Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

ትግርኛ (Tigrinja)

ሓበሬታን ኣገልግሎትን ንተዛረብቲ ትግርኛ።

ቆጸራ ዝርርብ ብትግርኛ ሓዝ

ኣብ ዝሰማማዓካ ግዜ ብትግርኛ ቆጸራ ብምሓዝ፡ ምስ ናይ ማእከል ዓማዊል (kundcenter) ኣሳላጢ ሰራሕ (handläggare) ክትዘራረብ ትኽእል። እቲ ኣሳላጢ ሰራሕ ናይ መተካእታ ደሞዛት ብኸመይ ከምእትሕብርን ከምእተመልክትን ሓበሬታ ክህበካ ይኽእል እዩ።

መትሓዚ ቆጸራ

ናይ ኣገልግሎት ቤት ጽሕፈት ተወከስ

ኣብ ናይ ኣገልግሎት ቤት ጽሕፈትና፡ ሓበሬታ ብኸመይ ከምእትሕብርን ከምእተመልክትን ከምኡ’ውን ኣጠቓቕማ ኤለክትሮኒካዊ ኣገልግሎታትን (e-tjänster) ሐገዝ ክትረክብ ትኽእል።

ዝቐረ በ ናይ ከባቢኻ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ድ


Information och tjänster för dig som pratar tigrinska

Boka samtal på tigrinska

I ett bokat samtal får du prata med en handläggare på kundcenter som pratar tigrinska, på en tid som passar dig. Handläggaren kan ge dig information hur du anmäler och ansöker om ersättningar.

Boka tid för webbmöte

Besök ett kontor

På våra servicekontor kan du få information om hur du anmäler och ansöker samt hjälpa att använda våra e-tjänster.

Hitta ditt närmaste kontor

Relaterade länkar

När du har sökt asyl i Sverige (tigrinska)

När du har fått uppehållstillstånd i Sverige (tigrinska)