Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Avtal och anslutning till tjänsten SHS

Här hitta du information om Avtal och anslutning till tjänsten SHS (Informationsplats för Spridnings- och HämtningsSystem)

Registrering/uppdatering av aktör

Som SHS-brukare behöver du registrera dina uppgifter i den globala katalogen för att bli en aktör. Som aktör tilldelas du behörighet till den allmänna katalogen. En aktör äger en SHS-nod eller har access till en SHS-nod som en tjänst.

 1.      Fyll i blanketten ”Registrering/Uppdatering av aktör i SHS-katalog

  Registrering/Uppdatering av aktör i SHS-katalogpdf öppnas i nytt fönster

 2. Skriv därefter ut blanketten och sänd den undertecknad till;
  Försäkringskassan IT
  Externa tjänster
  851 93 Sundsvall
 3. Administrativa frågor sänds via e-post till Försäkringskassan registeruttag@forsakringskassan.se

Återkoppling

 • När blanketten har inkommit till Försäkringskassan IT kommer kvittens att sändas per e-post.
 • När handläggningen av ärendet är klar kommer användaruppgifter till den globala katalogen sändas med rekommenderat brev.
 • I de fall som Beställare har anlitat annan administratör av kataloguppgifter sänds bekräftelse och användaruppgifter till denne.

Beskrivning av serviceåtaganden för SHS-katalogen

SHS-katalogens öppettider, tillgänglighet och supportrutin framgår av Service Level agreement (SLA).

Service Level Agreement (SLA)doc öppnas i nytt fönster