Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ersättning för dig som deltar i program hos Arbetsförmedlingen

Du som deltar i Arbetsförmedlingens program kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Det kan vara om du är arbetssökande, studerar eller startar företag. Här finns information om ansökan, hur mycket du får i ersättning och vad som gäller om du är sjuk eller frånvarande.

 

Arbetsförmedlingens program är

 • arbetsmarknadsutbildning
 • arbetspraktik
 • etableringsprogrammet
 • förberedande insatser
 • jobb- och utvecklingsgarantin
 • jobbgaranti för ungdomar
 • projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning
 • stöd till start av näringsverksamhet (Starta eget)
 • validering.

Arbetsförmedlingen hjälper dig att få en plats i ett program. Sedan ansöker du om ersättning från Försäkringskassan för den tid du deltar i programmet.

 

Om du nyligen har fått uppehållstillstånd och deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram kan du få etableringsersättning och eventuellt även bostadsersättning eller etableringstillägg. Läs mer på sidan för etableringsprogrammet. Informationen finns på svenska, engelska och arabiska.

Om du deltar i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen

Hur mycket får jag?

När du deltar i ett program får du ett bestämt belopp per dag för högst fem dagar per vecka. Hur mycket du får beror bland annat på hur gammal du är och om du uppfyller villkoren för a-kassa.

 

Om du uppfyller villkoren för a-kassa är beloppet som du får per dag samma som din dagpenning från a-kassan.

Om du är utförsäkrad får du ersättning med 65 procent av din dagsförtjänst så länge du är medlem i a-kassan.

Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa får du 223 kronor per dag. Om du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin kan du få ersättning i totalt 450 dagar.

Ersättningen som du får kallas aktivitetsstöd och är skattepliktig. Det betyder att Försäkringskassan drar av skatt innan utbetalning

 

Om du uppfyller villkoren för a-kassa är din ersättning per dag

 • 80 procent av den dagsförtjänst som din a-kassa baseras på under de första 100 dagarna
 • 70 procent av din dagsförtjänst de följande 100 dagarna
 • 65 procent av din dagsförtjänst efter det så länge du är medlem i a-kassan.

Din a-kassa har meddelat dig om beloppen. Ersättningen som du får kallas aktivitetsstöd och är skattepliktig. Det betyder att Försäkringskassan drar av skatt innan utbetalning.

 

Du får 57 kronor per dag. Men om något av följande stämmer in på dig får du 168 kronor per dag:

 • Du har gått ut gymnasiet.
 • Du har fyllt 20 år och deltar i en folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte.

Ersättningen du får kallas utvecklingsersättning. Utvecklingsersättning är skattefri, du får alltså hela beloppet utbetalt.

Förlängda tillfälliga belopp för aktivitetsstöd

Regeringen har beslutat att förlänga de tillfälligt höjda beloppen för a-kassa. Om du är medlem i en a-kassa och deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen påverkas därför också ditt aktivitetsstöd.

 • Grundbeloppet höjs från 365 till 510 kronor per dag. Det betyder att du kan få minst 510 kronor i aktivitetsstöd om du deltar i ett program på heltid.
 • För de första 100 ersättningsdagarna från a-kassan kan du få ett högre belopp, beroende på din tidigare inkomst. Det största beloppet du kan få höjs från 910 till 1 200 kronor i aktivitetsstöd per dag för ett program på heltid.

Ersättningshöjningen kommer att gälla under perioden 13 april 2020–2 januari 2023. Försäkringskassan betalar ut aktivitetsstöd utifrån de uppgifter som din a-kassa skickar. Om uppgifterna inte har kommit in när du ska få dina pengar kommer du att få resten av pengarna i efterhand.

Regeringen har även beslutat att a-kassan ska höjas från 760 till 1 000 kronor från dag 101.
Om du är medlem i en a-kassa och deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen påverkas därför också ditt aktivitetsstöd. Det betyder att det högsta beloppet som du kan få från dag 101 höjs från 760 till 1 000 kronor i aktivitetsstöd per dag för ett program på heltid. Den tillfälliga höjningen gäller från den 29 juni 2020 till och med den 2 januari 2023.

Om du har utvecklingsersättning eller etableringsersättning får du samma belopp som förut.

Beloppet kan minska

Beloppet per dag minskar om du

 • arbetar och får lön för samma dag
 • har en anställningsförmån
 • får annan ersättning från Försäkringskassan, till exempel sjukersättning eller föräldrapenning
 • studerar med studiestöd eller studiestartsstöd från CSN
 • får ålderspension eller tjänstepension
 • har ett program på deltid.

Under Vanliga frågor kan du läsa mer om exakt hur vi beräknar en eventuell minskning. Där förklarar vi också vad som menas med anställningsförmån och tjänstepension.

De här dagarna får du ersättning för

Du får ersättning för varje dag som du deltar i ditt program, men också om du inte kan delta, till exempel om du är sjuk och har sjukanmält dig till Arbetsförmedlingen första dagen eller om du vabbar.

Om du är frånvarande utan en godkänd anledning får du inga pengar för den dagen. Du kan läsa mer om anledningarna under Vanliga frågor.

Hur ansöker jag om ersättning?

När du har blivit inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen ansöker du om ersättning från Försäkringskassan. Du ansöker för en månad i taget i efterskott.

Ansök senast den 7:e så får du pengarna den 26:e

Du ska ansöka för en månad under den efterföljande månaden. Om vi får din ansökan senast den 7:e så får du pengarna den 26:e samma månad. Ansök till exempel för mars senast den 7 april för att få dina pengar den 26 april.

Om vi får din ansökan mellan den 8:e och den sista kommer pengarna den 26:e månaden efter. Om du ansöker senare än så kan du bara få ersättning om det finns särskilda skäl.

Om du inte kan ansöka i e-tjänsten på Mina sidor, så måste du ansöka på en blankett för att få ersättning. Det kan till exempel hända om vi inte hunnit få information från Arbetsförmedlingen om ditt program för en viss månad. Om du inte ansöker i tid riskerar du att gå miste om din ersättning.

Ansök på Mina sidor

{"url":"/privatperson/logga-in-pa-mina-sidor#?goto=%2Fwps%2Fmyportal%2Fprivatpers%2Ftjanster%2Fasueee","login":true,"text":"Ansök om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning"}

När kan jag se min utbetalning?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din preliminära utbetalning så snart vi har handlagt din ansökan. Den faktiska betalningen syns 1 bankdag innan pengarna kommer. Du kan också välja att få ett sms 1 bankdag innan pengarna kommer.

Utbetalningsdagar

Utbetalningsdatum och handläggningstider

Så här ansöker du om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning

3 minuter

Instruktionsfilm för e-tjänsten "Ansökan om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning".

Så mycket ersättning får du om du är med i ett program hos Arbetsförmedlingen

2 minuter

Här förklarar vi när du ska ansöka om ersättning och hur mycket ersättning du får om du är med i ett program hos Arbetsförmedlingen.

Vi kontrollerar att du får rätt ersättning

Vi utgår från att du är noggrann när du ansöker om ersättning, så att du inte missar något. Men för att säkerställa att du får rätt ersättning kontrollerar vi ibland uppgifterna i din ansökan före utbetalning. Vi kan även kontrollera ansökningar för tidigare perioder om vi upptäcker att något har blivit fel.

Om du upptäcker att du fått för mycket pengar kan du anmäla det på Mina sidor eller ringa 0771‑524 524.

Om du får för mycket pengar kan du behöva betala tillbaka. Om vi misstänker att du medvetet har lämnat fel uppgifter och därför fått ersättning som du inte har rätt till, så kan vi göra en polisanmälan om misstänkt bidragsbrott.

Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 • Det är Arbetsförmedlingen som bestämmer vad du ska göra inom ramen för ditt program. Du deltar i programmet genom att göra det ni har kommit överens om, till exempel att söka jobb eller gå en utbildning. Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer om vad du ska göra i programmet.

 • Du kan ha rätt till ersättning om du deltagit eller har haft frånvaro som kan ge rätt till ersättning under dessa dagar. Det är Arbetsförmedlingen eller din anordnare som bestämmer vilka aktiviteter du har i ditt program samt hur dessa är förlagda.

  Du kan läsa mer om frånvaro som ger rätt till ersättning under frågan: ”Vad händer med min ersättning om jag är frånvarande några dagar”.

 • Om du inte kan delta i ditt program kan du ändå få ersättning om frånvaron beror på att du

  • är sjuk och har sjukanmält dig till Arbetsförmedlingen
  • tar hand om ett barn som är sjukt
  • tar hand om en svårt sjuk närstående, med svårt sjuk menas att sjukdomen är ett påtagligt hot mot den närståendes liv
  • har en enskild angelägenhet av vikt som Arbetsförmedlingen har godkänt
  • har ett tillfälligt uppehåll i en utbildning som har anmälts till Arbetsförmedlingen
  • har ett tillfälligt uppehåll i jobb- och utvecklingsgarantin som Arbetsförmedlingen har godkänt.

  När du ansöker om ersättning fyller du i anledningen till att du var frånvarande de här dagarna. Om du är frånvarande av en annan anledning får du ingen ersättning.

 • Om du blir sjuk måste du sjukanmäla dig till Arbetsförmedlingen första dagen som du är frånvarande. Är du sjuk i mer än sju dagar måste du eller din läkare skicka in ett läkarintyg till Arbetsförmedlingen. Berätta för din läkare att du deltar i ett program och att hen ska fylla i Arbetsförmedlingens läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

  När du ansöker om ersättning fyller du i vilka dagar du har deltagit i programmet och vilka dagar du har varit sjuk. Du får ersättning även för de dagar som du har varit sjuk om du har sjukanmält dig till Arbetsförmedlingen första dagen du är frånvarande, med avdrag för en karensdag.

  Anmäl frånvaro när du är sjuk (arbetsformedlingen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Om du även jobbar vid sidan av ditt program

  Om du både deltar i ett program och arbetar vid sidan av programmet och blir sjuk så gäller olika regler för den tiden du är borta från programmet och från ditt arbete. För den tid som du skulle ha arbetat så gäller reglerna för sjuklön och sjukpenning för anställda. Du kan läsa mer på sidan om sjukpenning för anställda eller kontakta din arbetsgivare.

  Sjukpenning för anställda

 • Meddela Arbetsförmedlingen om du tar hand om ett sjukt barn och inte kan delta i ditt program. När du ansöker om ersättning fyller du i att du var frånvarande för tillfällig vård av barn de dagarna.

  Du får ersättning för dagar som du har vårdat ett sjukt barn.

  Om du även jobbar vid sidan av ditt program

  Om du både deltar i ett program och arbetar vid sidan av programmet och måste ta hand om ett sjukt barn så gäller olika regler för den tiden du är frånvarande från programmet och från ditt arbete. För den tid som du skulle ha arbetat gäller de vanliga reglerna för vård av barn (vab) för arbetstagare och du måste ansöka om tillfällig föräldrapenning separat. Du kan läsa mer på sidan om vård av barn.

  Vård av barn (vab)

 • Om du har arbetat och fått lön för samma dag som du deltar i ditt program, så skriver du i din ansökan hur mycket du har tjänat den dagen. Då minskar vi din ersättning för den dagen med det belopp som du tjänat.

  Om lönen är högre än din ersättning för den dagen så minskar ersättningen till noll kronor. Ersättningen minskar inte om du arbetar en dag då du inte har något program.

  Provision eller inkomster för förtroendeuppdrag räknas också som arbete med lön.

 • Om du får föräldrapenning för dagar som du också ansöker om ersättning för, minskar vi din ersättning för den dagen med det belopp som du får i föräldrapenning.

  Om du får allmän ålderspension eller tjänstepension samtidigt som du deltar i ditt program, delar vi månadsbeloppet med 22 och minskar din ersättning per dag med det.

  Om du får sjukersättning eller aktivitetsersättning samtidigt som du deltar i ditt program:

  • Är sjuk- eller aktivitetsersättningen på deltid, delar vi månadsbeloppet med 22 och minskar din ersättning per dag med det.
  • Är sjuk- eller aktivitetsersättningen på heltid, kan du inte få ersättning för programmet för samma tid.

  Om du får rehabiliteringspenning samtidigt som du deltar i ett program, kan du inte få ersättning för programmet för samma tid.

  Om du får studiestöd eller studiestartsstöd från CSN samtidigt som du deltar i ett program, så kan du inte få ersättning för programmet för samma tid. Om du till exempel får studiestöd på 50 procent, så halverar vi din ersättning för deltagandet i ditt program. Om du får studiestöd på 100 procent kan du inte få någon ersättning alls.

 • Anställningsförmåner är andra inkomster från en arbetsgivare än lön. Det kan vara

  • avgångsvederlag
  • permitteringslön
  • uppsägningslön
  • skadestånd
  • ersättning genom en avtalsgruppförsäkring från försäkringsbolag.

  Om du har en anställningsförmån så ska du skriva det i ansökan. Annars kan du få för mycket pengar och bli skyldig att betala tillbaka det du fått för mycket.

 • Tjänstepension kompletterar den allmänna pensionen och betalas in av din arbetsgivare. De flesta som är anställda har avtal om tjänstepension. För att få tjänstepensionen utbetald innan man har fyllt 65 år måste man själv ansöka hos sitt tjänstepensionsbolag. Den lägsta åldern för när du kan börja ta ut tjänstepension varierar beroende på vilket eller vilka tjänstepensionsavtal du har. De stora kollektivavtalade tjänstepensionerna har oftast 55 år som lägsta ålder.

  Om du får tjänstepension samtidigt som du deltar i ett program ska du skriva det i ansökan om ersättning. Annars kan du få för mycket pengar utbetalt och bli skyldig att betala tillbaka det du fått för mycket.

 • Om du har deltagit i ett program en månad och inte kan ansöka i e-tjänsten, så ska du ansöka på blankett 7114. Vi måste ha din ansökan senast den 7:e för att inte dina pengar ska bli försenade. Om vi får ansökan senare än den sista i månaden riskerar du att inte få några pengar.

  7114 Ansök om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning Pdf, 839 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Arbetsförmedlingen kan besluta om att du inte har rätt till ersättning i ett antal dagar, till exempel för att du inte har deltagit i ditt program som du skulle. I så fall skickar Arbetsförmedlingen beslutet till dig och till Försäkringskassan. Försäkringskassan bestämmer sedan vilka dagar som du inte ska få pengar för.

  Om ditt dagbelopp idag baseras på din a-kassa så kan det sänkas till 223 kronor efter att Arbetsförmedlingen flera gånger beslutat om att du inte har rätt till ersättning för ett antal dagar. Beroende på orsaken till Arbetsförmedlingens beslut sänks dagbeloppet vid det tredje, fjärde eller femte beslutet:

  • Om beslutet beror på att du har orsakat din arbetslöshet sänks dagpenningen efter det tredje beslutet.
  • Om du har förlängt din arbetslöshet så sänks dagbeloppet efter det fjärde beslutet.
  • Om du har misskött ditt arbetssökande sänkts dagbeloppet efter det femte beslutet.
 • För att din ersättning ska baseras på din a-kassa igen behöver du uppfylla ett nytt arbetsvillkor.

  På Arbetsförmedlingens webbplats arbetsformedlingen.se kan du läsa mer om vad som behövs för att uppfylla ett arbetsvillkor. Där finns också blanketten Begäran hos a-kassan om intygande av arbetsvillkor som du skickar till din a-kassa för att begära prövning av arbetsvillkoret.

Senast uppdaterad