Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Samverkan mellan myndigheter och organisationer

Försäkringskassan arbetar för ett effektivt samarbete mellan olika myndigheter och organisationer. Vi arbetar på olika nivåer för att samverkan ska fungera bra för de personer som är i behov av att vi samordnar insatser.

Vi samordnar den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inom sjukförsäkringsområdet. Genom att vi skaffar oss en helhetssyn kan vi samordna insatserna från olika aktörer och använda dem effektivt för att ge det stöd som den enskilda personen behöver.

För att kunna samordna den arbetslivsinriktade rehabiliteringen behöver vi samverka och samarbeta med exempelvis vårdgivare, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.

Behöver du kontakta Försäkringskassan?

Om det gäller ett enskilt ärende ska du kontakta en försäkringsutredare. Det finns även lokalt samverkansansvariga som du kan kontakta om det gäller mer övergripande frågor.

 

Försäkringskassans samordningsuppdrag

3 minuter

Filmen förklarar hur Försäkringskassans jobbar med att samordna rehabiliteringsinsatser för personer med sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning, eller personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

 

Arbetsförmedlingen är en viktig samarbetspartner för Försäkringskassan. Vi träffas i gemensam kartläggning, rehabiliteringssamverkan och omställningsmöten tillsammans med personer som behöver stöd i övergången mellan sjukförsäkringen och arbetslivet.

 

 

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.

Parterna bedriver rehabiliteringsinsatser i syfte att deltagarna ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. Parterna genomför också aktiviteter som syftar till att stärka samverkan mellan myndigheterna och för att öka kunskapen om olika gruppers behov av rehabilitering.

Information om finansiell samordning genom samordningsförbund.

Finsam (finsam.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad