Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Flytta till Sverige

Här får du veta vad som gäller för dig som ska flytta till Sverige. Informationen gäller både för utländska medborgare som flyttar till Sverige, och för svenska medborgare som flyttar tillbaka till Sverige efter en tid utomlands. Den gäller inte dig som är utsänd av en utländsk arbetsgivare och inte heller dig som är här för att studera.

Anmäl till Försäkringskassan

Om du flyttar till Sverige utan att bli folkbokförd, ska du anmäla dig till Försäkringskassan. Om Försäkringskassan kommer fram till att du är försäkrad i Sverige kan du få ersättning om du till exempel får barn. Du anmäler på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du anmäla på blankett.

5456 Uppgifter för utredning av försäkringstillhörighet

Om du ska arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz, ska du anmäla det till motsvarigheten till Försäkringskassan i det land där du bor. Om du bor i Sverige ska du alltså anmäla det till Försäkringskassan så att vi kan ta reda på i vilket land du är försäkrad. Du anmäler på blankett 6220.

6220 Begäran om intyg A1 E101 eller konventionsintyg

När vi har tagit reda på vilket land du är försäkrad i får du ett intyg A1 från det landet. Om du vill ansöka om intyg E106/S1 och EU-kort för att få rätt till hälso- och sjukvård ska du vända dig till det land som du fått intyg A1 från.

 

Anmäl till Skatteverket

Om du planerar att stanna i Sverige minst ett år, ska du oftast vara folkbokförd i Sverige. Du folkbokför dig hos Skatteverket.

Skatteverket (skatteverket.se)

Ansöka om ersättning

Du som arbetar i Sverige ska vända dig till Försäkringskassan om du vill ansöka om ersättning. Du som arbetar i ett annat land än Sverige, ska vända dig till motsvarigheten till Försäkringskassan där om du vill ansöka om ersättning.

Rätt till sjukvård och tandvård

Du som är folkbokförd i Sverige har rätt till sjukvård och tandvård på samma villkor som andra som bor i Sverige. Det betyder att du betalar vanlig svensk patientavgift för sjukvård och vanlig avgift för tandvård inom det allmänna sjukvårdssystemet.

Även om du inte är folkbokförd i Sverige har du alltid rätt till sjukvård och tandvård som inte kan vänta tills du kommer hem igen. Hur mycket du behöver betala för vården beror på vilket land du kommer ifrån och om du har ett EU-kort eller ett intyg som styrker din rätt till vård i Sverige. Om du kommer från ett annat nordiskt land räcker det med att du visar upp en ID-handling och uppger din hemadress. Du kan även ha rätt till vård som kan vänta tills du kommer hem. Om du har det beror på vilket land du kommer ifrån och om du arbetar i Sverige eller inte.

Om du flyttar till Sverige och har pension från ett annat EU/EES-land behöver du ett intyg E121 – även kallat S1 – från det land som betalar ut din pension. Intyget ger dig rätt till vård i Sverige till svensk patientavgift. Det ger dig också rätt till statligt tandvårdsstöd.

Ansök om intyget hos motsvarigheten till Försäkringskassan i det land som betalar din pension. Du får två exemplar av intyget i original. Ta en kopia av intyget och skicka den till Skatteverket i samband med att du anmäler att du har flyttat till Sverige. När du har fått ett personnummer av Skatteverket ska du skicka båda intygen i original till Försäkringskassan.

Skicka intygen till Försäkringskassan, Utlandsärenden, Box 1164, 621 22 Visby.

 

Du som flyttar till Sverige och har barn i ett annat EU/EES-land behöver inte göra något för att få rätt till barnbidrag och motsvarande ersättningar från Sverige. Du kan behöva kontakta det andra EU/EES-landet för att få ersättning därifrån. Försäkringskassan samordnar ersättningarna tillsammans med myndigheten i det andra EU/EES-landet. Det innebär att din familj får lika mycket som om alla familjemedlemmar skulle bo i det land som betalar den högsta ersättningen.

 

Vanliga frågor

Ja, du som kommer från ett EU/EES-land eller från Schweiz och är försäkrad men inte folkbokförd i Sverige, kan få vård på samma villkor som de som är folkbokförda i Sverige.

För att få vård på samma villkor som de som är folkbokförda i Sverige, behöver du ha Intyg om bosättning i Sverige. När du behöver vården visar du upp intyget för vårdgivaren.

Kan jag få intyget?

För att kunna få intyget ska du

  • komma från ett EU/EES-land eller från Schweiz
  • inte kunna bli folkbokförd i Sverige
  • vara försäkrad i Sverige
  • ha flyttat till Sverige.

Hur ansöker jag om ett intyg?

Ansök på Mina sidor.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor, ansök på blankett.

5435 Ansökan om intyg om rätt till vård eller EU-kort

Ja, om du inte arbetar i Sverige behöver du ha ett intyg, E 109 (S1) från landet där du bor och arbetar. Intyget ger ditt barn rätt till sjukvård i Sverige till svensk patientavgift. Det ger även barnet rätt till statligt tandvårdsstöd.

Ansök om intyget hos motsvarigheten till Försäkringskassan i landet där du bor och arbetar. Du får två exemplar. Skicka båda intygen i original till Försäkringskassan, Utlandsärenden, Box 1164, 621 22 Visby.

Ja, det är i första hand det land som barnet bor i som ska betala ut barnbidrag, men om det bidraget är lägre än det som Sverige skulle betala får familjen mellanskillnaden som ett tilläggsbelopp från Sverige. Kontakta kundcenter på 0771-524 524 för att få reda på vad som gäller i ditt fall.

Försäkringskassan behöver

  • socialförsäkringsnummer för dig och din familj i det andra landet
  • adressuppgifter i det andra landet
  • en födelseattest om barnet inte har svenskt personnummer
  • uppgifter om din sysselsättning i Sverige, till exempel ett anställningsavtal eller lönespecifikation.

 

Relaterade länkar

Om du arbetar eller bor i Sverige

Om du är utsänd av utländsk arbetsgivare

Om du ska studera i Sverige

Om vården i Sverige