera.

Du kan inte få bidrag för hjälpmedel som du behöver även när du inte arbetar. Till exempel hörapparater. Behöver du sådana hjälpmedel ska du kontakta vården.

Du kan inte heller få bidrag för till exempel höj- och sänkbara skrivbord eller liknande ergonomiska hjälpmedel. Det ska arbetsgivaren betala för. Det är arbetsgivarens ansvar att det ska vara en bra arbetsmiljö. Därför kan du inte få bidrag för utrustning som normalt behövs eller som behövs för att arbetsmiljön ska vara tillfredställande om det inte är så att arbetshjälpmedlet är individanpassat.

Hur ansöker jag?

1. Ansök

Ansök på Mina sidor.

2. Skaffa läkarutlåtande

Du behöver ett utlåtande från läkaren där det står vilken typ av funktionsnedsättning eller sjukdom du har och vilket behov du har av ett hjälpmedel.

3. Skaffa en offert från leverantören av hjälpmedel

Kontakta en leverantör av hjälpmedel. Leverantören ska ta fram en offert där det står vad det är för arbetshjälpmedel du söker bidrag för och hur mycket de kostar. Tänk på att inte köpa ett arbetshjälpmedel eller en utredning innan du har skickat in ansökan till oss.

Om du är anställd med lönebidrag ska du alltid kontakta Arbetsförmedlingen.

4. Skicka in läkarutlåtandet och offerten till Försäkringskassan

Om du och företagshälsovården har gjort en arbetsplatsutredning på din arbetsplats så kan du skicka med den också.

Om du har ansökt om bidrag på Mina sidor kan du logga in och bifoga underlaget digitalt. Annars kan du skicka dina underlag till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

5. Vi kontaktar dig

När vi tagit emot din ansökan kontaktar vi dig inom 2-4 veckor om vi behöver några ytterligare handlingar eller uppgifter.

6. Du får ett beslut

Normalt sett så tar det ungefär 30-60 dagar från att du skickade in ansökan till att du får ett beslut från oss.

7. Köp arbetshjälpmedel

Efter att du har ansökt kan du köpa arbetshjälpmedlet eller beställa en utredning. Du kan välja att betala själv och sedan få pengar från oss förutsatt att din ansökan beviljas. Du kan även välja att på ansökan ge fullmakt till någon annan att ta emot bidraget.

8. Skicka in fakturan till Försäkringskassan

När du får fakturan från leverantören ska du skicka en signerad kopia till Försäkringskassan så betalar vi ut pengarna inom några dagar.

9. Meddela alltid förändringar

Kontakta oss om dina arbetsförhållanden förändras eller om du inte längre använder ditt hjälpmedel i ditt arbete.

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Ja, du ansöker om det på samma blankett som du ansöker om bidrag till arbetshjälpmedel.

Kontakta Arbetsförmedlingen. De kan ge information om arbetshjälpmedel under tiden du är arbetssökande.

Ja, om du behöver justera eller ha en speciellt anpassad rullstol för att klara ditt arbete.
Nej, om det är så att du behöver en rullstol både till arbetet och efter arbetet. Då ska du prata med vården som hjälper dig med en rullstol.

Du är försäkrad i Sverige om du arbetar här. Det finns några undantag från denna regel. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som:

 • arbetar som sjöman
 • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
 • är diplomat
 • arbetar i två eller flera länder
 • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land
 • arbetar som flygande personal
 • är kontraktsanställd inom EU
 • har fått dispens att tillhöra svensk socialförsäkring

Ja, det är du som har fått bidrag till ett personligt arbetshjälpmedel eller en anordning på arbetsplatsen som också äger det.

Ja, om arbetshjälpmedlet inte används som det är tänkt kan du bli återbetalningsskyldig.

Arbetshjälpmedel har en avskrivningstid på fem år. Det betyder att för varje år som hjälpmedlet används som minskar beloppet som ska betalas tillbaka.

Du ska vända dig till Arbetsförmedlingen eftersom de ansvarar för bidrag till arbetshjälpmedel under de 12 första månaderna av en ny anställning. Detta gäller även om du inte varit arbetslös mellan dina två anställningar.

Nej, men som lantbrukare har du möjlighet att få vissa bidrag från Länsstyrelsen.

Bidrag från Försäkringskassan kan beviljas om det är individuella anpassningar som normalt sett inte används i ett lantbruk eller som krävs för att din arbetsmiljö ska vara tillfredsställande.

Om du är anställd på Samhall med anledning av din funktionsnedsättning ska du vända dig till din närmaste chef. Du kan inte få bidrag till arbetshjälpmedel från Försäkringskassan.

Nej, du kan inte få bidrag till hjälpmedel som du behöver i ditt dagliga liv, till exempel hörapparat eller hjälpmedel i hemmet. Det är hälso- och sjukvården som ansvarar för den typen av hjälpmedel.

För att få bidrag till arbetshjälpmedel krävs det att du har ett utökat behov av hjälpmedel i arbetet som inte finns det dagliga livet i övrigt. Behovet av ett arbetshjälpmedel ska vara begränsat till arbetsplatsen och dina arbetsuppgifter.

Nej, det är du som är köpare av ditt arbetshjälpmedel. Försäkringskassan förhandlar inte och sluter inga avtal med leverantörer.

Ja, du kan få bidrag till arbetshjälpmedel, men det kan beviljas som längst till och med månaden före den du fyller 68 år.

Om du redan köpt ett arbetshjälpmedel kan vi bara bevilja bidrag om det finns synnerliga skäl till att det köptes innan ansökan.

Du ska vända dig till Arbetsförmedlingen eftersom de kan lämna ett speciellt stöd för hörsel och synskadade. Du behöver inte vara arbetssökande för att ha rätt till detta stöd från Arbetsförmedlingen. Prata med en platsförmedlare på Arbetsförmedlingen.

Arbetshjälpmedlet är i normalfallet den speciella programvaran som gör det möjligt för dig att använda teckenspråk vid kundkontakter. Din arbetsgivare får anpassa med en smartphone eller en surfplatta då dessa ses som normal utrustning.

Du kan ansöka om syntekniska hjälpmedel för ditt datorarbete. Eftersom en dator normalt behövs i ditt arbete får din arbetsgivare anpassa med en lämplig dator och bildskärm.

Du kan få bidrag till de individuellt anpassade hjälpmedel som normalt inte behövs för ditt arbete.

För datorbaserade hjälpmedel kan du få mer än 50 000 kronor i bidrag.

Frilansande musiker, skådespelare och andra former av uppdragstagare är alltid svåra att bedöma. Det krävs att du kan visa att du är etablerad på arbetsmarknaden och inte omfattas av Arbetsförmedlingens ansvar. Du bör därför vända dig till Arbetsförmedlingen först. 

Din arbetsgivare har ett långtgående ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering och ska anpassa arbetsförhållandena efter dina speciella förutsättningar och behov. Till exempel att anpassa dina arbetsuppgifter och arbetstider men även inköp av tekniska hjälpmedel.

Försäkringskassan kan bevilja bidrag till anpassning av en arbetsplats eller ett individuellt arbetshjälpmedel om åtgärderna ligger utanför arbetsgivarens normala ansvar.

Det beror på din bolagsform och vem du ansöker om bidrag för.

Aktiebolag

Om du ansöker om bidrag för en anställd ska du ansöka i egenskap av arbetsgivare. Om du är anställd i ditt aktiebolag och vill ansöka om bidrag för dig själv ska du ansöka som anställd.

Enskild firma

Bidrag till arbetshjälpmedel kan även betalas till egna företagare. Det som krävs är att du kan visa att du är etablerad på arbetsmarknaden, att du inte är i en uppstartsfas och omfattas av Arbetsförmedlingens ansvar. En egen företagare ses som sin egen arbetsgivare.

Relaterade länkar

Information för arbetsgivare