Bostadsbidrag

Vem kan få bostadsbidrag?

Barnfamiljer och unga mellan 18–28 år kan få bostadsbidrag om de har låga inkomster. Den som ansöker om bostadsbidrag måste i de flesta fall bo och vara folkbokförd i Sverige för att kunna få rätt till bidraget. I regel ska den sökande också vara folkbokförd i den bostad som han eller hon söker bidrag för.

Det förekommer att kommuner hyr ut bostäder till hyresgäster där hyresavtalen löper för endast en vecka i taget. Ett sådant hyresavtal ger rätt till bostadsbidrag.

Vilka familjer räknas som barnfamiljer?

Om en vuxen bor tillsammans med sitt barn, hela tiden eller ibland räknas de som en barnfamilj. Barnet får räknas med i hushållet tills han eller hon fyller 18 år, eller är över 18 år och får studiehjälp eller förlängt barnbidrag.

Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidraget är ett preliminärt bidrag. Det betyder att vi räknar ut bidraget utifrån vilken inkomst den som söker bostadsbidrag tror att han eller hon kommer att ha under kalenderåret. Men det slutliga bostadsbidraget bestäms i efterhand, när inkomsttaxeringen är klar för det år som den sökande har fått bidrag för. 

Om det visar sig att en person haft lägre inkomster än han eller hon räknat med, kan personen få bidrag i efterskott i form av en tilläggsutbetalning. Den som däremot har haft högre inkomst än beräknat kan bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Hur ansöker man om bostadsbidrag?

Ansökningsblanketter om bostadsbidrag finns här på webbplatsen. Blanketter kan också beställas via 020-524 524. Den som behöver hjälp med ansökan kan kontakta Försäkringskassan.

Blanketter