Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Aktivitets­ersättning och sjukersättning

Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga – för dig under 30 år

Ansök om aktivitetsersättning om du är under 30 år och sjuk minst 1 år.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Ansök om aktivitetsersättning om du behöver längre tid på dig att bli klar med skolan på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom.

Sjukersättning

Ansök om sjukersättning om du har en funktionsnedsättning eller stadigvarande sjukdom och är mellan 19 och 64 år.

Bostadstillägg

Ansök om bostadstillägg om du redan har aktivitetsersättning eller sjukersättning.