Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Bostadsbidrag till barnfamiljer

Bostadsbidrag till barnfamiljer

18 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om bostadsbidrag till barnfamiljer.

 

Bostadsbidrag är ett stöd för barnfamiljer som behöver hjälp att betala hyran eller månadsavgiften för sitt boende.

Kan jag få bostadsbidrag?

Du kan enkelt ta reda på om du kan få bostadsbidrag genom att använda Kassakollen. Du kan få bostadsbidrag oavsett om du äger eller hyr din bostad.

Kassakollen

Du kan få bostadsbidrag för barnfamilj om

 • du har barn som bor hos dig
 • du betalar mer än 1 400 kronor i månaden för din bostad
 • du bor och är folkbokförd på den adress som du söker bidrag för.

Om det finns särskilda skäl kan man göra undantag från folkbokföringskravet. Undantagen är:

 • Att du ska bo kortare tid än ett år i bostaden. Då blir du normalt inte folkbokförd där men kan ändå ha rätt till bostadsbidrag.
 • Att du riskerar att bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier och därför får vara skriven på din gamla adress, med skyddade personuppgifter.

Hur mycket får jag?

I Kassakollen kan du snabbt och enkelt se hur mycket pengar du kan få i bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på

 • dina inkomster
 • hur många barn som bor hemma
 • vad ditt boende kostar
 • hur stor din bostad är.

Kassakollen

Tillfälligt tilläggsbidrag

Barnfamiljer som har bostadsbidrag får ett tillfälligt tilläggsbidrag under perioden juli till december 2021. Pengarna betalas ut automatiskt. Du behöver inte ansöka om pengarna.

Tilläggsbidraget blir 25 procent av det belopp du brukar få i bostadsbidrag varje månad. Du kan som mest få 1 325 kronor i tilläggsbidrag varje månad. Du behöver inte betala skatt på pengarna.

Hur ansöker jag om bostadsbidrag?

1. Förbered digitala dokument om din bostad

Du kommer behöva bifoga kopior på dokument som gäller din bostad i samband med att du ansöker om bostadsbidrag.

 • din senaste hyresspecifikation
 • ditt hyreskontrakt – om det är första gången du ansöker om bostadsbidrag för den här bostaden.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem.  

Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt, men senast 7 dagar efter att du har ansökt.

  
 • din senaste avgiftsspecifikation
 • ditt upplåtelse- eller överlåtelseavtal – om det är första gången du ansöker om bostadsbidrag för den här bostaden
 • papper som visar att bostadsrätten är pantsatt för lån, om du har lån på din bostadsrätt
 • din senaste låneavi med aktuell skuld och räntesats om du har lån på bostadsrätten.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem.  

Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt, men senast 7 dagar efter att du har ansökt.

 
 • papper som visar att huset är pantsatt för lån, om du har lån på huset
 • din senaste låneavi med aktuell skuld och räntesats, om du har lån på huset
 • papper som visar vad din tomträtt kostar – om du har tomträtt.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem.  

Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt, men senast 7 dagar efter att du har ansökt.

 

Skicka in bilagorna med vanlig post till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund. Vi kan hantera ditt ärende snabbare om du skickar in dina bilagor tillsammans med försättsbladet.

5167 Försättsblad för bilagor till Försäkringskassan (59,3 kB)pdf öppnas i nytt fönster

 

2. Ta fram uppgifter om din inkomst

Fler olika typer av inkomst räknas med när du ansöker om bostadsbidrag. Du hittar många av de uppgifter du behöver i din senaste deklaration.

 • inkomst av tjänst, till exempel lön, semesterersättning och skattepliktiga förmåner som föräldrapenning, aktivitetsstöd, vårdbidrag, omvårdnadsbidrag, sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning och pension
 • inkomst av eget företag
 • vissa utlandsinkomster
 • studiemedel i form av studiebidrag och studiestartstöd
 • skattefria stipendier
 • etableringsersättning
 • din förmögenhet som överstiger totalt 100 000 kronor. Till exempel privat bostadsfastighet, värdepapper som aktier eller pengar på kontot
 • dina hemmavarande barns förmögenhet
 • dina växelvis boende barns halva förmögenhet
 • kapitalinkomster, till exempel ränta på bankkonton och obligationer, kapitalvinster och utdelningar på aktier och fonder. Om du har hemmavarande eller växelvis boende barn räknas ofta barnets kapitalinkomster också med. 
 

3. Ansök om bostadsbidrag

 1. Logga in på Mina sidor och fyll i uppgifterna.

Om du har barn över 18 ska även hen logga in på Mina sidor och signera. Barnet ser och signerar bara de uppgifter som rör hen.

   

 
 1. Du eller din partner loggar in på Mina sidor och fyller i uppgifter för er båda. Tänk på att den som först loggar in är den som får utbetalningen av bostadsbidraget.
 2. När ansökan har signerats ska den andra logga in och godkänna uppgifterna inom 10 dagar.

Så här ansöker du om bostadsbidrag med dubbla signaturer

2 minuter

Hur gör man egentligen om du ska ansöka om bostadsbidrag med en annan person

Om ni har barn över 18 ska även hen logga in på Mina sidor och signera. Ansökan skickas till barnets Mina sidor efter att ni båda har signerat den. Barnet kan bara se och signera de uppgifter som rör hen.

Logga in på Mina sidor för att ansöka om bostadsbidrag.

       
 

4. Utbetalning

Om din ansökan innehåller alla uppgifter och bilagor som vi behöver tar det ungefär två månader innan du får ett beslut. Det kan ta längre tid om det saknas uppgifter i din ansökan, eller om inte alla bilagor kommer in i tid.

Pengarna kommer den 27:e varje månad och betalas ut i efterskott. Är utbetalningsdagen en lördag eller söndag kommer pengarna på fredagen. Är utbetalningsdagen en helgdag kommer pengarna vardagen före.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 5 dagar innan pengarna kommer.

5. Meddela oss om något förändras

Det är viktigt att du meddelar oss om din inkomst eller din boendesituation förändras , till exempel om du slutar studera och börjar jobba och får en högre inkomst. Då kan vi se till att du får rätt bidrag. Om du får för mycket kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar senare.

Tjänar du mer än du trodde att du skulle göra

Ändra ditt bostadsbidrag på Mina sidor eller ring kundcenter på 0771-524 524 och berätta det.

Tjänar du mindre än du trodde att du skulle göra

Ändra ditt bostadsbidrag på Mina sidor.

Om du flyttar

Gör en ny ansökan för den nya adressen.

Övriga förändringar

På Mina sidor kan du meddela oss om

 • du får mer inkomst som inte är lön
 • du får ändrad hyra eller månadsavgift
 • någon flyttar in hos dig
 • något av dina barn flyttar hemifrån.

Om du inte vill eller kan ansöka på Mina sidor så kan du ansöka på blankett.

5098 Blanketten för att meddela oss förändringar (103 kB)

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Delar av bostadsbidraget är EU-familjeförmåner och kommer därför att samordnas med Danmark. Det kan påverka storleken på bostadsbidraget som du får från Sverige. Kontakta oss på 010-115 10 20 för att få reda på vad som gäller i ditt fall.

EU-familjeförmåner

Ja. Det beror på hur ofta barnet bor hos dig.

Om ditt barn bor hos dig ungefär halva tiden kan du få bostadsbidrag om du har vårdnaden om barnet.

Om ditt barn bor hos dig mindre än halva tiden kan du få bostadsbidrag om ni bor i en bostad som är minst 40 kvadratmeter och har minst två rum och kök.

Om ditt barn bor hos dig mindre än 30 dagar per år kan du inte få bostadsbidrag.

Om du är 28 år eller yngre kan du ansöka om bostadsbidrag till unga

Nej. Du kan inte få bidrag för tiden innan du ansökte. Men det finns ett undantag. Om du har fått en retroaktiv hyreshöjning kan du få bidrag för tidigare månader.

Ja, i vissa fall går det. Till exempel om du bor tillfälligt i en annan bostad kortare tid än ett år, och sedan ska flytta tillbaka till den adress där du är folkbokförd.  Det gäller också om du har skyddade personuppgifter.

Läs mer om folkbokföring och skyddade personuppgifter (skatteverket.se)

Ja. Om du har ett andrahandskontrakt som är godkänt av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen kan du ansöka om bostadsbidrag.

Nej. Om du däremot har barn som bor hos dig större delen av tiden, så kan du ha rätt till det särskilda bidraget för hemmavarande barn.

Om du har barn som bor ungefär halva tiden hos dig, så kan du ha rätt till det särskilda bidraget för barn som bor växelvis.

Kontakta Kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta mer.

Ja. Gå in på Mina sidor för att ändra ditt kontonummer.

Ja. Du kan ändra vem som ska få bostadsbidraget genom att fylla i blanketten Ändring av bostadsbidrag.

5098 Ändring av bostadsbidrag (106 kB)pdf öppnas i nytt fönster

När du ansökte om bostadsbidrag lämnade du preliminära uppgifter om vilka inkomster du trodde att du skulle få under det aktuella året. Varje år kring årsskiftet gör vi en slutgiltig beräkning av bostadsbidraget där vi jämför dina preliminära inkomstuppgifter med uppgifter från din deklaration som vi får från Skatteverket.

Om du har fått för lite bostadsbidrag får du en tilläggsutbetalning. Tilläggsutbetalningen kommer under februari. Du behöver inte göra något för att få utbetalningen. Den sätts in på samma konto som bostadsbidraget.

Om du är ansluten till tjänsten Mina meddelanden kommer ditt beslutsbrev att skickas till din digitala brevlåda istället för hem till dig med papperspost.

Om Mina meddelanden

Nej, du kan få bidrag för en del av din bostadskostnad. Den delen kallas för den bidragsgrundande bostadskostnaden.

Det finns en övre gräns för vilken bostadskostnad som är bidragsgrundande. För barnfamiljer beror den gränsen på hur många barn som bor hemma.

Den gränsen kan minskas, till exempel om du har en bostadsyta som överstiger en viss gräns, om du hyr ut ett eller flera rum eller om någon annan än din make, sambo eller dina barn bor hos dig.

Ring kundcenter på 0771-524 524 om du har frågor om vad som gäller i ditt fall.

Ja, du kan betala tillbaka i förskott, det du fått utbetalt för mycket. Inbetalningen gör du till Försäkringskassans bankgironummer 738-8036. Ange ”Förtida återbetalning”, personnummer och vilket år det avser.

Om du har tekniska problem

Om ditt e-legitimation inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support

Om du har skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor. Du kan istället ansöka på pappersblankett.

Om du måste ansöka på en pappersblankett

Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg