Bostadsbidrag till barnfamiljer Actions
Loading...

Bostadsbidrag till barnfamiljer

text Speglad När barnet är fött/adoptera/arbetssökande - bostadsbidrag Actions
Loading...

Illustration av barnskallraBostadsbidrag är ett stöd för barnfamiljer som behöver hjälp att betala hyra eller månadsavgift för sitt boende.

Kan jag få bostadsbidrag?

Du kan enkelt ta reda på om du kan få bostadsbidrag genom att använda Kassakollen. Du kan få bostadsbidrag oavsett om du äger eller hyr din bostad.

Kassakollen

Du kan få bostadsbidrag för barnfamilj om

 • du har barn som bor hos dig
 • du betalar mer än 1 400 kronor i månaden för din bostad
 • du bor och är folkbokförd på den adress som du söker bidrag för.

Om det finns särskilda skäl kan man göra undantag från folkbokföringskravet. Undantagen är:

 • Att du ska bo kortare tid än ett år i bostaden. Då blir du normalt inte folkbokförd där men kan ändå ha rätt till bostadsbidrag.
 • Att du riskerar att bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier och därför får vara skriven på din gamla adress, så kallad kvarskrivning

Illustration av pengar, med sedlar och kronor.Hur mycket pengar får jag?

I Kassakollen kan du snabbt och enkelt se hur mycket pengar du kan få i bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på

 • dina inkomster
 • hur många barn som bor hemma
 • vad ditt boende kostar
 • hur stor din bostad är.

Kassakollen

Hur ansöker jag om bostadsbidrag?

1. Förbered digitala dokument om din bostad

Du kommer behöva bifoga kopior på dokument som gäller din bostad i samband med att du ansöker om bostadsbidrag.

 • din senaste hyresspecifikation
 • ditt hyreskontrakt – om det är första gången du ansöker om bostadsbidrag för den här bostaden.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem.  

Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt, men senast 30 dagar efter att du har ansökt.

  
 • din senaste avgiftsspecifikation
 • ditt upplåtelse- eller överlåtelseavtal – om det är första gången du ansöker om bostadsbidrag för den här bostaden
 • papper som visar att bostadsrätten är pantsatt för lån, om du har lån på din bostadsrätt
 • din senaste låneavi med aktuell skuld och räntesats om du har lån på bostadsrätten.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem.  

Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt, men senast 30 dagar efter att du har ansökt.

 
 • papper som visar att huset är pantsatt för lån, om du har lån på huset
 • din senaste låneavi med aktuell skuld och räntesats, om du har lån på huset
 • papper som visar vad din tomträtt kostar – om du har tomträtt.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem.  

Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt, men senast 30 dagar efter att du har ansökt.

 

Skicka in bilagorna med vanlig post till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund. Vi kan hantera ditt ärende snabbare om du skickar in dina bilagor tillsammans med försättsbladet.

5167 Försättsblad för bilagor till Försäkringskassan (59,3 kB)pdf öppnas i nytt fönster

 

2. Ansök om bostadsbidrag

Logga in på Mina sidor för att ansöka om bostadsbidrag. När du loggat in på Mina sidor kan du få hjälp att fylla i din ansökan genom att kopplas ihop med en handläggare från kundcenter i ett webbmöte.

Om du inte vill eller kan ansöka på Mina sidor så kan du ansöka på blankett.

5096 Ansökan bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar (201 kB)pdf öppnas i nytt fönster

 

Om du har en sambo eller barn över 18 år som bor hemma hos dig kan du tyvärr inte att ansöka på Mina sidor. Ansök på blankett.

5096 Ansökan bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar (201 kB) pdf öppnas i nytt fönsterpdf öppnas i nytt fönster

Även om du ansöker på blankett går det bra att skicka in bilagorna digitalt om du vill det. Logga in på Mina sidor för att bifoga dina kopior digitalt.

 

3. Utbetalning

Om din ansökan är komplett tar det högst 30 dagar innan du får beslut. Om vi saknar uppgifter kontaktar vi dig.

Pengarna kommer den 27:e varje månad och betalas ut i efterskott.

Är utbetalningsdagen en lördag eller söndag kommer pengarna på fredagen.

4. Ladda ner bostadsbidragsappen

Med appen kan du se hur mycket pengar du kan tjäna utan att det påverkar bostadsbidraget. Om inkomsten ser ut att bli högre än du trodde kan du meddela oss det i tid så att vi kan justera ditt bostadsbidrag och på så sätt kan du slippa betala tillbaka pengar senare. 

Ladda ner appen på Google Play eller i Appstore.

Google Play (https://play.google.com) öppnas i nytt fönster

Appstore (https://itunes.apple.com) öppnas i nytt fönster.

5. Meddela oss förändringar

Det är viktigt att du meddelar oss om din inkomst eller din boendesituation förändras. Då kan vi se till att du får rätt bidrag. Om du får för mycket kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar senare.

Tjänar du mer än du trodde att skulle göra

Ändra ditt bostadsbidrag på Mina sidor eller ring kundcenter på 0771-524 524 och berätta det.

Tjänar du mindre än du trodde att du skulle göra

Ändra ditt bostadsbidrag på Mina sidor.

Om du flyttar

Gör en ny ansökan för den nya adressen.

Övriga förändringar

På Mina sidor kan du meddela oss om

 • du får mer inkomst som inte är lön
 • du får ändrad hyra eller månadsavgift
 • någon flyttar in hos dig
 • något av dina barn flyttar hemifrån.

Om du inte vill eller kan ansöka på Mina sidor så kan du ansöka på blankett. Blanketten finns längst ner på sidan.

 

Blanketter

Här hittar du de blanketter du kan behöva för att ansöka om bostadsbidrag.

Ansökningsblankett

5096 Ansökan bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar (201 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Om du har inkomst av näringsverksamhet

5196 Bilaga - Inkomst av näringsverksamhet (99 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Försättsblad för bilagor till ansökan om bostadsbidrag

Vi kan hantera ditt ärende snabbare om du skickar in dina bilagor tillsammans med försättsbladet.

5167 Försättsblad för bilagor till Försäkringskassan (59 kB) pdf öppnas i nytt fönster

Meddela oss förändringar

5098 Blanketten för att meddela oss förändringar (103 kB)pdf öppnas i nytt fönster

 

Vanliga frågor

Ja. Du kan få bostadsbidrag om

 • barnet bor hos dig minst 30 dagar per år
 • ni bor i en bostad som är minst 40 kvadratmeter
 • bostaden har minst två rum och kök.

Nej. Du kan inte få bidrag för tiden innan du ansökte. Men det finns ett undantag. Om du har fått en retroaktiv hyreshöjning kan du få bidrag för tidigare månader.

Ja, i vissa fall går det. Till exempel om du bor tillfälligt i en annan bostad kortare tid än ett år, och sedan ska flytta tillbaka till den adress där du är folkbokförd.  Det gäller också om du har så kallad kvarskrivning.

Ja, om du har vårdnad om barnet. Du kan inte få hela bostadsbidraget men du har rätt till den del som kallas" särskilt bidrag för hemmavarande barn". Kontakta kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta mer.

Ja. Om du har ett andrahandskontrakt som är godkänt av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen kan du ansöka om bostadsbidrag.

Nej. Den som hyr en del av någon annans bostad kan inte få bidrag till sina bostadskostnader när den som äger bostaden eller innehar den med hyresrätt eller bostadsrätt själv också bor permanent eller tidvis i bostaden.

Däremot kan du som bor inneboende med barn ha rätt till det särskilda bidraget till hemmavarande barn.

Ja. Gå in på Mina sidor för att ändra ditt kontonummer.

Om du vill att dina utbetalningar ska sättas in på en annan persons konto ska du fylla i en fullmakt och skicka in till oss.

5098 Ändring av bostadsbidrag (106 kB)pdf öppnas i nytt fönster

När du ansökte om bostadsbidrag lämnade du preliminära uppgifter om vilka inkomster du trodde att du skulle få under det aktuella året. Varje år kring årsskiftet gör vi en slutgiltig beräkning av bostadsbidraget där vi jämför dina preliminära inkomstuppgifter med uppgifter från din deklaration som vi får från Skatteverket.

Om du har fått för lite bostadsbidrag får du en tilläggsutbetalning. Tilläggsutbetalningen kommer under februari. Du behöver inte göra något för att få utbetalningen. Den sätts in på samma konto som bostadsbidraget.

Om du är ansluten till tjänsten Mina meddelanden kommer ditt beslutsbrev att skickas till din digitala brevlåda istället för hem till dig med papperspost.

Om Mina meddelanden

banner_bild_teckenspråk Actions
Loading...
Teckenspråk
relaterade_lankar_Speglad förälder- adoptera- bostadsbidrag Actions
Loading...
banner_bild_speglad_facebook_bostadsbidrag Actions
Loading...
Försäkringskassan på facebook om bostadsbidrag
banner_bild_speglad_foralder_facebook_foralder Actions
Loading...
Försäkringskassan på facebook för föräldrar