Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Allmän information om SHS

SHS erbjuder tjänster och programprodukter för säkert och pålitligt informationsutbyte.

SHS används idag av statliga myndigheter, kommuner och landsting men även av företag och organisationer vid informationsutbyte i samband med e-tjänster. Det svenskutvecklade spridnings- och hämtningssystemet, är grundbulten i många myndigheters kommunikationssystem.

SHS är en stor informationsväxel och ett koncept för att via Internet säkert och pålitligt utbyta information mellan offentliga organisationer. Myndigheter, företag och allmänheten kan kommunicera med varandra med hjälp av detta system. Fullt utbyggt kan svenska myndigheters SHS fungera som en ”informationsbuss” och bli en ryggrad för kommunikation mellan myndigheter, kommuner och allmänheten.

SHS används för att:

 • skicka elektroniska dokument
 • hämta information från andra myndigheters datasystem
 • prenumerera på information från andra myndigheter
 • ställa frågor till en annan myndighet, som besvaras en annan dag
 • lämna information, som till exempel kvitton.

Specifikationer som bygger på Internetstandarder har tagits fram och utvecklats tillsammans med myndigheter och leverantörer för att beskriva önskad funktionalitet. Funktionen ”Säkert och pålitligt informationsutbyte” har tidigare upphandlats, dels via SHS-avtalen i form av produkter som installeras och drivs i den egna tekniska miljön, dels som tjänst via avtalen inom området Infra tjänst.

 

Kontroll innan felanmälan

 1. Kontrollera att rätt URL
  1. update.openshs.s
  2. public.openshs.se
  3. ldap.openshs.se
  4. Anm: Ovanstående URL:er pekar på 194.71.65.40 port 389. Alla tre URL:er fungerar att använda.
 2. Kontrollera att brandväggen är öppen
 3. Kontrollera att rätt användaruppgifter används för publicering och replikering

Felanmälan görs till Försäkringskassans helpdesk på telefonnummer 0771‑524 425.

Vid felanmälan ska följande uppgifter anges

 1. Tala om att ärendet gäller SHS-katalog
 2. Uppge namn, telefonnummer och e-post
 3. Uppge organisationsnamn och organisationsnummer
 4. Ange användaruppgifter om sådana uppgifter finns
 5. Beskriv problemet

Senast uppdaterad