Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Funktionsnedsättning

Utlåtande för sjukersättning

Information för dig som har en patient som ska ansöka om sjukersättning, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Utlåtande för aktivitetsersättning

Information för dig som har en patient som ska ansöka om aktivitetsersättning, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Utlåtande för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Information för dig som har en patient vars föräldrar ska ansöka om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning, om hur du fyller i läkarutlåtandet och vem som gör vad.

Utlåtande för assistansersättning

Information för dig som har en patient som ska ansöka om assistansersättning, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Utlåtande för merkostnadsersättning

Information för dig som har en patient som ska ansöka om merkostnadsersättning, om hur du fyller i läkarutlåtandet och vem som gör vad.

Utlåtande för bilstöd

Information för dig som har en patient som ska ansöka om bilstöd, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Utlåtande för arbetshjälpmedel

Information för dig som har en patient som ska ansöka om arbetshjälpmedel, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Utlåtande för särskilt högriskskydd

Information för dig som har en patient som ska ansöka om högriskskydd, om hur du fyller i läkarutlåtandet och om vem som gör vad.

Underlag för särskilt tandvårdsbidrag

Information för dig som har en patient som ska ansöka om särskilt tandvårdsbidrag, om hur du fyller i det medicinska underlaget och om vem som gör vad.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Information om arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder och vem som gör vad i processen.