Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Blanketter för arbetsgivare

Här hittar du blanketter för dig som är arbetsgivare. De är uppdelade i olika kategorier.

Kort om blanketter

  • Du måste skriva under blanketten för hand innan du postar den till Försäkringskassan. Du kan alltså inte skicka in blanketten med e-post. Adressen står på blanketten.
  • Alla blanketter är i pdf-format. För att öppna dem krävs att du har gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader i din dator.

Skador i arbetet

Anmäl arbetsskadan direkt på nätet. Om du har frågor kring tjänsten, kontakta Arbetsmiljöverket på telefon 010-730 90 00.
Anmäl arbetsskada direkt

Anmälan – Arbetsskada – Personskada. Fylls i av dig som arbetsgivare när en medarbetare har fått en arbetsskada eller personskada.
9210 Anmälan om arbetsskada eller personskada (166 kB)

Information om arbetsskada och eller personskada. Bilaga till blankett 9210.
9238 Ifyllnadsanvisning till anmälan om arbetsskada eller personskada (54 kB)

Sjuk medarbetare

Arbetsgivarens plan för återgång i arbete. Dokumentationsstöd till arbetsgivaren när de ska upprätta en plan för återgång i arbete. Beskriver de åtgärder som planeras på arbetsplatsen för att arbetstagaren ska kunna komma tillbaka i arbete igen.
7459 Arbetsgivarens plan för återgång i arbete

Så fyller du i en plan för återgång i arbete

Ansökan – bidrag till arbetshjälpmedel. Fylls i av dig som är arbetsgivare. 

7547 Ansökan om bidrag till arbetshjälpmedel - för arbetsgivare

Redovisning av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd stöd. Fylls i av anordnaren för att redovisa arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Blanketten skickas sedan till dig som är arbetsgivare. Redovisningen ska inte skickas med vid ansökan om bidrag, utan skickas bara till Försäkringskassan vid begäran.

7026 Redovisning av utfört arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Ansökan om bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Fylls i av dig som är arbetsgivare.
7025 Ansökan om bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Ansökan om att bli godkänd anordnare av arbetsplatsinriktat rehabliliteringsstöd. Bifoga handlingar som styrker att du har tillgång till kompetenserna.
7027 Ansökan om att bli godkänd anordare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Ansökan om ersättning för sjuklönekostnader för en anställd med särskilt högriskskydd. Fylls i av dig som är arbetsgivare.
7467 Ansökan om försäkringsersättning för sjuklönekostnader/särskilt högriskskydd (89 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ansökan – Förskott på ersättning för sjuklönekostnader. Fylls i av dig som arbetsgivare du ansöker om ersättning i förskott för sjuklönekostnader enligt högkostnadsskyddet.
7016 Ansökan om ersättning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader i förskott för innevarande år (68 kB)

 

Utlåtande från arbetsgivare vid graviditet – omplacering – beskrivning av arbetsuppgifter. Fylls i av dig som arbetsgivare. Medarbetaren skickar in den tillsammans med blankett 7205.
7206 Utlåtande från arbetsgivare om omplacering av en gravid anställd (103 kB)

 

Ansökan – bidrag till arbetshjälpmedel. Fylls i av dig som är arbetsgivare. 
7547 Ansökan om bidrag till arbetshjälpmedel - för arbetsgivare

Redovisning av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd stöd. Fylls i av anordnaren för att redovisa arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Blanketten skickas sedan till dig som är arbetsgivare. Redovisningen ska inte skickas med vid ansökan om bidrag, utan skickas bara till Försäkringskassan vid begäran.

7026 Redovisning av utfört arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Ansökan om bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Fylls i av dig som är arbetsgivare.
7025 Ansökan om bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

 

Ansökan – bidrag till arbetshjälpmedel. Fylls i av dig som är arbetsgivare.
7547 Ansökan om bidrag till arbetshjälpmedel - för arbetsgivare

Redovisning av arbetsplatsnära stöd. Fylls i av anordnaren för att redovisa arbetsplatsnära stöd. Blanketten skickas sedan till dig som är arbetsgivare.
FK 7008 - Redovisa arbetsplatsnära stöd (107 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ansökan – bidrag för arbetsplatsnära stöd. Fylls i av dig som är arbetsgivare.
FK 7013 - Ansökan om bidrag för arbetsplatsnära stöd (69 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Ansökan om ersättning för sjuklönekostnader för en anställd med särskilt högriskskydd. Fylls i av dig som är arbetsgivare.
7467 Ansökan om försäkringsersättning för sjuklönekostnader/särskilt högriskskydd (89 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Anmälan från arbetsgivare – uppgifter om personliga assistenter. Arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt personlig assistenter ska lämna uppgifter till Försäkringskassan om assistenterna.
3066 Anmälan från arbetsgivare – uppgifter om personliga assistenter (57 kB)

 

Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg. Fylls i av medarbetaren och av dig som är arbetsgivare. Medarbetaren skickar in blanketten.
6220 Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg (172 kB)      

 

Relaterade länkar