Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer med bostadsbidrag

Barnfamiljer som har bostadsbidrag får ett tillfälligt tilläggsbidrag från och med juli 2021. Pengarna betalas ut automatiskt till barnfamiljer som har bostadsbidrag. Du behöver inte ansöka om pengarna.

Tilläggsbidraget blir 25 procent av det belopp du brukar få i bostadsbidrag varje månad. Du behöver inte betala skatt på pengarna.

Bostadsbidrag till barnfamiljer

Vanliga frågor

Om du bara får bostadsbidrag för att du är under 29 år kommer du inte att få tilläggsbidraget.

Ja, om du får bostadsbidrag för att du har tagit emot barn för vård i familjehem får du också tilläggsbidraget.

Nej, tilläggsbidraget är inte en del av ditt preliminära bostadsbidrag och därför varken höjs eller sänks ditt bostadstillägg för att du får tilläggsbidraget.

Det kan bero på att Försäkringskassan har gjort ett avdrag på ditt bostadsbidrag. Avdraget kan till exempel ha gjorts för att:

  • du har kommit överens med Försäkringskassan om en avbetalningsplan eller
  • du har fått ekonomiskt stöd från kommunen för samma tid som bostadsbidraget betalades ut och kommunen har begärt att få en del av bostadsbidraget.

Om du har frågor om din utbetalning kan du kontakta oss för att få information om vad som gäller i ditt fall.