Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om du har mist ett barn

Här kan du läsa om vilka ersättningar du kan få om ditt barn har avlidit. Det finns olika ersättningar beroende på om ditt barn avled i samband med förlossningen eller senare i livet.

Försäkringskassan har en särskild enhet som hjälper föräldrar som har mist ett barn. Om ditt barn har ett personnummer kommer en handläggare från enheten att kontakta dig. Om ditt barn inte har ett personnummer är det oftast en kurator från sjukhuset som kontaktar enheten.  Om du själv vill  ta kontakt med enheten når du den via Försäkringskassans kundcenter på 0771-524 524. Ange ”tillfällig föräldrapenning” i talsvaret.

Om du har mist ett barn i samband med förlossningen

Om barnet dog i samband med förlossningen kan du som födde barnet få föräldrapenning i 29 dagar efter förlossningen. När de 29 dagarna är tagna kan du få 10 dagar med tillfällig föräldrapenning.

Du som inte födde barnet kan ta ut 10 dagar inom 60 dagar från förlossningen. Därefter kan du ta ut 10 dagar till inom 90 dagar från förlossningen. Ersättningen du får kallas tillfällig föräldrapenning.

Försäkringskassans enhet hjälper dig att anmäla och ansöka om ersättningarna. Hur mycket du får beror på din inkomst.

Om du har mist ett barn under 18 år

Du kan ta ut 10 dagar med tillfällig föräldrapenning. Du kan ta ut tillfällig föräldrapenning inom 90 dagar från dagen efter den dag som ditt barn avled.

Försäkringskassans enhet hjälper dig att anmäla och ansöka om ersättning. Hur mycket du får beror på din inkomst.

Sjukpenning

Om du mår så dåligt att du inte kan arbeta kan du ha rätt till sjukpenning.

Sjuk

Arbetsgivarens avtal om att vara ledig med lön

En del arbetsgivare har kollektivavtal som kan ge möjlighet att vara ledig med lön. Kontakta din arbetsgivare för att få reda på vad som gäller i ditt fall.