Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utbetalningsdatum och handläggningstider

Här hittar du handläggningstider och utbetalningsdatum för alla ersättningar.

När kommer pengarna?

Ersättning för 10-dagar betalas ut den 25:e om du har ansökt senast den 15:e.
Ansöker du efter den 15:e får du utbetalningen den 25:e månaden därpå.

Om vi behöver få fler uppgifter från dig kan det ta längre tid. Vi kontaktar dig i sådana fall.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Utbetalning som skulle skett den 25 december sker den 21 december 2018 (om du ansökt senast den 15 december).

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Du får ditt beslut inom 4 månader.

När kommer pengarna?

Aktivitetsersättning kommer den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Om du är född dag 1–15 kommer pengarna den 18:e i månaden.
 • Om du är född dag 16–31 kommer pengarna den 19:e i månaden.

Om du bor utomlands skickas din aktivitetsersättning från Sverige på utbetalningsdagen.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 14 dagar innan pengarna kommer.

 

När kommer pengarna?

Om du har ansökt senast den 7:e i månaden och din ansökan är komplett så får du normalt pengar den 26:e samma månad. Om någon information saknas på din ansökan eller om något är oklart så kontaktar vi dig. Du kan se alla dina utbetalningar om du loggar in på Mina sidor.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Om den 26:e är en lördag får du pengarna på fredagen.
 • Om den 26:e är en söndag får du pengarna på måndagen.
 • Om den 26:e är en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

Utbetalning som skulle skett den 26 december sker den 21 december 2018.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

När ansökan kommer in får du ett bekräftelsebrev och en handläggare kontaktar dig sedan när utredningen påbörjas. Vår målsättning är att du som ansökt om livränta ska få ett beslut inom fyra månader från att utredningen påbörjats. Just nu har vi långa handläggningstider vilket innebär att vi inte når upp till vår målsättning.

När kommer pengarna?

Arbetsskadelivränta betalas ut:

 • den 18:e i varje månad om du är född dag 1–15.
 • den 19:e i varje månad om du är född dag 16–31.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

Utbetalning som skulle skett den 18 eller 19 augusti sker den 20 augusti 2018.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 14 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Din personliga handläggare kontaktar dig inom en vecka efter att vi fått din ansökan och bokar ett personligt möte. Du får då veta när vi beräknar att du kan få ett beslut. Det tar högst 4 månader innan du får ditt beslut.

När kommer pengarna?

Assistansersättningen betalas ut till dig eller assistansanordnaren den 20:e varje månad.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 6 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Barnbidrag och eventuellt flerbarnstillägg betalas ut automatiskt. Du behöver inte ansöka.

När kommer pengarna?

Den första utbetalningen kommer månaden efter att barnet har fötts.

Om du har adopterat kommer den första utbetalningen månaden efter att du fått barnet i din vård.

Pengarna kommer senast den 20:e varje månad.

Avvikande utbetalningsdagar

Om utbetalningsdagen är en lördag eller söndag kommer pengarna på fredagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 8 dagar innan pengarna kommer. 

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Om du har ansökt om bilstöd för anpassning

Du får ett beslut om anpassningen inom cirka 6 veckor från att du har skickat in offerterna.

Om du har ansökt om bilstöd för att köpa en bil

Din handläggare kontaktar dig inom en vecka från att ansökan kommit in. Du får då veta när du kan få ditt beslut. Räkna med att handläggningstiden är cirka tre månader.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 3 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När kommer pengarna?

Den första utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Om din ansökan är komplett tar det högst 30 dagar innan du får beslut.

När kommer pengarna?

Pengarna kommer den 27:e varje månad och betalas ut i efterskott.

Avvikande utbetalningsdagar

Är utbetalningsdagen en lördag eller söndag kommer pengarna på fredagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 5 dagar innan pengarna kommer. 

 

När kommer pengarna till dig som deltar i etableringsprogrammet?

Pengarna betalas ut den 26:e varje månad i efterskott. Om den 26:e är en lördag, söndag eller helgdag får du pengarna den närmast följande vardagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

På Mina sidor, under utbetalningar, kan du se din utbetalning senast 3 dagar innan pengarna kommer.

När kommer pengarna till dig som går i en etableringsplan?

Du får i regel din ersättning 4–9 dagar efter att Försäkringskassan fått uppgifterna för utbetalningen av etableringsersättning från Arbetsförmedlingen.

Etableringstillägg och bostadsersättning betalas ut på onsdagar och fredagar.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

På Mina sidor, under utbetalningar, kan du se din utbetalning 3 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning ska det ta högst 30 dagar innan du får ett beslut om bostadstillägg. Men det kan ta längre tid om vi behöver fler uppgifter från dig, eller om vi behöver utreda ditt ärende mer.

Om du ännu inte har fått ett beslut om aktivitetsersättning eller sjukersättning måste vi vänta på att det beslutet blir klart innan vi kan besluta om bostadstillägg. Men vi börjar handlägga din ansökan och om vi behöver fler uppgifter från dig så kontaktar vi dig.

När kommer pengarna?

Pengarna kommer de här dagarna:
 • Om du är född dag 1–15: den 18:e varje månad.
 • Om du är född dag 16–31: den 19:e varje månad.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 14 dagar innan pengarna kommer. 

 

När kommer pengarna till dig som deltar i etableringsprogrammet?

Om du har ansökt senast den 7:e i månaden och din ansökan är komplett så får du normalt pengar den 26:e samma månad. Om någon information saknas på din ansökan eller om något är oklart så kontaktar vi dig. Du kan se alla dina utbetalningar om du loggar in på Mina sidor.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Om den 26:e är en lördag får du pengarna på fredagen.
 • Om den 26:e är en söndag får du pengarna på måndagen.
 • Om den 26:e är en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

Utbetalning som skulle kommit den 26 december kommer den 21 december 2018.

När kommer pengarna till dig som går i en etableringsplan?

Du får i regel din ersättning 4–9 dagar efter att Försäkringskassan fått uppgifterna för utbetalning från Arbetsförmedlingen.

Etableringsersättningen betalas ut på onsdagar och fredagar.

 

När kommer pengarna till dig som deltar i etableringsprogrammet?

Pengarna betalas ut den 26:e varje månad i efterskott. Om den 26:e är en lördag, söndag eller röd dag kommer pengarna den närmast kommande bankdagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

På Mina sidor, under utbetalningar, kan du se din utbetalning senast 3 dagar innan pengarna kommer.

När kommer pengarna till dig som går i en etableringsplan?

Du får i regel din ersättning 4–9 dagar efter att Försäkringskassan fått uppgifterna för utbetalningen av etableringsersättning från Arbetsförmedlingen.

Etableringstillägg och bostadsersättning betalas ut på onsdagar och fredagar.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

På Mina sidor, under utbetalningar, kan du se din utbetalning 3 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar det innan jag får mitt kort?

När du beställer det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) via våra självbetjäningstjänster tar det högst 10 dagar innan du får det till din hemadress.

 

När kommer pengarna?

Om du har fått familjebidrag beviljat får du pengarna senast inom två veckor från den dag du påbörjar din militära utbildning eller senast den 21:a i en månad.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 6 dagar innan pengarna kommer. 

 

När kommer pengarna?

Om din ansökan är komplett betalas pengarna ut inom 30 dagar. Pengarna kommer den 25:e varje månad.

Så här betalas pengarna ut

Exempel: Om du har sökt om föräldrapenning för januari så kommer pengarna för den 1–20 januari att betalas ut 25 januari. Pengarna för 21–31 januari betalas ut den 25 februari.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

Utbetalning som skulle skett 25 december sker den 21 december 2018.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan.

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Normalt tar det högst 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om något är oklart och vi behöver få fler uppgifter eller handlingar från dig kan det ta längre tid. I så fall kontaktar vi dig inom en vecka.

När kommer pengarna?

Utbetalningsdagar:

 • Om du är född dag 1–10 kommer pengarna den 25:e i varje månad.
 • Om du är född dag 11–20 kommer pengarna den 26:e i varje månad.
 • Om du är född dag 21–31 kommer pengarna den 27:e i varje månad.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

Utbetalning som skulle skett den 25, 26 och 27 december sker den 21 december 2018.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Vi skickar ett bekräftelsebrev till dig inom en vecka från att du har ansökt. I brevet står det vem som är din personliga handläggare och hur lång tid det kommer att ta att handlägga ditt ärende. Just nu har vi ett stort antal ärenden att hantera vilket innebär att vi har längre handläggningstid än tre månader för ansökningar om handikappersättning.

När kommer pengarna?

Om du har beviljats handikappersättning för tid innan du ansökte (retroaktivt) får du din första utbetalning inom högst 2 veckor efter beslutet.

Annars betalas ersättningen ut

 • den 18:e om du är född dag 1–15 i månaden.
 • den 19:e om du är född dag 16–31 i månaden.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 8 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När kommer pengarna?

Utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När kommer pengarna?

Den första utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

Efter den första utbetalningen betalas rehabiliteringsersättningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född:

 • Om du är född dag 1–10: den 25:e varje månad
 • Om du är född dag 11–20: den 26:e varje månad
 • Om du är född dag 21–31: den 27:e varje månad
 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

När ansökan kommer in får du ett bekräftelsebrev och en handläggare kontaktar dig sedan när utredningen påbörjas. För att kunna bedöma din arbetsförmåga kan vi behöva träffa dig eller ha kontakt per telefon, då får du veta om det behövs några ytterligare handlingar eller uppgifter. Som regel får du ditt beslut inom fyra månader från att du ansökte.

När kommer pengarna?

Sjukersättningen betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning cirka 10 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När kommer pengarna?

Utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.


 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När kommer pengarna?

Den första utbetalningen av sjukpenningen har inte ett fast datum, utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

Efter den första utbetalningen betalas sjukpenningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född:
 • Om du är född dag 1–10: den 25:e varje månad
 • Om du är född dag 11–20: den 26:e varje månad
 • Om du är född dag 21–31: den 27:e varje månad

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

Utbetalning som skulle skett den 25, 26 och 27 december sker den 21 december 2018.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan. 

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När kommer pengarna?

Utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen. Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När kommer pengarna?

Utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

 

När kommer pengarna?

Ansöker du senast den 15:e kommer pengarna den 25:e samma månad.
Ansöker du efter den 15:e får du utbetalningen den 25:e månaden därpå.

Om vi behöver fler uppgifter från dig kan det påverka utbetalningsdatumet. Vi kontaktar dig i sådana fall. Oftast handlar det om att vi saknar läkarintyg för barn som varit sjuka i mer än en vecka eller läkarutlåtande om ditt barn är allvarligt sjuk. Det kan också vara så att vi behöver fler uppgifter från läkaren.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

Utbetalning som skulle skett den 25 december sker den 21 december 2018.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan.

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Om din ansökan är komplett tar det högst 6 veckor innan du får ett beslut. Om någon av er bor utomlands tar det högst 17 veckor.

När kommer pengarna?

När beslutet är fattat får du den första utbetalningen inom 10 dagar. Efter det betalas underhållsstödet ut den 25:e varje månad. Pengarna betalas ut i förskott för den kommande månaden.

Avvikande utbetalningsdagar

Är utbetalningsdagen en lördag eller söndag kommer pengarna på fredagen.

Utbetalning som skulle skett den 25 december sker den 21 december 2018.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning8 dagar innan pengarna kommer.

 

När kommer pengarna?

Om du har ansökt senast den 7:e i månaden och din ansökan är komplett så får du normalt pengar den 26:e samma månad. Om någon information saknas på din ansökan eller om något är oklart så kontaktar vi dig. Du kan se alla dina utbetalningar om du loggar in på Mina sidor.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Om den 26:e är en lördag får du pengarna på fredagen.
 • Om den 26:e är en söndag får du pengarna på måndagen.
 • Om den 26:e är en en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

Utbetalning som skulle kommit den 26 december kommer den 21 december 2018.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Vi skickar ett bekräftelsebrev till dig inom en vecka från att du har ansökt. I brevet står det vem som är din personliga handläggare och hur lång tid det kommer att ta att handlägga ditt ärende. Just nu har vi ett stort antal ärenden att hantera vilket innebär att vi har längre handläggningstid än tre månader för ansökningar om vårdbidrag.

När kommer pengarna?

Vårdbidraget betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Om du är född dag 1–15 får du pengarna den 18:e i varje månad.
 • Om du är född dag 16–31 får du pengarna den 19:e i varje månad.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 14 dagar innan pengarna kommer.