Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Flytta till Sverige

Här får du veta vad som gäller för dig som ska flytta till Sverige. Informationen gäller  för utländska medborgare som flyttar till Sverige och för svenska medborgare som flyttar tillbaka till Sverige efter en tid utomlands. Den gäller inte dig som är utsänd av en utländsk arbetsgivare. Den gäller inte heller dig som är här för att studera.

Anmäl till Skatteverket

Du som planerar att stanna i Sverige minst ett år ska i allmänhet vara folkbokförd i Sverige. Du folkbokför dig hos Skatteverket.

Skatteverket (skatteverket.se) öppnas i nytt fönster
 

Rätt till sjukvård

När du är folkbokförd i Sverige har du rätt till sjukvård på samma villkor som andra som bor i Sverige. Det betyder att du betalar vanlig svensk patientavgift för sjukvård inom det allmänna sjukvårdssystemet.

Försäkrad i Sverige

Om du bor i Sverige är du i allmänhet försäkrad i Sverige. Det betyder att du kan ha rätt till ersättningar från Försäkringskassan. Du behöver inte anmäla dig eller registrera dig hos Försäkringskassan innan du ansöker om en ersättning. För dig som har barn under 16 år eller arbetar i ett annat EU/EES- land eller Schweiz kan andra regler gälla.

Försäkrad i Sverige

Om du har pension från ett annat EU/EES-land eller från Schweiz

Om du flyttar till Sverige och har pension från ett annat EU/EES-land behöver du ett intyg om registrering för hälso- och sjukvård,  E121 (S1) från landet som betalar ut din pension. Intyget ger dig rätt till vård i Sverige till svensk patientavgift. Det ger dig också rätt till statligt tandvårdsstöd

Ansök om intyget hos motsvarigheten till Försäkringskassan i det land som betalar din pension. Du får två exemplar. Ta en kopia av intyget och lämna den till Skatteverket i samband med att du anmäler att du har flyttat till Sverige. När du har fått ett personnummer av Skatteverket skickar du båda intygen i original till Försäkringskassan tillsammans med blankett.

5434 Ansökan om att registrera intyg E106, E109, E121, S1 eller Intyg om rätt till vård i Sverige om du bor i Sverige. (93 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Du ska också skicka in blankett.

5456 Uppgifter för utredning av försäkringstillhörighet (207 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Om du bor i Sverige men arbetar i ett annat land

Om du arbetar i ett annat land är du normalt försäkrad i det landet. Då är det i första hand också det landet som du ska ansöka om ersättning ifrån om du till exempel blir sjuk.

Om du arbetar i flera länder

Om du ska arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz ska du anmäla det till motsvarigheten till Försäkringskassan i det land du är bosatt. Om du bor i Sverige ska du anmäla till Försäkringskassan för att vi ska ta reda på i vilket land du är försäkrad. När vi har tagit reda på det får du ett intyg A1. Då kan du ansöka om ett intyg om registrering för  hälso- och sjukvård, intyg E106. Intyget ger dig rätt till vård i det land där du är bosatt och i Sverige. Det ger dig även rätt till ett svenskt EU-kort.

6220 Begäran om intyg A1 E101 eller konventionsintyg (176 kB)  pdf öppnas i nytt fönster   

Om du flyttar till Sverige och har barn i ett annat EU/EES-land

När två föräldrar bor i olika medlemsländer kan familjen ha rätt till barnbidrag och motsvarande ersättningar från båda länderna. Det betyder inte att man får dubbla ersättningar. Ersättningarna samordnas, så att familjen får lika mycket som om alla familjemedlemmar skulle bo i det land som betalar den högsta ersättningen. Du som har barn behöver inte göra något själv för att få rätt ersättning. Försäkringskassan ordnar samordningen tillsammans med myndigheten i det andra landet.

 

Vård i Sverige

Om du kommer från ett annat land och blir sjuk i Sverige har du rätt till nödvändig vård. Nödvändig vård är sådan vård som inte kan vänta tills man kommer hem igen. Vad du behöver betala för vården beror på vilket land du kommer ifrån och om du arbetar i Sverige eller inte.

Om du kommer från ett annat EU/EES-land eller från Schweiz

Sjukvård

Om du kommer från ett EU/EES-land eller från Schweiz behöver du bara betala vanlig svensk patientavgift för att få nödvändig vård. Du måste visa upp ett EU-kort som du kan beställa i ditt hemland. Om du kommer från ett land inom Norden kan du i stället visa ett ID och uppge din hemadress.

Tandvård

I Sverige finns det ingen fast patientavgift för tandvård. Men du som kommer från ett annat EU/EES-land eller från Schweiz har rätt till nödvändig tandvård på samma villkor som de som bor i Sverige. När du söker tandvård ska du visa upp ett EU-kort. EU-kortet beställer du i ditt hemland. Om du kommer från ett land inom Norden kan du i stället visa ett ID-kort och uppge din hemadress.

Om du kommer från ett land utanför EU/EES och Schweiz

Sjukvård

Om du är svensk medborgare och bosatt i ett land utanför EU/EES eller Schweiz, kan du ha rätt till akut vård och i vissa fall också planerad vård i Sverige utan att behöva betala full kostnad. För att få det måste du kunna visa upp ett svenskt pass.

På 1177.se kan du läsa mer vad som gäller för dig.

1177.se öppnas i nytt fönster

Tandvård

Om du kommer från ett land som inte tillhör EU/EES eller är Schweiz måste du i de flesta fall betala hela kostnaden för tandvården själv men det finns undantag. Undantagen är om du är bosatt i Australien, Quebec i Kanada, Jersey, Gernsey eller Isle of Man. Då har du rätt till tandvårdsstöd när du studerar i Sverige. Detta gäller vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Beroende var du är bosatt måste du visa upp följande handlingar:

 • Australien – ett australienskt pass eller ett annat pass som visar att du har uppehållstillstånd i Australien
 • Québec – ett intyg som utfärdas av Bureau des ententes de sécurité sociale i Québec och ett inskrivningsintyg från din utbildning i Sverige. 
 • Jersey, Gernsey eller Isle of Man – pass från Storbritannien och Nordirland eller ett annat försäkringsbevis.

Om du arbetar i Sverige

Om du arbetar i Sverige är du i allmänhet också försäkrad i Sverige. Det betyder att du kan ha rätt till ersättningar och bidrag från Försäkringskassan. Du behöver inte anmäla dig eller registrera dig hos Försäkringskassan innan du ansöker om en ersättning.

Arbeta i Sverige

 

Vanliga frågor

Ja, du som kommer från ett EU/EES-land eller från Schweiz och är försäkrad men inte folkbokförd i Sverige, kan få vård på samma villkor som de som är folkbokförda Sverige.

För att få vård på samma villkor som de som är folkbokförda i Sverige, behöver du ha Intyg om bosättning i Sverige. När du behöver vården visar du upp intyget för vårdgivaren.

Kan jag få intyget?

För att kunna få intyget ska du

 • komma från ett EU/EES-land eller från Schweiz
 • inte kunna bli folkbokförd i Sverige
 • vara försäkrad i Sverige
 • ha flyttat till Sverige.

Hur ansöker jag om ett intyg?

Skicka in ett beslut från Skatteverket om att du inte kan bli folkbokförd i Sverige. Skicka det till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund och skriv att du vill ha ett "Intyg om bosättning i Sverige".

Ja, om du inte arbetar i Sverige behöver du ha ett intyg, E 109 (S1) från landet där du bor och arbetar. Intyget ger ditt barn rätt till sjukvård i Sverige till svensk patientavgift. Det ger även barnet rätt till statligt tandvårdsstöd.

Ansök om intyget hos motsvarigheten till Försäkringskassan i landet där du bor och arbetar. Du får två exemplar. Skicka båda intygen i original till Försäkringskassan tillsammans med blanketten

5434 Ansökan om att registrera intyg E106, E109, E121, S1 eller Intyg om rätt till vård i Sverige om du bor i Sverige. (93 kB)pdf öppnas i nytt fönster

.

Ja. Det är i första hand det land som barnet bor i som ska betala ut barnbidrag, men om det bidraget är lägre än det som Sverige skulle betala får familjen mellanskillnaden som ett tilläggsbelopp från Sverige. Kontakta kundcenter på 0771-524 524 för att få reda på vad som gäller i ditt fall.

Försäkringskassan behöver

 • socialförsäkringsnummer för dig och din familj i det andra landet
 • adressuppgifter i det andra landet
 • en födelseattest om barnet inte har svenskt personnummer
 • uppgifter om din sysselsättning i Sverige, till exempel ett anställningsavtal eller lönespecifikation.

 

Relaterade länkar

Om du är utsänd av utländsk arbetsgivare

Om du ska studera i Sverige

Om vården i Sverige

Vi talar ditt språk. Boka samtal här! Schedule a meeting in your language.
Ask us questions on our customer's forum