Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Flytta till Sverige

Här får du veta vad som gäller för dig som ska flytta till Sverige. Informationen gäller för utländska medborgare som flyttar till Sverige, men också för svenska medborgare som flyttar tillbaka till Sverige efter en tid utomlands. Den gäller inte dig som är utsänd till Sverige av en utländsk arbetsgivare och inte heller dig som är här för att studera.

Lämna uppgifter till Försäkringskassan

Om du flyttar till Sverige tillsammans med barn som är under 16 år tar vi kontakt med dig när du har blivit folkbokförd i Sverige. Det gör vi för att utreda om du och dina barn ska vara försäkrade här och därmed har rätt till barnbidrag.

Om du flyttar till Sverige utan barn kan du lämna uppgifter till oss om du till exempel vill ha ett EU‑kort eller ansöka om en ersättning. 

Om du flyttar till Sverige utan att bli folkbokförd, ska du lämna uppgifter till oss. Om du då vid ett senare tillfälle ansöker om ersättning eller får barn använder vi uppgifterna för att utreda om du ska vara försäkrad i Sverige.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du lämna uppgifter på den här blanketten.

5456 Uppgifter vid flytt till eller arbete i Sverige Pdf, 841 kB.

Familjemedlemmar som flyttar med

Det är inte säkert att dina familjemedlemmar omfattas av samma lands socialförsäkringslagstiftning som du. Därför ska alla medföljande familjemedlemmar som ansöker om en ersättning lämna uppgifter till Försäkringskassan när ni flyttar till Sverige. Lämna också uppgifter om medföljande barn under 18 år:

 • Du kan lämna uppgifter om barn som du är vårdnadshavare för i din egen anmälan.
 • Om ni är två vårdnadshavare för barnen, så ska båda lämna uppgifter om barnen i sin anmälan.
 • Om ni är två vårdnadshavare men bara du lämnar uppgifter om flytt till Sverige, så behöver den andra vårdnadshavaren styrka uppgifterna om barnen i blanketten

5456 Uppgifter vid flytt till eller arbete i Sverige Pdf, 841 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad händer när jag har lämnat uppgifterna?

Försäkringskassan bedömer om du ska vara försäkrad i Sverige. Om vi kommer fram till att du är försäkrad i Sverige kan du ha rätt till ersättningar från Försäkringskassan, till exempel barnbidrag eller bostadsbidrag.

Försäkrad i Sverige

Läs mer om vad som gäller för dig som ska arbeta i Sverige.

Arbeta i Sverige

Anmäl till Skatteverket

Om du planerar att stanna i Sverige minst ett år, ska du oftast vara folkbokförd i Sverige. Du folkbokför dig hos Skatteverket.

Skatteverket (skatteverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rätt till sjukvård och tandvård

Du som är folkbokförd i Sverige har rätt till sjukvård på samma villkor som andra som bor i Sverige. Det betyder att du betalar vanlig svensk patientavgift för sjukvård inom det allmänna sjukvårdssystemet.

Du som är försäkrad i Sverige har rätt till statligt tandvårdsstöd. Läs mer på sidan Tandvårdsstöd.

Tandvårdsstöd

Frågor och svar

 • Du lämnar uppgifter om flytt till Sverige när du ansöker om ersättning, ett intyg eller ett EU-kort. E-tjänsten för att lämna uppgifter finns på Mina sidor. Vilka andra dokument du kan behöva bifoga beror på din situation.

  Om du har flyttat till Sverige

  • från ett land inom EU/EES eller Schweiz ska du skicka in ett skriftligt underlag från en myndighet i det landet som visar att du omfattas, eller inte längre omfattas, av socialförsäkringslagstiftningen där
  • och får eller har fått ersättning från ett annat land inom EU/EES eller Schweiz ska du skicka in ett skriftligt underlag från en myndighet i det landet som visar om du omfattas av socialförsäkringslagstiftningen där och vilken ersättning du får eller har fått
  • och behöver uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige ska du skicka in kopior av alla tillstånd du har fått
  • och får arbetslöshetsersättning från ett annat land inom EU/EES eller Schweiz ska du skicka in ett intyg som styrker det.

  Om du inte kan använda Mina sidor kan du lämna uppgifterna på blankett.

  5456 Uppgifter vid flytt till eller arbete i Sverige Pdf, 841 kB.

 • Om du nyligen har slutat arbeta i eller får en ersättning från ett annat land, så kan du i vissa fall fortsätta att omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i det landet. Inom EU/EES och Schweiz kan du bara omfattas av lagstiftningen i ett land samtidigt. Därför behöver vi säkerställa att du inte längre omfattas av det andra landets lagstiftning när du ansöker om ersättning för tid före din första arbetsdag i Sverige.

  Om du har svårt att få tag i uppgifter från det andra landet kan du kontakta oss så hjälper vi dig kontakta rätt myndighet. Vi kan då behöva vissa uppgifter från dig, så som ditt socialförsäkringsnummer i det andra landet.

  Försäkrad i Sverige

 • Intyg E104 är ett intyg som de flesta länder inom EU/EES och Schweiz har slutat att använda. Intyget visar vilka försäkringsperioder du har haft i olika länder, men är idag ersatt av en funktion som innebär att de flesta myndigheter inom EU/EES och Schweiz kan kontakta varandra elektroniskt.

  Om myndigheten i det andra landet ber dig om ett intyg E104 från Sverige kan du ange det när du anmäler till oss att du flyttar till Sverige. Om du redan har skickat in din anmälan kan du kontakta oss och ange att det andra landet vill ha intyg E104.

  Om du inte kan använda Mina sidor kan du lämna uppgifterna på blankett.

  5456 Uppgifter vid flytt till eller arbete i Sverige Pdf, 841 kB.

 • Om du flyttar till Sverige och har pension från ett annat land inom EU/EES, men inte pension från Sverige, så behöver du ett intyg E121 (även kallat intyg S1) från det land som betalar ut din pension. Intyget ger dig rätt till vård i Sverige till svensk patientavgift. Det ger dig också rätt till statligt tandvårdsstöd.

  Om du flyttar till Sverige från ett annat nordiskt land behöver du inte intyg E121 (S1). Du betalar svensk patientavgift för sjukvård och har rätt till statligt tandvårdsstöd utan intyg E1221 (S1).

  Ansök om intyget hos motsvarigheten till Försäkringskassan i det land som betalar din pension. Du får två exemplar av intyget i original. Ta en kopia av intyget och skicka det till Skatteverket i samband med att du anmäler att du har flyttat till Sverige.

  Skicka båda intygen i original till:

  Försäkringskassan
  Utlandsärenden
  Box 1164
  621 22 Visby.

  Om du har fått ett personnummer eller samordningsnummer av Skatteverket ska du uppge det i brevet till Försäkringskassan.

 • Ja, du är försäkrad i Sverige om du bor här och får a‑kassa från Sverige. Du har rätt till ersättning från Försäkringskassan om du i övrigt uppfyller villkoren för ersättningen, läs mer på respektive ersättnings sidor.

Senast uppdaterad