Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukpenning för dig med aktiebolag

Om du inte kan arbeta för att du är sjuk kan du få sjukpenning.

Du som är aktiebolagsägare räknas som anställd i ditt bolag. Det betyder att de första 14 dagarna du är sjuk betalar ditt aktiebolag sjuklön till dig istället för din vanliga lön. Sen kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Kan jag få sjukpenning?

Du kan få sjukpenning om du:

 • inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk. Du måste vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid för att kunna få sjukpenning.
 • går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande.
 • är försäkrad i Sverige.

Du kan få sjukpenning på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent.

Försäkrad i Sverige

Illustration pengar

Hur mycket får jag?

I Ersättningskollen kan du enkelt och snabbt se ungefär hur mycket du kan få i sjukpenning och andra ersättningar. Du får knappt 80 procent av det du beräknar att ta ut som lön från företaget, men högst 1 027 kronor per dag.

Om du är sjukskriven längre än ett år kan du ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå. Din sjukpenning sänks då till 75 procent av din lön. Men har du en allvarlig sjukdom kan du ansöka om att få behålla samma nivå som tidigare.

Ersättningskollen {"url":"https://www.ersattningskollen.se","login":false,"text":"Ersättningskollen"}

Om ditt företag är nystartat, det vill säga att det registrerades för som mest 36 månader sedan, gäller särskilda regler. Då kan du ha rätt till ett så kallat uppbyggnadsskede. Det innebär att du får minst samma SGI och minst lika mycket i ersättning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft.

Hur ansöker jag?

1. Sjukanmäl dig till ditt aktiebolag

Gör din sjukanmälan till aktiebolaget första dagen du är sjuk. De första 14 dagarna du är sjuk betalar ditt aktiebolag sjuklön till dig istället för din vanliga lön.

2. Sjukanmäl dig till Försäkringskassan

När du varit sjuk i 14 dagar ska du sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Eftersom du räknas som anställd av ditt aktiebolag ska du sjukanmäla dig själv till Försäkringskassan. Sjukanmälan ska göras senast den 21:a sjukdagen. Du kan sjukanmäla dig i Arbetsgivartjänsten, våra e-tjänster för arbetsgivare.

Gör en sjukanmälan {"url":"/privatperson/sjuk/sjukanmalan","login":false,"text":"Gör en sjukanmälan"}

3. Ansök på Mina sidor

När du har sjukanmält dig till Försäkringskassan kan du ansöka om sjukpenning på Mina sidor:

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fansok-om-sjukpenning","login":true,"text":"Ansök om sjukpenning"}

 

Om du inte kan eller vill ansöka på Mina sidor ska du ringa till kundcenter på 0771‑524 524 för att få en blankett hemskickad. Du kan inte ladda ner blanketten här på webben eftersom det finns vissa förifyllda uppgifter.

4. Skicka in läkarintyg

Försäkringskassan behöver ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. De flesta regioner kan utfärda elektroniska intyg. Du kan då skicka in ditt intyg på Mina intyg på 1177 Vårdguiden. Det går snabbare och du slipper posta intyget.

Mina intyg, 1177 Vårdguiden (minaintyg.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har fått ditt läkarintyg på papper och det av någon anledning inte har skickats elektroniskt till oss skickar du originalet till:

Försäkringskassans Inläsningscentral
839 88 Östersund

5. Utbetalning

Den första utbetalningen av sjukpenningen har inte ett fast datum, utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen. Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

Efter den första utbetalningen betalas sjukpenningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född:

 • Om du är född dag 1‑10: den 25:e varje månad
 • Om du är född dag 11‑20: den 26:e varje månad
 • Om du är född dag 21‑31: den 27:e varje månad

Under Utbetalningar i Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan. Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

Avvikande utbetalningsdagar

Utbetalningsdatum och handläggningstider

När du vill ändra något i din sjukskrivning

När du vill förlänga sjukskrivningen

Skicka in ett nytt läkarintyg på 1177 Vårdguiden, Mina intyg.

Mina intyg, 1177 Vårdguiden (minaintyg.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har skrivit i ansökan att ett nytt läkarintyg ska kunna förlänga din sjukskrivning så behöver du inte göra något mer.

Om du inte har angett det så kommer vi att skicka hem en ansökningsblankett för förlängd sjukpenning. Du kan inte ansöka om förlängd sjukpenning på Mina sidor.

När du börjar jobba eller på annat sätt ändrar omfattning på din sjukskrivning behöver du informera oss om det. Det gör du enklast på Mina sidor.

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fandra-omfattning-pa-sjukpenning","login":true,"text":"Ändra omfattning på sjukpenning"}

När du börjar jobba igen

När du inte längre är sjukskriven behöver du avsluta din sjukpenning.

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Favsluta-sjukpenning","login":true,"text":"Avsluta sjukpenning"}

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ringa till vårt kundcenter på 0771‑524 524 eller kontakta den som handlägger ditt ärende.

Vad händer om jag är sjuk en lång tid?

Om du är sjuk en längre tid kontaktar vi dig efter att du har fått din första utbetalning. Hur ofta du har kontakt med oss beror på hur mycket hjälp du behöver och hur länge du är sjukskriven. 

 

Du som har haft sjukpenning i 364 dagar behöver ansöka på nytt för att fortsätta få sjukpenning. Det finns två nivåer du kan ansöka om; sjukpenning på fortsättningsnivå eller sjukpenning på normalnivå. Nivån bestäms utifrån din sjukdom enligt kriterier från Socialstyrelsen. Prata gärna med din handläggare om du har frågor om nivåerna eller hur du ansöker. 

Sjukpenning på fortsättningsnivå är cirka 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) medan sjukpenning på normalnivå motsvarar cirka 80 procent. Sjukpenning på normalnivå har du rätt till om du har en allvarlig sjukdom. Vad som i detta sammanhang räknas som allvarlig sjukdom finns beskrivet i Socialstyrelsens kriterier för allvarlig sjukdom. Kriterierna finns på Socialstyrelsens webbplats. 

Kriterier för allvarlig sjukdom (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Om du riskerar att inte längre få ersättning från sjukförsäkringen blir du erbjuden ett möte med Arbetsförmedlingen. På mötet deltar en försäkringsutredare från Försäkringskassan samt en arbetsförmedlare. Mötet är en möjlighet för dig att få stöd på din väg från att vara sjukskriven till arbetslivet.

Vad händer om det finns risk att jag inte kan få ersättning?

Från sjukförsäkring till arbetsliv

1 minut

Om du riskerar att inte längre få ersättning från sjukförsäkringen eller få avslag på ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning kan du bli erbjuden ett möte med Arbetsförmedlingen. På mötet deltar en handläggare från Försäkringskassan samt en arbetsförmedlare. Mötet är en möjlighet för dig att få stöd på din väg från sjukförsäkringen till arbetslivet.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Ja, det kan de göra eftersom vi kan börja handlägga ditt ärende först när vi får in din ansökan om sjukpenning. Och för att du ska kunna ansöka om sjukpenning måste du först ha gjort en sjukanmälan till Försäkringskassan.

  Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

 • Ja i vissa fall.

  Om du är sjuk ofta

  Om du är sjuk mer än 10 gånger under en 12‑månadersperiod slipper du karensavdraget. Det kallas för allmänt högriskskydd. Du behöver inte ansöka om allmänt högriskskydd.

  Om du på förhand vet att du kommer vara sjuk mycket

  Du kan ansöka om särskilt högriskskydd om du vet att du kommer vara sjukskriven flera gånger under ett år. Då kan du slippa karensavdraget.

  Du kan få särskilt högriskskydd om du:

  • har en sjukdom och på förhand vet att du behöver vara borta från arbetet minst 10 gånger om året.
  • ska donera organ, eller utredas inför det.

  Särskilt högriskskydd för dig med aktiebolag

 • Det beror på om det gjordes ett helt karensavdrag när du var sjuk den första gången. Om du började jobba men blev sjuk på nytt inom fem dagar, så görs inget nytt karensavdrag om det gjordes ett helt karensavdrag första gången. Gjordes inte ett helt avdrag så kommer det som återstår av karensen dras av.

 • Logga in på Mina sidor. Där kan du se din ansökan. Där kan du också se om vi fått in ditt läkarintyg och i så fall när vi tog emot det.

 • Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån den lön du tar ut från ditt aktiebolag varje år. I SGI-guiden svarar du på några frågor och får veta mer om hur SGI-beräknas och hur du skyddar den

  Starta SGI-guiden {"url":"/privatperson/sgi-guiden","login":false,"text":"Starta SGI-guiden"}
 • Du är försäkrad i Sverige om du arbetar här, men det finns några undantag från regeln. Ring kundcenter på 0771‑524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som:

  • arbetar som sjöman
  • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
  • är diplomat
  • arbetar i två eller flera länder
  • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land
  • arbetar som flygande personal
  • är kontraktsanställd inom EU
  • har fått dispens att tillhöra svensk socialförsäkring.
 • Ja. Om du kan arbeta, men inte ta dig till arbetet som du brukar, så kan du få ersättning för de merkostnader du får för dina resor till arbetet i stället för sjukpenning. Du kan till exempel ta taxi i stället för buss om du har svårt att gå. Om du vill ansöka om ersättning för resor till och från arbetet skriver du det i din ansökan på Mina sidor.

 • Om du redan i början av din sjukskrivning vet att du inte kommer att kunna gå tillbaka till ditt arbete, men tror att du kan arbeta någon annanstans trots din sjukdom, kan du ha möjlighet att söka arbete samtidigt som du är sjukskriven. Det gäller efter det att du varit sjukskriven i 90 dagar och tills du har varit sjukskriven i 180 dagar.

  Det är Försäkringskassan som tar ställning till om du har rätt till sjukpenning samtidigt som du söker nytt arbete. Prata därför alltid med oss innan du söker nytt arbete. Vi kan också ordna ett möte med Arbetsförmedlingen som kan hjälpa dig att söka ett nytt jobb.

 • Ja. Du kan till exempel inte arbeta måndag, tisdag och onsdag och vara sjukskriven torsdag och fredag.

  Det går ibland att göra undantag från den här regeln om det är medicinskt bättre för dig. Kontakta oss för besked.

 • Om du troligen aldrig kommer kunna arbeta igen på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till aktivitetsersättning eller sjukersättning. Sjukersättning är för dem som har fyllt 30 och aktivitetsersättning är för dem som är yngre.

 • Ja, om du har en väldokumenterad sjukdom som gör att du riskerar att vara borta länge kan aktiebolaget få tillbaka pengarna som har betalats ut i sjuklön till dig. Det kallas särskilt högriskskydd. Du måste ha ansökt om särskilt högriskskydd i förväg för att vi ska kunna betala tillbaka sjuklönen till aktiebolaget.

  Särskilt högriskskydd för dig med aktiebolag

 • Semesterdagar är ledighet som du har arbetat ihop. Det innebär att du inte ska behöva använda semestern för att bli frisk, istället gör du en sjukanmälan till ditt aktiebolag. Under de första 14 dagarna är det ditt aktiebolag som ska betala sjuklön. Skulle du vara sjuk längre 14 dagar kan du få sjukpenning från Försäkringskassan.

 • Ja, om du fortfarande har ett fast arbete.

 • Ja, om inte resan påverkar din rehabilitering eller ditt tillfrisknande negativt.

  Om du ska resa inom EU/EES‑land eller Schweiz behöver du inte ansöka om att få behålla din sjukpenning under din resa.

  Om du reser till ett land som inte tillhör EU/EES eller Schweiz ska du ansöka innan du reser för att få behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Du ansöker på Mina sidor.

  {"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fprivatperson%2Fmina-sidor%2Falla-e-tjanster%2Fbegar-medgivande-for-ersattning-vid-utlandsvistelse","login":true,"text":"Begär medgivande för ersättning vid utlandsvistelse"}

  Om du inte kan använda Mina sidor kan du ansöka på blankett:

  7430 Begär medgivande för ersättning vid utlandsvistelse Pdf, 73 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Ja det finns möjlighet att byta den som handlägger ditt ärende om du inte är nöjd. Prata i första hand med handläggaren så att ni tillsammans kan reda ut situationen. I andra hand kan du eller din handläggare kontakta handläggarens närmaste chef.

  Om du inte vet vem som handlägger ditt ärende kan du ringa till kundcenter på 0771‑524 524.

 • Ja, läkaren kan skriva ett läkarintyg per telefon. Försäkringskassan gör sedan en bedömning om du har rätt till ersättning utifrån innehåller i läkarintyget.

 • Läkaren kan skriva ett läkarintyg utan att ha träffat dig fysiskt. Försäkringskassan gör sedan en bedömning om du har rätt till ersättning utifrån innehåller i läkarintyget.

 • Om du har tekniska problem

  Om din e-legitimation inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av oss direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

  Vanliga frågor och svar

  Om du måste ansöka på en pappersblankett

  Om du inte kan ansöka om sjukpenning på Mina sidor ska du ringa till kundcenter på 0771‑524 524 för att få en blankett hemskickad. Du kan inte ladda ner blanketten här på webben eftersom den innehåller förifyllda uppgifter om dig.

  Alla övriga blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan E-tjänster och blanketter på svenska.

  E-tjänster och blanketter på svenska

Tips från Försäkringskassan

Senast uppdaterad