Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Föräldraförsäkringen för dig som är företagare

Det kan vara svårt att vara föräldraledig som företagare. Att vara helt ledig från företaget kanske inte går. På den här sidan kan du läsa om föräldrapenning för företagare och hur du kan kombinera företagande med föräldrapenning.

Föräldraförsäkringen är flexibel

2 minuter

Det går att kombinera föräldrapenning och företagande. Den här filmen visar hur flexibel föräldraförsäkringen är.

Kan jag få föräldrapenning som företagare?

För att ha rätt till föräldrapenning måste du vara förälder till barnet eller har vårdnaden om barnet. Du kan bara få föräldrapenning för den tid du är hemma med ditt barn istället för att arbeta i företaget.

Det finns även några andra villkor för att du ska få föräldrapenning.

Föräldrapenning

Hur kan jag kombinera föräldrapenning med att vara företagare?

Föräldraförsäkringen är flexibel. Du måste inte ta ut hela dagar eller flera dagar i följd. Du kan till exempel arbeta delar av dagen och vara föräldraledig resten av dagen. Du kan också välja att arbeta några dagar i veckan och vara föräldraledig resten av veckan.

Logga in på Mina sidor och använd vänta barn-guiden för att planera hur du ska vara föräldraledig.

Du får ändra i ditt beslut om föräldrapenning. Om du först tänkt vara ledig men istället arbetat gör du lätt en ändring på Mina sidor. Om du redan hunnit få pengar för den dagen måste du kontakta Försäkringskassa och betala tillbaka pengarna.

Om du hade planerat att arbeta en dag men istället var ledig, så kan du ansöka om föräldrapenning i efterhand. Tänk på att du bara kan ansöka högst 90 dagar tillbaka i tiden.

Hur många dagar med föräldrapenning får jag?

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. För de första 390 dagarna baseras din ersättning på den inkomst som du har från ditt företag (dagar på sjukpenningnivå). För de övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå). Om du har ensam vårdnad om barnet har du rätt till alla dagarna. Om ni är två föräldrar får ni hälften av dagarna var.

Hur du kan fördela dagarna med föräldrapenning beror på vilket år barnet är fött.

Föräldrapenning

Hur mycket pengar får jag?

Hur mycket föräldrapenning du får beror på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Din föräldrapenning blir ungefär 80 procent av din SGI. Du kan som mest få 989 kronor per dag före skatt. Hur din SGI räknas ut beror på hur länge du har haft ditt företag och vilken bolagsform det har.

Du som arbetar i ditt eget aktiebolag räknas som anställd i ditt företag och har samma rätt till ersättning som andra anställda. Din föräldrapenning beräknas på den lön som du tar ut från ditt företag. Det innebär att om du tar ut en låg lön eller ingen lön alls, så får du bara föräldrapenning på grundnivå.

 

Om du har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag, så räknar vi ut din föräldrapenning utifrån ditt företags resultat efter avdrag och före skatt. Det innebär att om ditt företag har ett mycket litet överskott eller inget överskott alls, så kan du bara få föräldrapenning på grundnivå.

 

Om ditt företag är nystartat gäller särskilda regler.

Om du ansöker om föräldrapenning efter 1 augusti 2018 och har ett företag som du registrerade för mindre än 36 månader sedan kan du, oavsett bolagsform, ha rätt till ett så kallat uppbyggnadsskede. Det innebär att vi räknar ut din föräldrapenning utifrån vad en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha fått.
 

Om du både är anställd och har ett företag, så räknar vi ut din föräldrapenning utifrån både din lön och ditt företags resultat efter avdrag och före skatt.

 

Hur ansöker jag om föräldrapenning?

Först anmäler du att du kommer att vara föräldraledig och sedan ansöker du om pengarna.

Anmäl att du är föräldraledig:

Anmäl föräldrapenning

Ansök om föräldrapenning på Mina Sidor:


Vanliga frågor

Svar: Ja, du som ska föda barnet kan få graviditetspenning om du har ett fysiskt ansträngande arbete eller om det finns risker i din arbetsmiljö.

Som egenföretagare ansvarar du själv för din arbetsmiljö. För att få graviditetspenning på grund av risker i din arbetsmiljö, så ska du styrka riskerna genom att skicka in ett särskilt läkarutlåtande från en arbetsmiljöspecialist.

En arbetsmiljöspecialist kan vara en läkare med specialistbevis i yrkesmedicin, yrkes- och miljömedicin, arbets- och miljömedicin eller företagsvård. Det kan också vara en yrkeshygieniker som arbetar på en arbets- eller miljömedicinsk klinik.

Svar: Om du är egenanställd så räknar vi ut din föräldrapenning utifrån din lön från egenanställningsföretaget.

Du kan läsa mer om vad du behöver tänka på som egenanställd på verksamt.se.

Verksamt egenanställning

Relaterade länkar

Aktuellt