Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Handikapp­ersätt­ning

Handikappersättning

14 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vad som gäller om du ska ansöka om handikappersättning.

 

Handikappersättning är pengar du kan få om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver hjälp i vardagen eller har merkostnader.

Kan jag få handikappersättning?

Du kan få handikappersättning om din funktionsnedsättning eller sjukdom gör att en eller flera av de här sakerna stämmer in på dig:

 • Du behöver hjälp minst två timmar om dagen.
 • Du behöver hjälp för att kunna studera eller arbeta.
 • Du har merkostnader. Om du får ersättning enbart för merkostnader så måste merkostnaderna vara högre än 12 967 kronor om året.

Dessutom måste du

 • behöva hjälp eller ha merkostnader i minst ett år
 • vara minst 19 år
 • vara försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Handikappersättningen ersätts av merkostnadsersättning

Den 1 januari 2019 kommer en ny förmån, merkostnadsersättning, som på sikt ska ersätta handikappersättningen. Läs mer om riksdagens beslut att införa den nya förmånen och om övergångsbestämmelser som gäller för dig som idag får handikappersättning.

Nyheter för dig som har handikappersättning

Hur mycket får jag?

Du kan få handikappersättning på tre nivåer beroende på hur mycket hjälp du behöver och hur stora merkostnader du har. Nivåerna justeras varje år. För 2018 är de:

 • 1 365 kronor per månad (lägsta)
 • 2 010 kronor per månad (mellan)
 • 2 616 kronor per månad (högsta)

Du betalar ingen skatt på handikappersättningen.

Hur ansöker jag?

1. Skaffa ett läkarutlåtande

Kontakta en läkare för att få ett utlåtande som beskriver din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig.

2. Ansök på Mina sidor

Du ansöker om handikappersättning på Mina sidor.

 

3. Skicka in läkarutlåtandet

Skicka ditt läkarutlåtande till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

4. Du får ett bekräftelsebrev

Vi skickar ett bekräftelsebrev till dig inom en vecka från att du har ansökt. I brevet står det vem som är din personliga handläggare och hur lång tid det kommer att ta att handlägga ditt ärende.

5. Handläggaren ringer dig

Din personliga handläggare ringer och bokar ett samtal med dig. Under samtalet går ni igenom vad du behöver hjälp med, hur mycket hjälp du behöver, om du har merkostnader och så fall hur stora.

6. Du får ett beslut

Efter samtalet sammanställer handläggaren ditt behov av hjälp och dina merkostnader för att Försäkringskassan ska kunna besluta om du har rätt till handikappersättning och i så fall hur mycket.

7. Utbetalning

Om du har beviljats handikappersättning för tid innan du ansökte (retroaktivt) får du din första utbetalning inom högst 2 veckor efter beslutet.

Efter den första utbetalningen kommer pengarna:

 • den 18:e om du är född dag 1–15 i månaden
 • den 19:e om du är född dag 16–31 i månaden

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen på en söndag får du pengarna på måndagen. 
 • Övriga röda dagar betraktas som en söndag. 

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 8 dagar innan pengarna kommer.

8. Anmäl förändringar

Ring din personliga handläggare om något händer som gör att ditt behov av hjälp eller dina merkostnader ändras. Anmäl förändringen så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter att du har fått reda på den.

Vanliga frågor

Hjälp i vardagen kan till exempel vara medicinering, hjälp med personlig hygien, matlagning, ledsagning, inköp, tvätt och städning.

Det kan också vara hjälp för att kunna ta sig till arbetet eller studierna, eller hjälp på arbetsplatsen till exempel med att ta fram pärmar och annat arbetsmaterial eller att komma till och från en matsal.

Merkostnader är extra kostnader du har på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom. Det kan till exempel vara

 • vårdutrustning och hyra eller inköp av hjälpmedel
 • sjukgymnastik, läkarvård och behandling
 • läkemedel och specialkost som läkare eller dietist ordinerat
 • tandvård
 • hushållsutrustning
 • sjuk- och behandlingsresor
 • extra slitage på kläder
 • arvode för god man
 • hemtjänstavgift.

Vissa av de här kostnaderna kan du också få pengar för från till exempel kommunen eller landstinget. I så fall kan du inte dessutom få handikappersättning för dem, eftersom man aldrig kan få dubbel ersättning för en kostnad.

Ja, under vissa förutsättningar.

Du får behålla den ersättning du redan har så länge du har samma behov av hjälp och samma merkostnader. Men du kan inte få en högre nivå om du skulle behöva mer hjälp eller få ökade kostnader.

Du kan också ansöka om handikappersättning när du fyllt 65 år, om du uppfyller vissa krav. Du måste uppfylla de generella villkoren för handikappersättning. Din funktionsnedsättning och det hjälpbehov eller merkostnader som det medför behöver även ha uppstått innan du fyllde 65 år. Vi utreder vilket hjälpbehov och merkostnader du haft innan du fyllde 65 år. Det är därför viktigt med ett läkarutlåtande som beskriver funktionsnedsättningen före 65 års ålder.

Ja, om du saknar ledsyn får du den högsta ersättningen. Om du samtidigt får hel sjukersättning, aktivitetsersättning eller ålderspension sänks den, men du har alltid rätt till ersättning på den lägsta nivån.

Ja, om du är gravt hörselskadad och även med hörapparat har svårt att höra vad andra människor säger har du rätt till handikappersättning på den lägsta nivån. Du kan ha rätt till en högre nivå ersättning, om du har andra hjälpbehov eller merkostnader. Du får oftast beslutet inom tre månader från att du har ansökt.

Ja, du får behålla handikappersättningen om du inte ska vara kvar på sjukhuset längre än sex månader.

Ja, du kan få åka billigare i kollektivtrafiken i vissa städer och komma in billigare på en del evenemang om du kan visa upp ett förmånsintyg. Du får intyget tillsammans med beslutsbrevet.

Om du inte har fått det eller behöver ett nytt kan du ringa till kundcenter på 0771-524 524 och beställa ett.

Ja, du får behålla den ersättning du redan har så länge du har samma behov av hjälp och samma merkostnader.

Ja, du kan få hjälpmedel från landstinget, regionen eller kommunen. Det enklaste är att vända dig till din vårdcentral för att ta reda på vad som gäller där du bor. Du kan också söka information på Hinfo, databasen för hjälpmedel.

Hinfo, databasen för hjälpmedel (hinfo.se) öppnas i nytt fönster

Om du får kostnader för hjälpmedlen så kan du ansöka om handikappersättning från Försäkringskassan.

Nej, oftast inte. Du kan få handikappersättning tillsvidare om ditt behov av hjälp och dina kostnader kommer att vara kvar. Vi kontaktar dig i så fall med några års mellanrum, för att gå igenom ditt hjälpbehov och dina kostnader. I ditt beslut kan du se när nästa uppföljning är planerad.

Ja. Du kan ansöka om att få handikappersättning för sex månader tillbaka om du behövde hjälp eller hade merkostnader då.

Om du vill ändra något i din ansökan ska du i första hand vända dig till din personliga handläggare. Du kan också ringa kundcenter på 0771-524 524.

Du är försäkrad i Sverige om du arbetar här. Det finns några undantag från denna regel. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som:

 • arbetar som sjöman
 • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
 • är diplomat
 • arbetar i två eller flera länder
 • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land
 • arbetar som flygande personal
 • är kontraktsanställd inom EU
 • har fått dispens att tillhöra svensk socialförsäkring

Ja, i vissa fall.

Om du bor i servicebostad eller gruppbostad får du ofta service som motsvarar det behov av hjälp som du annars skulle ha fått handikappersättning för. Men du kan också ha behov av hjälp som inte täcks av servicen i boendet. Boendet kan också medföra kostnader som räknas som merutgifter vid beräkning av handikappersättningen.

Ring till kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig.

Ja, om du bor på elevhem kan du få handikappersättning om du har kostnader för personlig hjälp och service. Det gäller elevhem vid

 • statlig specialskola
 • riksgymnasium för döva eller hörselskadade ungdomar
 • riksgymnasium för rörelsehindrade ungdomar

Om du har tekniska problem

Om ditt e-leg inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support

Om du har skyddad identitet

Om du har skyddad identitet kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor. Du kan istället ansöka på pappersblankett.

Om du måste ansöka på en pappersblankett

Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg

Relaterade länkar

Aktuellt