Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Handikapp­ersätt­ning

Handikappersättning

14 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vad som gäller om du ska ansöka om handikappersättning.

 

Handikappersättning är en ersättning som betalas ut till personer som har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att de behöver hjälp i vardagen eller har merkostnader.

Det går inte längre att ansöka om handikappersättning om du inte har det sedan tidigare, och därför gäller information på den här sidan bara dig som har det. Du som inte har handikappersättning kan i stället ansöka om merkostnadsersättning. Det är en ny ersättning som ersätter handikappersättning.

Om ditt beslut om handikappersättning är tidsbegränsat och upphör under den här perioden kan du ansöka på nytt och få handikappersättning i ytterligare högst 18 månader. Det gäller om du fortfarande har rätt till handikappersättning.

Om det blir aktuellt att följa upp din handikappersättning under perioden januari 2019–juni 2021, så kommer den att upphöra. Men om du då ansöker på nytt kan du få handikappersättning i ytterligare högst 18 månader. Det gäller om du fortfarande har rätt till handikappersättning.

Om du får ett beslut om sjukersättning, aktivitetsersättning eller ålderspension som avser tid före 1 januari 2019 kommer ditt beslut om handikappersättning att följas upp enligt tidigare regler.

Om du har merkostnader på grund av din funktionsnedsättning, kan du i stället välja att ansöka om merkostnadsersättning när din handikappersättning upphör.

Merkostnadsersättning för vuxna

Vem kan få en ny period med handikappersättning?

Om du har handikappersättning som upphör senast 30 juni 2021 kan du beviljas en ny period med handikappersättning om din funktionsnedsättning eller sjukdom gör att en eller flera av de här sakerna fortfarande stämmer in på dig:

 • du behöver hjälp i den dagliga livsföringen minst två timmar om dagen.
 • du behöver hjälp för att kunna studera eller arbeta.
 • du har merkostnader. Om du får ersättning enbart för merkostnader så måste de vara högre än 13 253 kronor om året (beloppet gäller för 2019).

Dessutom måste du

 • ha en funktionsnedsättning som består i minst ett år
 • vara försäkrad i Sverige. Det är du om du bor här. Det finns några undantag från den regeln.

Så ansöker du om en ny period

Du som har ett tidsbegränsat beslut som upphör senast juni 2021 blir kontaktad av din personliga handläggare som meddelar om du har möjlighet att ansöka om en ny period med handikappersättning. Om du önskar ansöka om en ny period handikappersättning om högst 18 månader kan din handläggare hjälpa dig att fylla i ansökningsblanketten.

Om ditt beslut upphör för att dina förutsättningar har förändrats eller för att du fått ett beslut om sjukersättning, aktivitetsersättning eller ålderspension så får du ett meddelande när ersättningen upphör. Kontakta din personliga handläggare om du då önskar ansöka om en ny period med handikappersättning. Din handläggare kan hjälpa dig att fylla i ansökningsblanketten.

 

Om du har ett tidsbegränsat beslut eller om det blir aktuellt att följa upp din handikappersättning efter den 30 juni 2021, så kommer den att upphöra och du kan inte ansöka om en ny period. Men om du har merkostnader på grund av din funktionsnedsättning, kan du ansöka om merkostnadsersättning.

Merkostnadsersättning för vuxna

 

Om du får ett beslut om aktivitetsersättning, sjukersättning eller ålderspension som omfattar tid före januari 2019, så ska ditt beslut om handikappersättning följas upp enligt tidigare regler.

Om du får ett beslut om aktivitetsersättning, sjukersättning eller ålderspension som enbart gäller tid efter 1 januari 2019, så upphör din handikappersättning.

 

Även för dig som är blind eller gravt hörselskadad och som därmed har rätt till handikappersättning med lägst en garanterad nivå, gäller det som står under rubrikerna ”Det här gäller under perioden januari 2019 till juni 2021” samt ”Det här gäller från och med juli 2021”.

För dig som är blind

Om du är blind har du rätt till handikappersättning på den högsta ersättningsnivån. Om du samtidigt får hel sjukersättning, aktivitetsersättning eller ålderspension så sänks din ersättning till den lägsta ersättningsnivån. Men om du har merkostnader eller behov av stöd på grund av din funktionsnedsättning kan du få en högre nivå.

För dig som är gravt hörselskadad

Om du är gravt hörselskadad har du rätt till handikappersättning på den lägsta nivån. Du kan ha rätt till en högre nivå om du har merkostnader eller behov av stöd på grund av din funktionsnedsättning.

 

Anmäl förändringar

Meddela din personliga handläggare om något förhållande ändas så att det påverkar din rätt till handikappersättning eller vilken nivå av ersättningen som du har rätt till. Det kan till exempel vara att ditt hjälpbehov minskar eller att du inte längre har en merkostnad. Anmäl förändringen så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter att du har fått reda på den. Annars riskerar du att behöva betala tillbaka pengar.

Utbetalning

Handikappersättningen betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Utbetalning som skulle skett den 19 april sker den 18 april 2019.
 

Du kan få handikappersättning på tre nivåer beroende på hur mycket hjälp du får och hur stora merkostnader du har. Du betalar ingen skatt på ersättningen.

Nivåerna justeras vid varje årsskifte. För 2019 är de:

 • 1 395 kronor per månad (lägsta)
 • 2 054 kronor per månad (mellan)
 • 2 674 kronor per månad (högsta).

Vanliga frågor

Hjälp i vardagen kan till exempel vara medicinering, personlig hygien, matlagning, ledsagning, inköp, tvätt och städning.

Det kan också vara hjälp för att kunna ta sig till arbetet eller studierna, eller hjälp på arbetsplatsen till exempel med att ta fram pärmar och annat arbetsmaterial eller att komma till och från en matsal.

Merkostnader är extra kostnader du har på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom. Det ska var skäliga kostnader och det kan till exempel vara kostnader för

 • vårdutrustning och hyra eller inköp av hjälpmedel
 • sjukgymnastik, läkarvård och behandling
 • läkemedel och specialkost som läkare eller dietist ordinerat
 • tandvård
 • hushållsutrustning
 • sjuk- och behandlingsresor
 • extra slitage på kläder
 • arvode för god man
 • hemtjänstavgift.

Vissa av de här kostnaderna kan ersättas av till exempel kommunen eller landstinget. I så fall kan du inte dessutom få handikappersättning för dem, eftersom du aldrig kan få dubbel ersättning för en kostnad.

Ja, du får behålla handikappersättningen om du inte ska vara kvar på sjukhuset längre än sex månader.

Ja, du kan få handikappersättning för sex månader före ansökningsmånaden om du ansöker om det och om du hade rätt till handikappersättning under den tiden.