Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer med bostadsbidrag

Barnfamiljer som har bostadsbidrag får ett tillfälligt tilläggsbidrag till och med 31 december 2024. Pengarna betalas ut automatiskt till barnfamiljer som har bostadsbidrag. Du behöver inte ansöka om pengarna.

Tilläggsbidraget är 40 procent av det belopp du brukar få i bostadsbidrag varje månad. Du behöver inte betala skatt på pengarna.

Bostadsbidrag till barnfamiljer

Regeringen har föreslagit att det tillfälliga tilläggsbidraget ska förlängas till och med 31 december 2024.

Förslag om ytterligare förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag - Regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Frågor och svar

 • Om du bara får bostadsbidrag för att du är under 29 år kommer du inte att få tilläggsbidraget.

 • Ja, om du får bostadsbidrag för att du har tagit emot barn för vård i familjehem får du också tilläggsbidraget.

 • Nej, tilläggsbidraget är inte en del av ditt preliminära bostadsbidrag och därför varken höjs eller sänks ditt bostadstillägg för att du får tilläggsbidraget.

 • Att Försäkringskassan har gjort ett avdrag på ditt bostadsbidrag kan bero på något av följande:

  • du har kommit överens med Försäkringskassan om en avbetalningsplan
  • du har fått ekonomiskt stöd från kommunen för samma tid som bostadsbidraget betalades ut, och kommunen har därför begärt att få en del av bostadsbidraget
  • du har haft bostadstillägg under samma period som den du får beslut om bostadsbidrag för. I ditt beslut om bostadsbidrag står det hur mycket du får i bostadsbidrag. Det är det beloppet som tilläggsbidraget beräknas på.

  Om du har frågor om din utbetalning kan du kontakta oss för att få information om vad som gäller i ditt fall.

 • Ja, om andra delar av ditt bostadsbidrag samordnas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004.

  EU-familjeförmåner

Senast uppdaterad