Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Har du barn som fyller 16 år eller går på gymnasiet?

Den 1 januari 2019 ändras reglerna för flerbarnstillägg. Det gäller bland annat dig som har barn som fyller 16 år eller går på gymnasiet. På den här sidan kan du läsa om regeländringen.

Du kan få flerbarnstillägg för barn som har fyllt 16 år om barnet studerar heltid på gymnasiet eller studerar på grundskola eller särskola. Det gäller till och med juni det år barnet fyller 20 år.

Anmälningskrav slopas

Om du har rätt till flerbarnstillägg behöver du efter 1 januari 2019 inte längre anmäla att din sextonåring ska fortsätta studera för att få behålla flerbarnstillägget. Försäkringskassan kommer automatiskt att få information från CSN om ditt barn får studiehjälp.

Den nya hanteringen kommer att minska risken för att du blir återbetalningsskyldig om ditt barn inte påbörjar sina studier.

För dig som har ett barn som fyllt 16 år under perioden oktober till december kommer flerbarnstillägget för januari att komma i början av februari.

Om ditt barn studerar på gymnasiet men inte får studiehjälp från CSN måste du även fortsättningsvis anmäla för att få flerbarnstillägg.

Inget flerbarnstillägg mellan läsår

Eftersom CSN inte betalar studiestöd under juli och augusti kommer du att få vänta på flerbarnstillägget. Utbetalning av flerbarnstillägg för juli, augusti och september kommer i början av oktober. Sommaruppehållet i utbetalningen av flerbarnstillägg sker varje år för barn som studerar med studiehjälp.

Så här fungerar sommaruppehållet

Om du har två barn och det ena går på gymnasiet medan det andra går i grundskolan gör ditt flerbarnstillägg ett uppehåll under sommaren. Hela flerbarnstillägget för juli, augusti och september betalas ut i början av oktober.

Om du har två barn som fyllt 16 år och en fjortonåring gör ditt flerbarnstillägg uppehåll under sommaren. Hela flerbarnstillägget för juli, augusti och september betalas ut i början av oktober.

Om du har tre eller flera barn och ett av barnen går på gymnasiet får du under sommaren endast flerbarnstillägg för de barn som går i grundskolan. Flerbarnstillägget som du får för ditt äldsta barn gör ett uppehåll under juli, augusti och september. Du får de pengarna i början av oktober. Flerbarnstillägget för övriga barn får du som vanligt varje månad.