Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Närståendepenning för dig med aktiebolag

Du kan få ersättning för att vara hos en närstående person som har en livshotande sjukdom.

Kan jag få närståendepenning?

Du kan få närståendepenning om

 • din närstående har en livshotande sjukdom
 • du stödjer din närstående genom att vara med hen på sjukhuset eller hemma
 • hen samtycker till att du är det
 • du tar ledigt från jobbet och går miste om inkomst för den tiden
 • båda är försäkrade i Sverige
 • ni befinner er i Sverige eller i ett annat EU/EES-land.

Vad räknas som livshotande sjukdom?

En sjukdom räknas som livshotande när det finns en risk att personen inte överlever. Risken ska finnas på kort sikt. En sjukdom som kan vara livshotande på lång sikt räknas inte, utan risken ska gälla den närmaste tiden.

Du kan inte få närståendepenning för dagar efter att den sjuke dog.

Vem är närstående?

En närstående är någon som du har en nära relation till, till exempel en familjemedlem, släkting, vän eller granne.

Vad behöver jag göra?

Din uppgift när du får närståendepenning är att vara nära den som är svårt sjuk och ge stöd. Det är alltså inte att hjälpa vårdpersonalen med det praktiska arbetet.

Illustration pengar

Hur mycket pengar kan jag få?

Du får normalt knappt 80 procent av den lön som du tar ut från ditt aktiebolag, men det finns en maxgräns för hur mycket pengar du kan få.

Hur ansöker jag om närståendepenning?

1. Ansök

Ansök på Mina sidor.

Din ansökan behöver komma in till Försäkringskassan inom tre månader från den första dagen du begär ersättning för.

2. Få ett läkarutlåtande

Du ska be din närståendes läkare att skriva ett läkarutlåtande som du bifogar digitalt tillsammans med din ansökan.

3. Få ett samtycke från personen som är sjuk

När du ansöker om närståendepenning behöver personen som är sjuk ge sitt samtycke genom att fylla i blanketten 7468 Samtycke för närståendepenning. Om din närstående inte kan ge sitt samtycke är det viktigt att läkaren skriver det i läkarutlåtandet. Blanketten skickar du in digitalt tillsammans med din ansökan.

7468 Samtycke för närståendepenning Pdf, 702 kB.

4. Bifoga digitala kopior

Efter att du har signerat din ansökan ska du bifoga digitala kopior av ditt läkarutlåtande och samtyckesblanketten. Du kan ta ett tydligt foto av dokumenten och sen bifoga bilderna på Mina sidor. Det går också bra att bifoga skannade kopior.

Om du inte kan göra digitala kopior, skicka in dina dokument till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

5. Utbetalning

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid. Utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 1 bankdag innan pengarna kommer.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Om du är den enda som vårdar den sjuke kan du få 100 dagar med närståendepenning. Är ni fler personer som vårdar så delar ni på de 100 dagarna. Dagarna är alltså kopplade till den som är sjuk, inte till dig som vårdar.

 • Ja, flera personer kan turas om att vara hos den som är sjuk och få ersättning för olika dagar eller olika delar av dagen. Men närståendepenning kan inte betalas ut till flera personer för samma tid.

 • Ja, förutom hel närståendepenning kan du få tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning.

 • Lämna in en till ansökan om närståendepenning där du skriver in de nya dagarna.

 • Sjukpenninggrundande inkomst är ett underlag för att beräkna hur mycket pengar du kan få i till exempel närståendepenning. Oftast är den densamma som din årliga arbetsinkomst.

  Du måste ha sammanlagda inkomster på minst 10 700 kronor per år för att få en sjukpenninggrundande inkomst. Tjänar du mindre än så får du ingen närståendepenning.

  Vilka inkomster räknas?

  Inkomster räknas in i den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI:n) om

  du kommer att ha dem under minst 6 månader framåt, eller
  de är årligen återkommande.

  Finns det inkomster jag inte får ersättning för?

  Enbart arbetsinkomster räknas in i den sjukpenninggrundande inkomsten. Det betyder att följande inte kan räknas in:

  • kapitalinkomster, till exempel aktieutdelningar från ditt företag
  • sjukpenning, föräldrapenning och andra dagersättningar från Försäkringskassan
  • studiestöd
  • arbetslöshetsersättning
  • pension
  • skattepliktiga förmåner, till exempel värdet av fri bil eller kost och logi
  • kostnadsersättningar, till exempel traktamenten
  • avgångsvederlag.

  Hur räknar jag ut min årsarbetstid?

  Årsarbetstiden är din arbetstid inklusive semester. Du skriver årsarbetstiden i dagar eller i timmar.

  Om du arbetar lika många timmar varje dag anger du årsarbetstiden i dagar. Då multiplicerar du antalet dagar du arbetar en vanlig vecka med 52.

  Om du inte arbetar lika många timmar varje dag anger du årsarbetstiden i timmar. Då multiplicerar du antalet timmar du jobbar en vanlig vecka med 52.

  Övertid, mertid med mera räknas inte in i årsarbetstiden. Om du arbetar olika mycket varje vecka eller månad får du räkna ut hur mycket du arbetar i genomsnitt.

 • Du är försäkrad i Sverige om du arbetar här. Det finns några undantag från denna regel. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771‑524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som:

  • arbetar som sjöman
  • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
  • är diplomat
  • arbetar i två eller flera länder
  • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land
  • arbetar som flygande personal
  • är kontraktsanställd inom EU
  • har fått dispens att tillhöra svensk socialförsäkring.
 • Om du har tekniska problem

  Om ditt e-leg inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidan för teknisk support.

  Vanliga frågor och svar

  Om du måste ansöka på en pappersblankett

  Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan E-tjänster och blanketter på svenska.

  E-tjänster och blanketter på svenska

Senast uppdaterad