Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Vilka nyttjar statligt tandvårdsstöd?

Här kan du läsa om statistiken inom tandvårdsområdet. Fokus ligger framför allt på det allmänna tandvårdsbidraget som kommer flest till del.

I Sverige är tandvården kostnadsfri till och med att man fyller 23 år. För att bidra till att personer kan bibehålla en god tandhälsa och få tandvård till en rimlig kostnad även efter det, lämnas ett statligt tandvårdsstöd från 24 års ålder. Det statliga tandvårdsstödet består av två tandvårdsbidrag och av ett skydd mot höga tandvårdskostnader.

Det allmänna tandvårdsbidraget nyttjas av flest personer

Det allmänna tandvårdsbidraget är det tandvårdsstöd som flest personer får del av. Det är ett bidrag på 300 eller 600 kronor beroende på mottagarens ålder som tandläkaren drar av från tandvårdsräkningen. För att få det allmänna tandvårdsbidraget krävs enbart att man går till en tandläkare eller en tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. Den första juli fås ett nytt bidrag som kan nyttjas under två års tid. Under tvåårsperioden juli 2021 till juni 2023 fick nästan 5 miljoner personer allmänt tandvårdsbidrag, vilket innebär att det nyttjades av nästintill 67 procent av befolkningen.

I diagrammet redovisas andel mottagare av det allmänna tandvårdsbidraget efter kön och ålder. Det är en högre andel kvinnor än män som använder tandvårdsbidraget, 71 procent jämfört med 62 procent. Nyttjandet är som lägst bland mottagare i åldern 24–39 år och det är också i den åldern som skillnaden mellan män och kvinnors nyttjande är som störst. Cirka 75 procent av de som var 60 år och äldre använde tandvårdsbidraget, och i de åldersgrupperna är skillnaden i nyttjandegrad mindre mellan män och kvinnor.

Andel mottagare av allmänt tandvårdsbidrag efter kön och ålder, juli 2021–juni 2023

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Statistikdatabasen: Antal personer som har använt allmänt tandvårdsbidrag

De med hög inkomst använder bidraget mer

Utöver sambandet med kön och ålder så finns det även ett samband mellan inkomst och nyttjande av tandvårdsbidrag. Det är vanligare att personer med hög inkomst använder tandvårdsbidraget än att personer med låg inkomst gör det. Under tvåårsperioden juli 2020 till juni 2022 var det cirka 79 procent av de inom gruppen med högst inkomst som nyttjade tandvårdsstödet. I gruppen med lägst inkomst är det enbart 36 procent som nyttjar det allmänna tandvårdsbidraget.

Skillnaden mellan kvinnor och män är lägre i gruppen med högst inkomst, där både kvinnor och män har ett högt nyttjande. I inkomstgrupp 5 ingår de med en inkomst som är över 140 procent av medianinkomsten och i inkomstgrupp 1 ingår mottagare med en inkomst som är 0–30 procent av medianinkomsten.

Andel mottagare av allmänt tandvårdsbidrag efter kön och inkomstgrupp juli 2020–juni 2022

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Statistikdatabasen: Antal personer som har fått statligt tandvårdsstöd

Allmänt tandvårdsbidrag (Korta analyser 2017:5) Pdf, 156 kB, öppnas i nytt fönster.

Högkostnadsskyddet står för den största kostnaden

Trots att det är färre personer som nyttjar högkostnadsskyddet än som nyttjar tandvårdsbidrag, så utgörs två tredjedelar av kostnaden för det statliga tandvårdsstödet av högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet ersätter en del av den totala tandvårdskostnaden i de fall referenspriset för åtgärderna överstiger 3000 kronor eller mer under en tolvmånadersperiod. Under 2022 ersattes knappt 1,2 miljoner personer för höga tandvårdskostnader. I genomsnitt så ersattes dessa med knappt 4 000 kronor. Män fick i snitt en något högre ersättning än kvinnor. Skillnaden mellan män och kvinnor är störst för personer i åldern 25–34 år.

Genomsnittligt utbetalt belopp av högkostnadsskydd efter kön, 2022

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Statistikdatabasen: Antal personer som har fått statligt tandvårdsstöd

Högkostnadsskydd för tandvård (Korta analyser 2022:6) Pdf, 960 kB, öppnas i nytt fönster.

Nyttjandet minskade under pandemins början

För första gången sedan det statliga tandvårdsstödet infördes i juli 2008 minskade utgifterna för tandvårdsstödet under coronapandemins första år. Utgifterna 2020 låg på 6,0 miljarder kronor till skillnad från 6,7 miljarder året innan. De minskade utgifterna beror framförallt på att färre personer besökte tandvården. Sedan 2021 ökade kostnaderna återigen och under 2022 låg kostnaderna på 6,9 miljarder.

Socialförsäkringen och coronapandemin (Socialförsäkringsrapport 2021:1) Pdf, 969 kB, öppnas i nytt fönster.

Effekter av covid-19 på munhälsa och tandvårdsbesök bland barn och vuxna – del 4 (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta om det statliga tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet består av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Det allmänna tandvårdsbidraget ska stimulera regelbundna besök hos tandläkare. Bidraget är på 300 kronor per år från och med det år man fyller 30 till och med det år man fyller 64 och 600 kronor per år från och med det år man fyller 24 till och med det år man fyller 29 samt från och med det år man fyller 65. Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag som kan användas av patienter som har vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar som medför en risk för att tandhälsan försämras.

Det särskilda tandvårdsbidraget är på 600 kronor per halvår och kan endast användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengöring. Högkostnadsskyddet innebär att personer som har höga kostnader för tandvård inte behöver betala hela kostnaden själv. Högkostnadsskyddet beräknas under en ersättningsperiod om högst 12 månader. Behandlingar som sammanlagt har ett referenspris på upp till 3 000 kronor betalar patienten själv.

Om referenskostnaden är mellan 3 000 och 15 000 kronor ersätter Försäkringskassan 50 procent av den del som överstiger 3 000 kronor. Patienten ersätts med 85 procent av referenspriset när det sammanlagda referenspriset för behandlingarna överstiger 15 000 kronor.

Senast uppdaterad