Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vårt uppdrag att motverka våld

I Försäkringskassans uppdrag ingår att motverka mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. För att kunna hjälpa dig som utsatts behöver vi få veta ifall du har sådana erfarenheter.

Uppdraget har sitt ursprung i bland annat FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna, Istanbulkonventionen, Agenda 2030 och svensk lagstiftning.

Försäkringskassan ska bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppnås och jämställdhetsintegrering ska vara den huvudsakliga strategin för att förverkliga dem. Det finns också en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, vilken vi har i uppdrag att medverka till.

Nationell strategi för att förebygga våld (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Därutöver framgår att Försäkringskassan ska genomföra olika insatser på området i myndighetens instruktion, i regleringsbreven och i särskilda regeringsuppdrag.

Varför är det viktigt att berätta?

Offer för våld drabbas många gånger av allvarlig ohälsa samt förlust av arbete och inkomst. Våld förekommer inom alla samhällsgrupper och på alla samhällsnivåer. Att ha erfarenhet av våld eller kränkningar kan innebära stora begräsningar och lidande och kan göra stor skada, både psykiskt och fysiskt. Alla har rätt att leva ett liv fritt från våld och förtryck. Det finns hjälp att få och ett första steg om du själv är drabbad är att berätta om dina erfarenheter för någon person eller myndighet som kan hjälpa dig.

Att bli utsatt för våld i en nära relation (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brott i nära relation (polisen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En del grupper kan befinna sig i en särskilt utsatt situation som en följd av diskriminering och marginalisering. Det kan handla om personer med funktionsnedsättningar, yngre och äldre kvinnor, hbtqi-personer, eller de som har utländsk bakgrund.

Vad kan Försäkringskassan göra?

Försäkringskassan arbetar aktivt med att ställa frågor om våld inom ersättningarna aktivitetsersättning, sjukpenning, rehabiliteringsersättning och underhållstöd. Det gör vi för att du som har erfarenheter av våld ska få information och hänvisning vidare dit du kan få rätt hjälp och stöd.

Om du är sjuk eller har en funktionsnedsättning kan du få hjälp med att samordna rehabiliterande insatser så att du kan börja arbeta eller hitta en annan sysselsättning. För dig som får underhållstöd kan våldsutsatthet betyda att du har fortsatt rätt till underhållsstöd. Att berätta om våld är ett första steg mot stöd och förändring.

Du har rätt till ett liv fritt från våld

Senast uppdaterad