Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Har du barn som fyller 16 år eller går på gymnasiet?

När ditt barn fyller 16 år får du inte längre barnbidrag för hen. Det blir också ett sommaruppehåll för flerbarnstillägget.

När sista barnbidraget kommer beror på när ditt barn fyller 16 år

Om ditt barn fyller 16 år under januari – juni får du det sista barnbidraget i juni.

Om ditt barn fyller 16 år under juli–september, så får du det sista barnbidraget i september.

Om ditt barn fyller 16 år under oktober–december, så får du det sista barnbidraget i december.

Om ditt barn därefter börjar studera heltid på gymnasiet och får studiestöd från CSN kan du fortsätta få flerbarnstillägg för hen.

Du kan även fortsätta få flerbarnstillägg för ditt barn om hen studerar på grundskola eller särskola och får förlängt barnbidrag.

Inget flerbarnstillägg mellan läsår - sommaruppehåll

Du behöver inte anmäla att din sextonåring ska fortsätta studera för att få behålla flerbarnstillägget. Men flerbarnstillägget gör ett uppehåll under sommaren. Det beror på att utbetalningen av flerbarnstillägg för barnet följer utbetalningen av studiebidrag från CSN.

Eftersom CSN inte betalar studiebidrag under juli och augusti kommer du att få vänta på flerbarnstillägget. Utbetalning av flerbarnstillägg för juli, augusti och september kommer i början av oktober.

Sommaruppehållet i utbetalningen av flerbarnstillägg sker varje år för barn som studerar med studiehjälp. Den sista utbetalningen av flerbarnstillägget kommer i juni samma år som ditt barn slutar gymnasiet. Om ditt barn skulle gå i gymnasiet även efter sin 20-årsdag, så får du bara behålla flerbarnstillägget till och med juni det år som ditt barn fyller 20 år.

Så här fungerar sommaruppehållet

Om du har två barn och det ena går på gymnasiet medan det andra går i grundskolan gör ditt flerbarnstillägg ett uppehåll under sommaren. Hela flerbarnstillägget för juli, augusti och september betalas ut i början av oktober.

Om du har två barn som fyllt 16 år och en trettonåring gör ditt flerbarnstillägg uppehåll under sommaren. Hela flerbarnstillägget för juli, augusti och september betalas ut i början av oktober.

Om du har tre eller flera barn och ett av barnen går på gymnasiet får du under sommaren endast flerbarnstillägg för de barn som går i grundskolan. Flerbarnstillägget som du får för ditt äldsta barn gör ett uppehåll under juli, augusti och september. Du får de pengarna i början av oktober. Flerbarnstillägget för övriga barn får du som vanligt varje månad.