Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik inom området funktionsnedsättning – vårdbidrag

Statistik om vårdbidrag

Statistik om vårdbidraget, som är ett ekonomiskt stöd för föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Den 1 januari 2019 infördes omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning som på sikt kommer att ersätta vårdbidraget.

Vårdbidrag i siffror

Antal mottagare efter kön, december 2003–

Diagrammet förklaras i närliggande brödtext.

Antal föräldrar som får vårdbidrag för barn ökade stadigt fram till år 2018 för att sedan minska kraftigt från år 2019 då det inte längre var möjligt att ansöka om vårdbidrag. I december 2022 finns det ett mindre antal mottagare kvar. En majoritet av mottagarna av vårdbidrag är kvinnor.

Tips från Försäkringskassan

Relaterade länkar

Senast uppdaterad