Försäkringskassan's logo
Sign in
Keep in mind...

You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Du vuoigatvuohta geavahit našuvnnalaš unnitlogugiela

Gullot go soames dain našuvnnalaš unnitloguide de dus lea riekti geavahit iežas giela oktavuođain Dáhkádusgássain. Dás oaččut diehtit makkár gielalaš vuoigatvuođat dus leat ja makkár gáibádusaid sáhtát bidjat Dáhkádusgássái.

Našuvnnalaš unnitlogugielat leat jiddisch, romska (romani chib), sámigiella, suomagiella ja meänkieli.

Visot našuvnnalaš unnitlogugielat galge suodjaluvvot ja ovddiduvvot

Láhka lohká ahte našuvnnalaš unnitlogut galge suodjaluvvot ja ovddiduvvot. Dan guhte gullo našuvnnalaš unnitlohkui galgá leat riekti oahppat, ovddidit ja geavahit iežas unnitlogugiela. Dáhkádusgássa galgá guldalit našuvnnalaš unnitloguid ja váldit vuhtii sin dárbbuid.

Dáhkádusgássas lea geatnegasvuohta dieđihit dutnje du vuoigatvuođaid, beroškeahttá makkár našuvnnalaš unnitlogugiela ságastat ja gos Ruoŧas orut.

Erenoamáš nanu vuoigatvuođat suomagillii, meänkielii ja sámegillii

Erenoamáš nanu vuoigatvuođat leat sis geat ságastit suomagiela, meänkieli ja sámigiela ja orrut gielddas hálddahusguovllus.

Don guhte orut gielddalaš hálddahusguovllus lea vuoigatvuohta gulahallat Dáhkádusgássain du gillii. Don galggat sáhttit oažžut vástádusa njálmmálaččat ja čálalaččat seamma gillii.

Don guhte orut gielddas mii ii gullo hálddahusguvlui galggat sáhtti váldit oktavuođa Dáhkádusgássain suomagillii, meänkielii dehe sámegillii, jus gávdno bargi guhte hálddaša giela.

Beroškeahttá gos orut galggat álot sáhttit čállit suomagillii, meänkielii ja sámegillii Dáhkádusgássai.

 

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med Försäkringskassan. Här får du veta vilka språkliga rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på Försäkringskassan.

De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romska (romani chib), samiska, finska och meänkieli.

Alla nationella minoritetsspråk ska skyddas och främjas

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk. Försäkringskassan ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov.
Försäkringskassan har skyldighet att informera dig om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige.

Särskilt starka rättigheter för finska, meänkieli och samiska

Särskilt starka rättigheter har den som talar finska, meänkieli eller samiska och bor i en kommun inom ett förvaltningsområde.

Du som bor i en kommun inom ett förvaltningsområde har rätt att kommunicera med Försäkringskassan på ditt språk. Du ska kunna få svar i tal och skrift på samma språk.

Du som bor i en kommun som inte ingår i ett förvaltningsområde ska också kunna kontakta Försäkringskassan på finska, meänkieli eller samiska, om det finns personal som behärskar språket.

Oavsett var du bor ska du alltid kunna skriva på finska, meänkieli och samiska till Försäkringskassan.

Last updated: