Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Arbetshjälp­medel Actions
Loading...

Arbetshjälp­medel

Text Arbetshjälpmedel Actions
Loading...

Om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver speciella hjälpmedel för att kunna arbeta så kan Försäkringskassan ge bidrag till dig eller till din arbetsgivare. Det bidraget kallas för bidrag till arbetshjälpmedel. Du kan också få bidrag till att göra en expertutredning för att ta reda på vilket hjälpmedel du behöver.

Kan jag eller min arbetsgivare få arbetshjälpmedel?

I guiden för funktionsnedsättning kan du genom att svara på några frågor om din situation enkelt se om du kan ha rätt till bidrag för arbetshjälpmedel.

Guide – för dig med funktions­nedsättning

Du eller din arbetsgivare kan få bidrag till arbetshjälpmedel om du:

 • Har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du behöver arbetshjälpmedel.
 • Har arbetat hos arbetsgivaren i mer än 12 månader. Om du har ett eget företag kan du få arbetshjälpmedel om företaget har funnits och varit etablerat i mer än 12 månader. Har du arbetat kortare tid kan du fortfarande få arbetshjälpmedel men då ska du kontakta Arbetsförmedlingen så hjälper de dig.
 • Inte har fyllt 67 år.
 • Är försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du arbetar här. Det finns några undantag från denna regel.

Hur mycket bidrag kan jag få till arbetshjälpmedel?

Du kan normalt få högst 50 000 kronor i bidrag. Men om det finns särskilda skäl kan du få mer.

Om det är din arbetsgivare som ansöker kan han eller hon få bidrag för halva kostnaden, men högst 50 000 kronor. Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren få mer. Oavsett kostnaden så ska arbetsgivaren alltid betala 10 000 kronor själv för hjälpmedlet.

Vilken typ av hjälpmedel kan jag få bidrag till?

Hjälpmedel som är anpassade efter din specifika sjukdom eller funktionsnedsättning och som du behöver för att kunna utföra dina arbetsuppgifter. Det kan till exempel vara hörseltekniska hjälpmedel som behövs för att komplettera din hörapparat eller syntekniska hjälpmedel som punktskriftsdisplay eller förstoringskamera.

Du kan inte få bidrag för hjälpmedel som du behöver även när du inte arbetar. Till exempel hörapparater. Behöver du sådana hjälpmedel ska du kontakta vården.

Du kan inte heller få bidrag för till exempel höj- och sänkbara skrivbord och eller liknande ergonomiska hjälpmedel. Det ska arbetsgivaren betala för. Det är arbetsgivarens ansvar att det ska vara en bra arbetsmiljö. Därför kan du inte få bidrag för utrustning som normalt behövs eller som behövs för att arbetsmiljön ska vara tillfredställande.

Hur ansöker jag?

1. Skaffa läkarutlåtande

Du behöver ett utlåtande från läkaren där det står vilken typ av funktionsnedsättning eller sjukdom du har.

2. Skaffa en offert från leverantören av hjälpmedel

Kontakta en leverantör av hjälpmedel. Leverantören ska ta fram en offert där det står vad det är för arbetshjälpmedel du behöver och hur mycket de kostar. Tänk på att du inte kan beställa hjälpmedel eller en utredning innan du har skickat in en ansökan till oss.

3. Ansök

Ansök på Mina sidor.

4. Skicka in läkarutlåtandet och offerten till Försäkringskassan

Om du och företagshälsovården har gjort en arbetsplatsutredning på din arbetsplats så kan du skicka med den också.

Skicka dina underlag till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

5. Vi ringer dig

Ungefär 14 dagar efter att du skickat ansökan så ringer vi upp dig för att prata om dina arbetsuppgifter och ditt behov av arbetshjälpmedel. Om det inte passar att prata då kan du självklart boka en annan tid med handläggaren. Vi berättar också ungefär hur lång tid det kommer ta innan du får ditt beslut.

6. Du får ett beslut

Normalt sett så tar det ungefär 30-60 dagar från att du skickade in ansökan till att du får ett beslut från oss.  Där står det hur mycket du får i bidrag för arbetshjälpmedlet.

7. Köp arbetshjälpmedel

Efter att du har skickat in ansökan kan du köpa arbetshjälpmedlet. Du kan antingen välja att betala för det själv och sedan få pengar från oss eller så har du skrivit på ansökan att du vill att vi ska betala ut direkt till leverantören.

8. Skicka in fakturan till Försäkringskassan

När du får fakturan från leverantören ska du skicka en signerad kopia till Försäkringskassan så betalar vi ut pengarna inom några dagar.

Vanliga frågor

Ja, du ansöker om det på samma sätt som du ansöker om arbetshjälpmedel.

Kontakta Arbetsförmedlingen. De kan hjälpa dig med arbetshjälpmedel även om du inte har ett arbete i dag.

Ja, om du behöver justera eller ha en speciellt anpassad rullstol för att klara ditt arbete.
Nej, om det är så att du behöver en rullstol både till arbetet och efter arbetet. Då ska du prata med vården som hjälper dig med en rullstol.

Du är försäkrad i Sverige om du arbetar här. Det finns några undantag från denna regel. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som:

 • arbetar som sjöman
 • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
 • är diplomat
 • arbetar i två eller flera länder
 • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land
 • arbetar som flygande personal
 • är kontraktsanställd inom EU
 • har fått dispens att tillhöra svensk socialförsäkring
banner_bild_Teckenspråk Actions
Loading...
Teckenspråk
relaterade_lankar_arbetshjalpmedel Actions
Loading...

Relaterade länkar

Viktigt om hörseltekniska hjälpmedel

banner_text_speglad_funktionsnedsattning_vuxna_guide_funktionsnedsattning Actions
Loading...